NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Septemvrіa k7ѕ i3 maіa }

Mltvы s™0mu ґpclu i3 є3đljstu їwannu bGosl0vu.

Mltva №, i3z8 ґkafіsta.

Q veli1kій ґpcle, є3đljste gromoglasnый, bGosl0ve i3zsщnэйšій, taйnovi1dče neizrečennыhъ tkrovenій, dёvstvenniče i3 vozlю1blennый napersniče hrt0vъ їwanne! Prіimi2 nasъ grёšnыhъ, pod8 tvoE si1lьnoe zastuplenіe pribэgaющihъ. I#sprosi2 ў vseщedragw člvэkolю1bca hrtA bGa našegw, i4že pred8 nčesы2 tvoi1mi kr0vь svoю2 za nы2 nepotrє1bnыz rabы6 svo‰ i3zlіslъ є4stь, da ne pomznetъ bezzak0nій našihъ, no da pomi1luetъ nasъ i3 sotvori1tъ sъ nami po mlcti svoeй: da daruetъ namъ zdravіe duševnoe i3 tэlesnoe, vsskoe blgodenstvіe i3 i3z8obi1lіe, nastavlsz nasъ njbraщati džnaz vo slavu є3gw2, tvorcA, sp7si1telz i3 bGa našegw: po konči1nэ že vremennыz ži1zni našez, t nemiloserdыhъ i3stzzateleй na vozdyšnыhъ mыtarstvahъ da i3zbavitъ nasъ, i3 takw da dosti1gnemъ, tob0ю vodi1mіi i3 pokrыvaemіi, g0rnzgw džnagw їerli1ma, є3gHže slavu tы2 vo tkrovenіi zrёlъ є3si2, nhnэ že neskončaemыz radosti naslaždaešisz. Q veli1kій їwanne! Sohrani2 vs‰ gradы i3 stranы6 hrtі†nskіz, hramъ seй (tvoemY s™0mu i4meni posvzщennый), služaщihъ i3 molsщihsz vъ nemъ, t glada, gubi1telьstva, trysa i3 pot0pa, ngnS i3 mečA, našestvіz i3noplemennыhъ i3 meždous0bnыz brani: i3zbavi nasъ t vsskіz bэdы2 i3 napasti, i3 mltvami tvoi1mi tvrati2 t nasъ pravednый gnёvъ b9ій, i3 є3gw2 miloserdіe namъ i3sprosi2, da vkypэ sъ tob0ю spod0bimsz proslavlsti vъ nevečernemъ dni2 pres™0e i4mz nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Q veli1kій i3 vsehvalьnый ґpcle i3 є3đljste їwanne bGosl0ve, napersniče hrt0vъ, teplый našъ zastypniče i3 sk0rый vъ sk0rbehъ pom0щniče! Ўmoli2 gDa bGa darovati namъ njstavlenіe vsёhъ pregrэšenій našihъ, є3li1kw sogrэši1homъ t ю4nosti našez vo vsemъ žitіi2 našemъ dёlomъ, sl0vomъ, pomыšlenіemъ i3 vsёmi našimi čyvstvы: vo i3sh0dэ že dyšъ našihъ pomozi2 namъ grBšnыmъ i3zbavitisz t vozdyšnыhъ mыtarstvъ i3 vёčnagw mučenіz, da tvoi1mъ mi1lostivnыmъ predstatelьstvomъ proslavlsemъ nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ v7:

Ґpcle, hrtY bGu vozlю1blenne! Ўskori2 i3zbaviti lю1di beztvBtnы: prіemletъ tS pripadaющa i4že padša na persi prіemый. E#g0že moli2, bGosl0ve, i3 naležaщuю mglY kzhkwvъ razgnati, prosS namъ mi1ra i3 velіz mlcti.

Veličanіe: Veličaemъ tS, ґpcle hrt0vъ i3 є3đljste їwanne bGosl0ve, i3 čtemъ bolBzni i3 trudы2 tvo‰, i4miže trudi1lsz є3si2 vo blgovёstіi hrt0vэ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.