NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Septemvrіa d7 i3 dekemvrіa G

Mltvы s™i1telю їwasafu, є3pckpu bэlogradskomu,

Mltva №, i3z8 ґkafіsta.

Q s™i1telю hrt0vъ їwasafe, čudotv0rče bэlogradskій! Vёruemъ grёšnіi i3 nedost0йnіi, ćkw džči gDni na pravednыhъ i3 ќši є3gw2 na mltvu i4hъ, i3 togw2 radi kъ mltvamъ tvoi6mъ pribэgaemъ i3 hodataйstva tvoegw2 za nasъ pr0simъ, po glag0lu ґpclьskomu ўpovaющe, ćkw lюbы2 tvoS nikoli1že tpadaetъ. Vo grэsёhъ i3 bolёznehъ našihъ lьnY kursщemusz i3 tr0sti sokrušennэй ўpod0bihomsz, i3, ѓщe živemъ, mlctію bGa živemъ i3 za mltvы pravєdnikъ є3gw2. Prikloni2 u5bo i3 tы2, džtče pravedne, serdce tvoE kъ molenію našemu, i3 predstatelьstvomъ tvoi1mъ daždь r0du hrtіanskomu t gDa mi1rъ i3 blgoslovenіe. Pravoslavіe ўkrэpi2, napadє1nіz že lukavnuющihъ i3 bezzak0nnыhъ na cRkovь b9ію tženi2. Ўmoli2 nc7A nbcnago i3zbavitisz namъ t našestvіz vražeskagw, t meždous0bій že i3 smztenій nar0dnыhъ, t gubi1telьnыhъ povёtrій i3 smerton0snыz ćzvы, t glada, ngnS, pot0pa i3 i3nhhъ bёdъ i3 njbstosnій. I#sprosi2 ў hrtA bGa dušamъ našыmъ krёpostь i3 tэlesє1mъ našыmъ potrebnoe zdravіe, bolёznemъ že i3scэlenіe: hromы6mъ hoždenіe, slэpы6mъ prozrёnіe, razslablєnnыmъ ўtverždenіe, peč†lьnыmъ ўtэšenіe i3 t vsёhъ skorbeй i3zbavlenіe. Tpadšыz že lozы2 hrt0vы vBtvi paki sъ t0ю soedini2, є3sže i3 samъ pričastnikъ bhti spod0bilsz є3si2, da takw proslavitsz tob0ю prečctn0e i3 velikolёpoe i4mz bGa našegw, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, pred8 čtcnhmi moщami s™i1telz glag0lemaz.

Q veli1kій ўg0dniče b9ій i3 preslavnый čudotv0rče, s™i1telю їwasafe! T dalьnihъ i3 bli1žnihъ gradHvъ i3 veseй sošedšesz, vo є4že na mёstэ podvigHvъ tvoi1hъ pomoli1tisz i3 mnogocэlє1bnыz m0щi tvo‰ njblobыzati, i3z8 glubinы2 serdca vzыvaemъ kъ tebЁ: žezl0mъ blgosti, ćkože pastыrь d0brый, ўpasi2 zablyždšыz džvcы stada hrt0va, vo dvorы2 gDni sі‰ vseli2, njgradi2 nasъ t soblazna, є3reseй i3 rask0lwvъ, nauči2 vo stranstvіi syщihъ gHrnzz mydrstvovati: razsёznnый ќmъ našъ prosvэti2 i3 na pytь i4stinы napravi, njhladёvšee serdce sogrёй lюb0vію ko bli1žnemu i3 revnostію ko i3spolnenію velёnій b9іihъ, grэh0mъ i3 neradёnіemъ njslablennuю v0lю našu njživotvori2 blgodatію d¦a vses™agw: da tvoemY pastыrskomu glasu poslёduющe, sohrani1mъ vъ čistotЁ i3 pravdэ dyšы našz, i3 takw, bGu pomogaющu, nbcnagw crtvіz dosti1gnemъ, i3dёže kypnw sъ tob0ю vosproslavimъ prečctn0e i3 velikolёpoe i4mz nc7A i3 sn7a i3 d¦a s™agw vo vёki vэkHvъ.

Mltva G, blgodarstvennaz.

