NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Septemvrіa k7d

Mltvы prpdbnomu nіkandru psk0vskomu, i3z8 slyžbы so ґkafіstomъ.

Mltva №.

Q prpdbne i3 dostoblženne džtče našъ nіkandre, p0stniče terpэlivodyšnый, bezm0lvіz rači1telю pred0blій, ўči1telю sp7sti1sz hotsщыmъ premydrый, nakazatelю lэni6vыmъ preti1hій, razrэši1telю tletv0rnыhъ strasteй neѕl0bivый, myžu želanій, prozorli1vstva prbr0českagw i3sp0lnenne, predvozglasnaz byduщihъ bl†gъ cэvni1ce, ґdamante vёrы vo hrtA nesэk0mый, nezhblemый terpёnіz st0lpe, zapovэdeй tvorcA tvoegw2 soverši1telю blgoposlušli1vый, ploton0snый ѓgGle i3 d¦a s™agw vmэsti1liщe blgov0nnoe, ži1telю pusthnnый i3 bэsHvъ progoni1telю, i3spolni1telю vsёhъ dobrodёteleй smirennomydrый, nbcnый čelovёče i3 soži1telю gHrnimъ činonačalієmъ, kr0tostію dyha zemlю kr0tkihъ naslёdovavый, dryže hrt0vъ i3 ўg0dniče pres™hz bcdы, ćže i3 raku cэlьbon0snыhъ moщeй tvoi1hъ vo hramэ svoemъ proslaviti blgoizv0li, i3z8obi1lьnw t neS čudesnomu doždю2 na vёrnыhъ i3zlivatisz povelёvši! Kъ neйže pripadaющe sъ lюb0vію, m0limъ tS, dostočydne: ne prestaй moli1ti pres™yю i3 živonačalьnuю trbcu, nizposlati blgovёrnomu їmperatoru našemu zdravіe, tišinY i3 dolgodenstvіe, na vragi1 že pobёdu i3 njdolёnіe, i3 t navBtъ vražіihъ v0instvu є3gw2 sohrani1tisz vъ mi1rэ: cRkvamъ soglasіe, i3 vsBmъ lю1demъ tišinY i3 i3z8obi1lіe blgi1hъ darovati. I# ўgasi2, blženne, mltvami tvoi1mi, parsщыz na nы2 razžžє1nnыz bэsHvskіz strёlы, da ne prik0snetsz namъ ѕl0ba grэh0vnaz. I# vsBmъ vs‰ mi1lostivnэ daruz, pri1zri i3 na mS smirennago rabA: svszanъ bo є4smь lю1tэ pleni1cami pregrэšenій, i3 vlek0mь, ўvы2 mnЁ! Vъ puči1nu strastnagw m0rz newderžannw. Segw2 radi priležnw molю2 svzthnю tvoю2, prebogate, i3 pripadaю kъ racэ moщeй tvoi1hъ so slezami: predstani mnЁ na puti2 bёdstvennagw žitіS segw2: rast0rgni ќzы, tženi2 str†sti, njslabi t grэh0vnыhъ veri1gъ, i3zbavi mS t naležaщіz sk0rbi i3 t vsskagw ѕlA, razrэši1 mz t bolёznennыhъ ќzъ i3 sp7senіe duši2 ўmoli2 mnЁ, ćkw da vospoю2 i3 proslavlю vъ trbcэ slavimago є3di1nago bGa, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, nhnэ i3 vъ bezkonє1čnыz vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Q prpdbne i3 preblženne džtče našъ nіkandre, g0rnzgw їerli1ma graždani1ne, i3zbrannыhъ v0єvъ nbcnыhъ dryže i3 spodvi1žniče, proslavlszй neprestannw trіmpostasnago bGa! Vozzri2 