NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Septemvrіa k7a i3 nktHvrіa k7i

Mltvы s™i1telю dimi1trію, mitropoljtu rost0vskomu.

Mltva №, i3z8 slyžbы so ґkafіstomъ.

Q preblženne s™i1telю dimi1trіe, veli1kій ўg0dniče hrt0vъ, zlatoyste rwssjйskій! Ўslhši nasъ grёšnыhъ molsщihsz tebЁ, i3 prinesi2 mltvu našu kъ mlctivomu i3 člvэkolю1bcu bGu, є3myže tы2 nhnэ vъ radosti s™hhъ i3 sъ li6ki ѓgGlъ predstoi1ši: ўmoli2 є3gw2 blgoserdіe, da ne njsyditъ nasъ po bezzak0nієmъ našыmъ, no da sotvori1tъ sъ nami po mlcti svoeй. I#sprosi2 namъ ў hrtA bGa našegw mi1rnoe i3 bezmztežnoe žitіE, zdravіe duševnoe i3 tэlesnoe, zemli2 blgopl0dіe, i3 vo vsemъ vsskoe i3z8obi1lіe i3 blgodenstvіe, i3 da ne vo ѕlo2 njbrati1mъ blg†z, daruєmaz namъ t щedragw bGa, no vo slavu є3gw2 i3 vъ proslavlenіe tvoegw2 zastuplenіz. Daruй namъ bGoug0dnw preйti2 p0priщe vremennыz ži1zni: i3zbavi nasъ t vozdyšnыhъ mыtarstvъ, i3 nastavi nasъ na pytь vedyщій vъ selє1nіz prvdnыhъ, i3dёže prazdnuющihъ glasъ neprestannый, zrsщihъ b9іz licA neizrečennuю dobr0tu: cRkovь že s™yю t rask0lwvъ i3 є3reseй sohrani2, vBrnыz ўkrэpi2, zabluždaющыz njbrati2, i3 vsBmъ daruй vs‰, ko sp7senію i3 slavэ b9іeй podob†ющaz: ntečestvo tvoE sohrani2 t vragHvъ nenavёtno, no poboraй njryžію krton0snagw v0instva: i3 podaždь namъ vsBmъ tvoE ґrhіpastыrskoe i3 s™0e blgoslovenіe, da džnыmъ njsэnsemi, i3zbavimsz t k0zneй lukavagw i3 i3zbёgnemъ t vsskіz bэdы2 i3 napasti. Ўslhši molenіe naše, džtče dimi1trіe, i3 moli2 neprestannw nj nasъ vsesi1lьnago bGa, slavimago i3 poklansemago vъ trіehъ v3postasehъ, є3myže podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 deržava vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Q predi1vnый i3 preslavnый čudotv0rče dimi1trіe, i3scэlszй nedygi čelovёčєskіz! Tы2 neushpnw m0liši gDa bGa našego nj vsёhъ grёšnыhъ: molю2 u5bo tS, bydi mi2 hodataй pred8 gDemъ i3 pom0щnikъ na prewborenіe strasteй nenashtnыz pl0ti moeS i3 na njdolёnіe strёlъ soproti1vnika moegw2 dіavola, i4miže ўzzvlsetъ nemoщn0e serdce moE i5, ѓki gladnый i3 lю1tый ѕvёrь, ѓlčetъ pogubi1ti dyšu moю2. Tы2, s™i1telю hrt0vъ, moS njgrada, tы2 moE zastuplenіe i3 njryžіe. Tы2, veli1kій čudotv0rče, vo dni6 p0dvigwvъ tvoi1hъ vъ mjrэ semъ revnyz nj pravoslavnэй cRkvi b9іeй, ćkw i4stinnый i3 d0brый pastыrь, neblaznennw njbličalъ є3si2 grэhi2 i3 nevёžєstvіz lюdsk‡z, i3 t stezi2 pravdы vъ є4rєsi i3 rask0lы ўkloni1všыzsz na pytь i4stinы nastavlslъ є3si2. Spospэšestvyй u5bo i3 mnЁ kratkovremennый pytь ži1zni moeS i3spraviti, da nepretknovennw poйdY po stezi2 zapovэdeй b9іihъ i3 nelёnostnw porab0taю gDevi moemY ї}su hrtY, ćkw є3di1nomu vLcэ moemY, i3skupi1telю i3 pravednomu sudіi2 moemY. Kъ si6mъ že pripadaz, molю1sz ti2, ўg0dniče b9ій, є3gdA i3zhti duši2 moeй t brennagw segw2 tэlesE, i3zbavi ю5 t temnыhъ mыtarstvъ: ne i4mamъ bo d0brыhъ dёlъ ko njpravdanію moemY: ne daždь satanЁ vozgordi1tisz pobёdoю nad8 nemoщn0ю dušeю moeю: i3zbavi ю5 t geennы, i3dёže plačь i3 skrežetъ zubHvъ, i3 s™hmi mltvami tvoi1mi sotvori1 mz pričastnika nbcnagw crtvіz vъ trbcэ slavimagw bGa, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ }:

Pravoslavіz revni1telю i3 rask0la i3skoreni1telю, rwssjйskій cэlebniče i3 n0vый kъ bGu mltvenniče, spisanьmi tvoi1mi byihъ ўcэlomydrilъ є3si2. Cэvni1ce d¦0vnaz, dimi1trіe blženne, moli2 hrtA bGa sp7sti1sz їmperatoru našemu nіkolaю ґlexandroviču i3 vsemY naslёdію i3 deržavэ є3gw2.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.