NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Septemvrіa k7a

Mltvы prpdbnomu danіi1lu šyžgorskomu, čtHmыz vъ prewbraženskoй na šyžgorэ cRkvi, novgor0dskіz є3parhіi.

Mltva №.

Q preblgjй našъ pastыrю i3 ўči1telю, veli1kій čudotv0rče danіi1le! Ўslhši nasъ grёšnыhъ, molsщihsz tebЁ i3 i4mz tvoE s™0e prizыvaющihъ. Vi1ždь nemoщnhhъ, ўlovlsemыhъ tvsю1du i3 vsskagw blga lišennыhъ i3 ўm0mъ t malodyšіz pomračennыhъ. Potщi1sz, ўg0dniče b9ій, plэnennыhъ nasъ svobodi1ti, i3 ne njstavi nasъ grёšnыhъ vragHmъ vъ radostь bhti i3 vъ lukavыhъ našihъ dэsnіihъ ўmreti. Moli2 nj nasъ grёšnыhъ sodёtelz našego i3 vLku, є3myže so bezpl0tnыmi li6ki predstoi1ši: mi1lostiva sotvori2 bGa našego, da ne vozdastъ namъ po dэlHmъ našыmъ i3 po nečistotЁ serdecъ našihъ, no po svoeй mlcti da sotvori1tъ namъ. Na tvoe bo miloserdіe ўpovaemъ, i3 tob0ю hvalimsz, i3 i4mz tvoE s™0e na p0moщь prizыvaemъ, i3 ko gr0bu tvoemY cэlьbon0snomu pripadaющe, i3scэlenіz pr0simъ: i3zbavi nasъ, svэti1lьniče hrt0vъ, t ѕlhhъ bёdъ nahodsщihъ na nasъ, i3 tvsю1du vozstaю1щыz na nы2 v0lnы ўkroti2, da ne njbhmetъ nasъ napastь do koncA i3 ne pogrsznemъ vъ puči1nэ grэh0vnэй. Q prpdbne džtče našъ danіi1le! Ўslhši nasъ grёšnыhъ, vъ časъ seй molenіe tebЁ prinossщihъ: pomoli1sz nj nasъ ko vLcэ hrtY bGu, velіe bo derznovenіe kъ nemY stzžalъ є3si2, i4skrennій molebniče nj dušahъ našihъ: ўmoli2 nbcnago cRS tpusti1ti namъ grэhi2, i3 spod0bi nы2 bezkonečnыz radosti vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Q prpdbne i3 bGon0sne džtče našъ danіi1le! Ўslhši mS nedost0йnago, vъ časъ seй molenіe tebЁ prinossщago: pomoli1sz hrtY bGu tpusti1ti mo‰ sogrэšє1nіz, velіe bo derznovenіe ko gDu stzžalъ є3si2. Ўmoli2 є3go2, s™e, mltvami tvoi1mi, t vёčnыz myki i3zbavitisz mi2, i3 nbcnagw crtvіz naslёdniku bhti so vsёmi prvdnыmi, t vёka ўgodi1všimi gDu našemu ї}su hrtY, є3myže podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ, i3 pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ є3gw2 d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.