Q veli1kій s™i1telю našъ i3 čudotv0rče predi1vnый їwasafe, sk0rый pom0щniče kъ tebЁ pripadaющыmъ! Mi1lostivnw pri1zri na nasъ nedost0йnыhъ, so slezami ўmilenіz zdЁ molsщihsz i3 blgodarenіe tebЁ po si1lэ prinossщihъ. Blgodari1mъ tS, ўg0dniče hrt0vъ, ćkw ўslhšalъ є3si2 molє1nіz nasъ nedost0йnыhъ i3 prosi6maz namъ i3z8obi1lьnw darovalъ є3si2. Vёmы i3 ўstы2 i3spovёduemъ, ćkw voi1stinu hrtY teplый nj nasъ є3si2 moli1tvennikъ i5, po dannэй ti2 blgodati i3 daru, vo sp7senіe vsBmъ namъ potrє1bnaz darueši: bolsщыz i3scэlseši, stražduщыz ўtэšaeši, mi1rъ i3 tradu skHrbnыmъ serdcamъ i3zlivaeši, plačuщыz radovatisz tvori1ši, peč†lьnыz likovati sodэvaeši: rodi1telєmъ č†da vozdravlseši, suprygwmъ podr{žіz t ndrA smertnagw vozstavlseši, vraždyющыz ўmirotvorseši, zavi6stlivыz tvori1ši mi1lwstivы, i3 vs‰kіz nepr†vdы karaeši, ćkože i3 vъ žitіi2 tvoemъ pravdы i3 miloserdіz myžestvennый revni1telь bhlъ є3si2. Blgodari1mъ tS, s™i1telю, za veli6kaz tvo‰ i3 namъ kvlє1nnaz blgodэ‰nіz, i3 smirennw m0limsz tebЁ mы2 nedost0йnіi: predstatelьstvuй za nasъ ў prt0la hrt0va, i3 pomozi2 namъ pamztь pri1snuю tvoi1hъ blgodэsnіi i3 щedr0tъ na nasъ i3zlіsnnыhъ hrani1ti, da vo smirenіi serdca pr0čee soverši1mъ žitіE, i3 nbcnoe da naslёduemъ selenіe b9estvennoe, mltvami tvoi1mi, vo vёki vэkHvъ.

Mltva d7, nj nedyguющihъ i3 stražduщihъ.

Q veli1kій ўg0dniče hrt0vъ, s™i1telю džtče našъ їwasafe, sk0rый pom0щniče i3 di1vnый čudotv0rče! Pri1zri mi1lostivnw na nы2 nedyguющыz. Vёmы, ўg0dniče hrt0vъ, vёmы, i3 ўstы2 i3 serdcemъ i3spovёduemъ, ćkw po dэlHmъ našыmъ bэdы6 postig0ša nasъ. Sъ razb0йnikomъ blgorazymnыmъ i3spovёduemъ gDevi, ćkw dostHйnaz po dэlHmъ našыmъ vosprіemlemъ i3 ѕl†z sі‰ ćkože rabi2 neklюči1mіi terpi1mъ. Si1mi bo vremennыmi mučenьmi gDь miloserdый sokrušaetъ gordhnю i3 žestokovhйnoe serdce naše, da vёčnыz i3zbэži1mъ kazni, grёšnikwmъ ўgot0vannыz: sёzhomъ bo sёmena žitіS svoev0lьnagw, i3 žnemъ tє1rnіz skorbeй. Nbače, nemoщni syщe, no vъ pokasnіe teploe prišedše, nj semъ moli1tisz derzaemъ, da gnёvъ gDenь na mlctь kъ namъ preloži1tsz, i3 tebE, s™i1telю b9ій i3 čudotv0rče, ўserdnw pr0simъ: proljй tepluю mltvu tvoю2 ko hrtY gDu našemu, є3myže dnesь predstoi1ši i3 m0lišisz nj počitaющihъ tS sъ lюb0vію i3 smirennыmъ na tvoE predstatelьstvo ўpovanіemъ. Se bo vъ žitіi2 tvoemъ, s™i1telю hrt0vъ, ni є3di1nagw že skorbsщa i3 mlcti tvoeS prossщa, grэhi1 že svo‰ i3spovёdaющa, nikoli1že prezrёlъ є3si2. Ўmoli2 pravednago sudію2, da preloži1tъ gnёvъ pravdы svoeS na mi1lovanіe naše. Blgodatію є3gw2 tebЁ dannoю, s™i1telю miloserdый, ўvračyй našz nemwщi, bolёzneй lю1tыhъ tečє1nіz ўstavi, smerti titi2 poveli2, i3 na pokasnіe si1lu namъ daruй. Starostь podderži2, mladencы vospitaй, ю4nostь ўcэlomydri, supryžєstva vъ čistotЁ i3 smirenіi ўtverdi2, namъ že vsBmъ poslušanіe trudolю1bnoe i3 mi1rnoe ži1telьstvo mltvoю tvoeю daruй, da terpёnіemъ tečemъ na predležaщіi namъ p0dvigъ žitіS segw2 vremennagw, vziraющe na načalьnika vёrы i3 soverši1telz gDa ї}sa, є3myže slava vo vёki vэkHvъ.

Mltva є7, vъ denь proslavlenіz s™i1telz.

