NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

NktHvrіa z7 i3 їanuarіa v7i

Mltvы prpdbnomu martіnіanu bэloezerskomu.

Mltva №.

Q prpdbne i3 bGoblženne džtče našъ martіnіane! Prіimi2 nhnэ nasъ, kъ tebЁ ўserdnw molsщihsz i3 pripadaющihъ ko vsečtcn0mu i3 mnogocэlebnomu tvoemY gr0bu, i3dёže s™0e tvoE i3 mnogotrydnoe pok0itsz tёlo. Dyhomъ že na nb7sёhъ predstoS s™ёй trbcэ, so ѓgGlы i3 prpdbnыhъ ntє1cъ li6ki, moli1sz nj nasъ čadэhъ tvoi1hъ, džtče, da i3zbavimsz t vsskihъ skorbeй, bolёzneй, bёdъ i3 njbstosnій i3 blgočestnw poživemъ vъ nastosщemъ žitіi2, hodsщe vъ zapovэdehъ i3 njpravdanіihъ gDnihъ bezpor0čnw. I#sprosi2 namъ grэhHvъ proщenіe, tэlesє1mъ zdravіe i3 dušamъ vёčnoe sp7senіe, ćkw da tvoi1mъ predstatelьstvomъ sp7saemi, slavu vozsыlati spod0bimsz vъ trbcэ slavimomu bGu, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Q bGoblženne i3 prpdbne džtče našъ martіnіane! M0limsz tebЁ i3 t serdca sъ lюb0vію vopіemъ, da nepotrebnыhъ nasъ vrazumi1ši, i3 prosvэti1ši, i3 tvoi1mi mltvami ўkrэpi1ši nBkaz pohv†lьnaz slovesA prinesti2 vъ pamztь tvoegw2 prestavlenіz: nbače sіE ne vъ mydrosti slovesъ derzaemъ glag0lati, no so mn0goю vёroю i3 lюb0vію kъ čadolюbi1vomu ntcY sі‰ prin0simъ. Tы2 u5bo, q prpdbne džtče našъ martіnіane, našihъ sogrэšenій proщenіe i3sprosi2, da vъ domY prečtcыz vLčcы našez bcdы, neprebori1mыz vBrnыmъ njgradы prebыvaющe, tob0ю blgi1mъ predstatelemъ našimъ svob0dni pred8 bGomъ kvi1msz, i3 newbladaemi t vsёhъ vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ prebydemъ. Q pastыrю našъ po bz7э d0brый, i4stinnый stroi1telю vіnograda hrt0va, ntcє1mъ slavo i3 prpdbnыmъ є3dinonravne, i3 prvdnыmъ sovselьniče, i3 džbщagw žitіS soverši1telю i3zrsdnый! Nhnэ na nb7si2 s™ёй trbcэ predstoS so vsёmi s™hmi, moli1sz nj nasъ: nj semъ bo, ko gr0bu tvoemY pripadaющe, ćkw čadolюbi1vago ntcA ўserdnw tS m0limъ. Pomzni2 tvoE stado, є4že sobralъ є3si2 mydre, i3 soblюdi2 tvoi1mi mltvami bGomъ darovannuю ti2 pastvu: ne prezri nasъ, čtyщihъ prečtcnyю i3 mnogoradostnuю tvoю2 pamztь: njči1sti n†ša sogrэšє1nіz: tženi2 t nasъ w4blakъ strasteй: prosvэti2 naši dušє1vnыz džči, i3 gugni1vый ljzhkъ i3spravi, smhslъ njči1sti i3 razumъ njsvzti2. Prіidi2 posredЁ nasъ nevi1dimw, i3 t vsёhъ nasъ molє1nіz bGovi vozsыlaєmaz prіimi2, i3 donesi2 sі‰ hodataйstvennэ vsёhъ tvorcY i3 i3zbavitelю, vъ trbcэ s™ёй poklansemomu i4stinnomu bGu našemu, ćkw da sogrэšenієmъ našыmъ njstavlenіe poluči1mъ, blgodatію i3 člvэkolю1bіemъ gDa našegw ї}sa hrtA: sъ ni1mže nc7Y slava so s™hmъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.