NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Septemvrіa k7

Mltva s™0mu prpdbnomu knszю nlegu, brsnskomu čudotv0rcu, čt0maz vъ brsnskomъ petropavlovskomъ monastыrЁ, nrl0vskіz є3parhіi.

Q prpdbne džtče, blgovёrne knsže nleže, ўg0dniče hrt0vъ ўserdnый, mltvenniče ko gDu teplый, zaщi1tniče vъ bэdahъ i3 ўtёšitelю vъ pečalehъ neustannый! Vozzri2, preblženne, mi1lostivnw na gradъ tv0й i3 vi1ždь č†da tvo‰, smirennw ti2 prip†daющaz i3 služi1ti tebЁ hot‰щaz. Ne tverži trebuющihъ tvoeS p0moщi, no, ćkw blgodёtelь i3 hodataй, moli2 pri1snw gDa i3 bGa i3 sp7sa našego ї}sa hrtA, da blgoslovi1tъ pomazannika svoego2, blgočesti1vэйšago gosudarz їmperatora nіkolaz ґlexandroviča, carstvuющій d0mъ i3 vsю2 deržavu rwssjйskuю, vъ mi1rэ i3 blgovёrіi | sohransz, knszi i3 voevHdы sodёlovaz grHznы vragHmъ, bolsrы nastavlsz, gradы ўmnožaz, dostosnіe svoE soblюdaz. Voznesi2, bGon0sne džtče našъ, sіE maloe molenіe nasъ grёšnыhъ ko vLcэ hrtY, da ўtverdi1tъ vo s™ёй pravoslavnэй cRkvi živhй dyhъ pravыz vёrы i3 lюbvE, blgočestіe nepokolebi1moe, lюbomydrіe kr0tostію rastvorennoe: da daruetъ pastыrєmъ revnostь popečenіz nj sp7senіi lюdeй, vo є4že nevёruющыz prosvэti1ti, zablyždšыz nastaviti, tpadšыz njbrati1ti i3 privleщi2: i3zrsdnэe že vs‰ č†da cRkve pravoslavnыz či6stы da sohrani1tъ t mіrski1hъ i3skušenій, p0hoteй plotski1hъ, suemydrіz, suevёrій i3 navaždenій vražeskihъ. E$й, ўg0dniče b9ій, ne prezri nasъ molsщihsz tebЁ, no pomozi2 namъ sk0rыmъ predstatelьstvomъ tvoi1mъ, da vsskihъ bёdъ, napasteй i3 skorbeй vъ seй ži1zni vremennэй i3zbэžavše, konči1nu neposthdnu njbrsщemъ, i3 takw na zemli2 bGoug0dnw poži1vše, ži1zni raйskіz na nb7si2 spod0bimsz, i3dёže vkypэ sъ tob0ю proslavimъ člvэkolю1bіe i3 щedrHtы vъ trbcэ slavimagw bGa, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, vo vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.