mi1lostivnw na nы2, racэ čtcnhhъ moщeй tvoi1hъ nhnэ predstosщыz, ѓщe i3 ko slastemъ vёka segw2 prigvoždє1nnыz pHmыslы svoi1mi, ±že ko vzыskanію blženstvъ g0rnihъ njbrati2. Tы2 vselsešisz vo njbi1telehъ nbcnыhъ sъ premjrnыmi dyhi cRkve toržestvyющіz: mh že grёšnіi, vъ mjrэ semъ prebыvaющіi, tstoi1mъ t tebє2 ne toli1kw mёstomъ, є3li1kw grэhmi2 i3 bezzak0nьmi, i4miže prognэvlsemъ po vsskъ časъ gDa i3 samёhъ sebE priv0dimъ na pagubu. No kъ tebЁ, ćkw namъ soestestvennomu, pribэgaemъ i3 vzыvaemъ sъ teplыmi slezami: nastavi i3 vrazumi2 nasъ hodi1ti po stopamъ tvoi6mъ: bydi na puti2 semъ i3zbrannый v0ždь namъ, ćkože drevle mwmseй bsše lю1demъ ї}lєvыmъ: sv0йstvenno bo є4stь tebЁ, džtče našъ, sostradanіe kъ skorbsщыmъ i3 čelovэkolю1bіe ko vsBmъ, t tebє2 p0moщi vъ napastehъ i3 vo blgovremenіi trebuющыmъ: živyщu bo tebЁ na zemli2, ne nj tvoemъ t0kmw sp7senіi tщanіe tvoE priloži1sz, no i3 nj vsёhъ kъ tebЁ pritekaющihъ molenіe ko vsevhšnemu prinosi1lъ є3si2, da ne prezritъ dёlo rykъ svoi1hъ, nižE pogubi1tъ є5 so bezzak0nьmi є3gw2. Segw2 radi ntečєskaz nastavlє1nіz tvo‰, є4že hodi1ti po stopamъ zapovэdeй gDnihъ, prozzb0ša vъ serdcahъ sыnHvъ tvoi1hъ, ćkw sёmz d0broe, sъ plodonošenіemъ: taže i3 nedyžnіi, razslablennіi že i3 bolsщіi, skorbsщіi i3 njѕl0blennіi sk0ruю tvoю2 p0moщь so slavosl0vіemъ propovёduюtъ: i3 vsE žitіE tvoE bhstь zercalo vsskihъ dobrodёteleй. Ѓщe toli1kъ bhlъ є3si2, ўčeničE hrt0vъ, na zemli2: koli1kъ nhnэ є3si2 na nb7si2! Tы2 vsegdA predstoi1ši prt0lu nepristypnagw bGa, i3 vъ nemъ, ćkože vъ zercalэ, zri1ši vs‰ našz n{ždы i3 prošє1nіz: tы2 sveseli1šisz so ѓgGlы b9іimi nj є3di1nomъ grёšnicэ kaющemsz, radostію velіeю: i3 miloserdіe b9іe, i3 lюbы2 є3gw2 kъ r0du čelovёčeskomu newsk{dnы, i3 tvoE derznovenіe kъ nemY mn0go. I#sprosi2 u5bo ў vsemlctivagw podatelz vsёhъ bl†gъ mi1rъ i3 svzthnю cRkvi є3gw2, pod8 znamenіemъ krtA v0instvuющeй, na nevi6dimыz vragi2 є3S pobёdu i3 njdolёnіe, vBrnыmъ že vъ vёrэ є3dinomhslіe: takožde i3 zablyždšыz t pravoslavіz kъ poznanію i4stinы prizovi2, nevBrnыz svёtomъ є3đlіa prosvэti2, grBšnыz kъ pokasnію privedi2 i3 njbrati2, dёvstvuющыmъ čistotY i3 cэlomydrіe daruй, br†čnыmъ svzthnю: vdovi1camъ i3 si6rыmъ bydi prepitanіe, ni1щыmъ pokr0vъ, stranstvuющыmъ vozvraщenіe, plavaющыmъ pristaniщe: kaющыmsz proщenіe i3sprosi2, plačuщыmъ ўtэšenіe, trebuющыmъ p0moщь, napastvuєmыmъ zastuplenіe, bolsщыmъ sk0roe i3scэlenіe, i3 vsskomu prošenію vo blgi1hъ i3spolnenіe. Ne tri1ni nasъ, prpdbne, sъ vёroю i3 lюb0vію tebE prizыvaющihъ! Ѓщe bo i3 nedost0йni є3smы2 toli1kagw ntcA i3 hodataz, njskverneni dušeю i3 tэlesы2 syщe: no tы2, bhvъ podražatelь čelovэkolю1bіz b9іz, sodёlaй nasъ tvoi1mi mltvami dostHйnы črez8 pokasnіe. N0vgradъ i3 psk0vъ, i3 vsS rwssja, prosvэщennaz tvoi1mъ bGoug0dnыmъ žitіemъ i3 čudesы2, propovёduюtъ tS bhti teplago zastypnika. Kvi2 u5bo i3 namъ nedostHйnыmъ mlcti tvo‰! Vёruemъ, ćkw dyhomъ namъ soprisytstvueši, pače že i3 tёlomъ sъ nami prebыvaeši: se bo predležatъ nčesє1mъ našыmъ netlBnnыz i3 cэlьbonHsnыz tvo‰ m0щi, ±že kvlenіemъ mn0gihъ čudesъ gDi proslavi. Tёmže, predstosщe i5mъ, ćkw ži1vu tebЁ syщu, pripadaemъ i3 smirennw m0limъ: prіimi2 molє1nіz n†ša i3 voznesi2 | na žertvennikъ miloserdіz b9іz, ćkw da nizp0sletъ namъ vsesi1lьnuю blgodatь svoю2, ўkrэplsющuю nasъ vo blg0mъ žitіi2, i3 blgovremennuю i3 nek0snennuю vъ nyždahъ našihъ p0moщь: ўmA blgopostosnіe, tэlesє1mъ zdravіe, žitію2 blgopotrє1bnaz, mi1rъ vo dnehъ našihъ, vozdyha blgorastvorenіe, džgnь lюbvE i3 vsskagw blgočestіz, vъ mltvэ čistotY serdečnuю, vъ ѕloklюčenіi terpёnіe i3 ўpovanіe, vъ nadeždэ veselіe, i3 vremz na pokasnіe, ćkw da i3 nastosщihъ ѕHlъ i3zbёgše, ўdost0imsz preseli1tisz vo blžє1nnыz njbi1tєli nbcnыz, i3dёže tы2 nhnэ vselsešisz so vsёmi bGu ўgodi1všimi i3 proslavlseši trіmpostasnago bGa, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Glasъ b9estvennый, i4že vo є3đlіi, ўslhšavъ, prpdbne džtče nіkandre: prіidi1te ko mnЁ, vsi2 truždaющіisz i3 njbremenennіi, i3 ѓzъ ўpok0ю vы2, i3 prіemъ krestъ, poslёdovalъ є3si2 hrtY. Mjrъ njstavlь, vъ pusthnю vseli1lsz є3si2, poщenіemъ že i3 bdёnіemъ nbcnый darъ vosprіi1mъ, dyšы nedyžnыhъ, prihodsщihъ kъ tebЁ sъ vёroю, i3scэlseši. Tёmže i3 so ѓgGlы sraduetsz, prpdbne, dyhъ tv0й.

I$nъ troparь, glasъ ѕ7:

Svэti1lo nezahodi1magw svёta stranЁ našeй kvi1lsz є3si2, bGoblženne, d0blestvennэ preterpёvъ vr†žіz njѕloblє1nіz: bіenіe i3 r†nы ćkw njdežda netlёnіz vmэni1šasz tebЁ: so ѕvэrьmi1 že bralsz є3si2, i3 t čelovBkъ ѕlhhъ probodє1nіz prіi1mъ, nj tёhъ moli1lsz є3si2, glag0lz: ne postavi i5mъ grэhA segw2. Tёmže vLcэ hrtY ўpod0bilsz є3si2, dostohvalьne nіkandre, džtče našъ: moli1sz nj dušahъ našihъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.