Vъ veli1kій i3 prazdnstvennый denь seй, denь tvoegw2 na zemli2 proslavlenіz, s™i1telю džtče našъ їwasafe, zemli2 našez slavo i3 radovanіe veli1koe, prіimi2 sі‰ smirє1nnaz i3 tє1plaz molє1nіz n†ša. Dnesь zri1mъ i3sp0lnivšійsz glag0lъ gDenь: proslavlsющыz mS proslavlю. Se bo vo dni6 zemnagw žitіS tvoegw2 ničesHže i3skalъ є3si2, t0čію є4že v0lю b9ію i3spolnsti i3 č†da pastvы tvoeS ўpraviti vo sp7senіe, i3 togw2 radi mnHgіz trudы2, skHrbi, bolBzni i3 putešє1stvіz pod8slъ є3si2. Po skončanіi že tvoemъ proslavi tS miloserdый gDi, tэlesi2 tvoemY netlёnіe i3 si6lы cэlє1bnыz darovavый: tёmže t0ki i3scэlenій molsщыmsz i3stoči1lъ є3si2, i3 prizыvaющыmъ tS nedyguющыmъ i3 skorbsщыmъ mn0gaždы kvlslsz є3si2, ўtэšenіe i3 cэlьbY sk0ruю tBmъ podavaz. Segw2 radi, ćkože i3zbrannika b9estvennыz blgodati tS vёduщi, cRkovь hrt0va dnesь proslaviti tS ćkože n0vago čudotv0rca zemli2 našez spod0bisz. Blgoslovi2 u5bo i3 pomi1luй, ґrhіereю i4stinnagw bGa, blgočesti1vэйšago gosudarz našego, їmperatora nіkolaz ґlexandroviča: suprygu є3gw2, blgočesti1vэйšuю gosudarыnю їmperatrjcu ґlexandru fe0dwrovnu: materь є3gw2, blgočesti1vэйšuю gosudarыnю їmperatrjcu marjю fe0dwrovnu: naslёdnika є3gw2, blgovёrnago gosudarz cesareviča i3 veli1kago knszz ґlexjz nіkolaeviča, i3 vesь carstvuющій d0mъ. Daruй i5mъ ўtэšenіe serdca, tradu i3 mi1rъ i3 radostь pri1snuю nj gDэ. Vo dni6 žitіS i4hъ sohrani2 vъ mi1rэ deržavu rwssjйskuю, slugi6 carє1vы vo i4stinэ ўtverdi2, v0inwmъ myžestvo nepokolebi1moe daruй, i3 vs‰ lю1di bezpeč†lьnы sohrani2. I#zženi2 vsskuю kramolY, i3 kram0lьnыhъ čelovBkъ luk†vaz razruši2 sovёtwvanіz, pače že tёhъ samыhъ vъ pokasnіe privedi2. Pastыrєmъ i3 ґrhіereєmъ podaždь premydrostь, čistotY i3 pravednoe žitіE, ćkože i3 samъ si1mi ўkrašalsz є3si2. Mladencєmъ vospitanіe blg0e daždь, ю4nыz nauči2, bolsщыmъ i3 skorbsщыmъ zdravіe i3sprosi2. Syщыmъ vo trudёhъ terpёnіe i3 ўpovanіe posli2, bog†tыmъ smirennomydrіe i3 ko bli6žnimъ miloserdіe daruй. Namъ že vsBmъ radostь nj gDэ pri1snuю podaždь, da vsi2 blgodarnэ tS ўblžaemъ, glag0lющe takw: Veličaemъ tS, s™i1telю džtče їwasafe, i3 čtemъ s™yю pamztь tvoю2, th bo m0liši za nasъ hrtA bGa našego.

Troparь, glasъ G:

S™i1telю hrtY bGu vozlю1blenne, pravilo vёrы i3 w4brazъ miloserdіz lю1demъ bhlъ є3si2, bdёnіemъ že, post0mъ i3 mltvoю ćkw svэti1lьnikъ presvёtlый prosіslъ є3si2, i3 proslavlenъ t bGa kvi1lsz є3si2: tёlomъ ќbw vъ netlёnіi počivaz, dyhomъ že prt0lu b9ію predstoS, čudesA presl†vnaz i3stočaeši. Moli2 hrtA bGa, da ўtverdi1tъ ntečestvo naše vъ pravoslavіi i3 blgočestіi i3 sp7setъ dyšы našz.

I$nъ troparь, glasъ v7:

Moli1tvenniče i3zdёtstva preizrsdnый, bGoizbrannый s™i1telю hrt0vъ їwasafe, pravilo vёrы i3 w4brazъ miloserdіz blgočestnыmъ žitіemъ vsBmъ kvlseši, i3 sъ vёroю kъ tebЁ pritekaющыmъ nbi1lьnw i3scэlє1nіz i3stočaeši. Moli2 hrtA bGa, da ўtverdi1tъ vъ deržavэ rwssjйstэй pravovёrіe, mi1rъ i3 blgočestіe i3 sp7setъ dyšы našz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.