NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Septemvrіa k7d

Mltva prpdbnom§nku galaktіHnu v0logodskomu, čt0maz vъ v0logodskomъ svsto-dyhovэ monastыrЁ.

Q prpdbne i3 bGoblženne džtče našъ galaktіHne, krёpkoe stranы2 našez njgraždenіe, hrtіanъ pravoslavnыhъ pob0rniče i3 teplый za nasъ grёšnыhъ ko vsemlctivomu bGu našemu ї}su hrtY i3 prečctэй m™ri є3gw2 moli1tvenniče! Ўmilennw m0limsz tebЁ, čudotv0rnэй racэ čtcnhhъ moщeй tvoi1hъ predstosщe: ne zabydi nasъ grёšnыhъ i3 nedost0йnыhъ, no ćkw zastypnikъ i3 hodataй ўserdnый, pri1zri mi1lostivnw na nemoщь našu, i3 i3sprosi2 mltvami tvoi1mi ў hrtA bGa našegw, da njsvzti1tъ blgodatію svoeю dyšы i3 tэlesA n†ša, ќmъ našъ da prosvэti1tъ svёtomъ bGopoznanіz, s0vэstь našu t mertvыhъ dёlъ da njči1stitъ, t grэh0vnыhъ že pomыšlenій i3 gubi1telьnagw ўnhnіz da njgradi1tъ, i3 da daruetъ namъ i4skrennee pokasnіe, serdecъ sokrušenіe, sleznoe ўmilenіe, vozderžanіe že i3 trezvostь, smirennomydrіe i3 kr0tostь, čistotY duševnuю i3 tэlesnuю, niщelю1bіe že i3 strannolю1bіe, i3 drygъ ko drygu nelicemёrnuю lюb0vь. Q preblženne džtče galaktіHne! Spod0bi nasъ šestvovati putemъ sp7senіz, da tvoi1mi mltvami preblgjй hrt0sъ bGъ našъ pokažetъ na nasъ grёšnыhъ blgodatь i3 mlctь svoю2, i3 t vssčeskihъ ѕHlъ i3 byduщagw mučenіz nasъ da svobodi1tъ, i3 da spod0bitъ naslёdniki bhti crtvіz svoegw2 nbcnagw, slavzщыz i3 veličaющыz є3go2, kypnw so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ, i3 pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ є3gw2 d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Dnesь gradъ našъ tob0ю hvalitsz, prpdbne: vozsіslъ bo є3si2 presvёtlw ćkw s0lnce, gradы i3 vє1si čudesы2 tvoi1mi njzarsz. I# nhnэ, prpdbnom§nče galaktіHne, gDevi moli1sz gradu našemu t nahoždenіz soproti1vnыhъ i3zbavitisz, i3 ў hrtA bGa pregrэšenій našihъ njstavlenіe i3sprosi2, i3 t vsskіz sk0rbi i3zbavlenіe podaždь lюb0vію čtyщыmъ tS i3 vopію1щыmъ vёrnw: bGъ našъ sъ nami, proslavivый ўg0dnika svoego2, ćkože blgovoli2.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.