NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Septemvrіa v7i i3 dekemvrіa }i

Mltva s™0mu pravednomu smmeHnu verhotyrskomu, i3z8 slyžbы so ґkafіstomъ.

Q s™hй i3 pravednый smmeHne, či1stoю dušeю tvoeю vъ nbcnыhъ njbi1telehъ vъ li1cэ s™hhъ vodvorszйsz, na zemli1 že tёlomъ tvoi1mъ netlёnnw počivazй! Po dannэй ti2 blgodati t gDa moli1tisz nj nasъ, mi1lostivnw pri1zri na nasъ mnogogrёšnыhъ, ѓщe i3 nedost0йnэ, nbače sъ vёroю i3 ўpovanіemъ ko s™ы6mъ i3 cэlьbonHsnыmъ moщemъ tvoi6mъ pritekaющihъ, i3 i3sprosi2 namъ t bGa proщenіe sogrэšenій našihъ, vъ nsže vpadaemъ mn0žiceю vo vs‰ dni6 žitіS našegw. I# ćkože prežde džvыmъ ќbw t džčnыz ѕёlьnыz bolёzni ni malw zrёti mogyщыmъ i3scэlenіe nčesъ, džvыmъ že bliz8 smerti bhvšыmъ t lю1tыhъ nedygwvъ vračevanіe, i3 i3nы6mъ i3n†z mnHgaz presl†vnaz blgodэ‰nіz darovalъ є3si2: si1ce i3zbavi i3 nasъ t nedygwvъ duševnыhъ i3 tэlesnыhъ i3 t vsskіz sk0rbi i3 pečali, i3 vs‰ blg†z kъ nastosщemu žitію2 našemu i3 kъ vёčnomu sp7senію blgopotrє1bnaz namъ t gDa i3sprosi2, da takw tvoi1mъ predstatelьstvomъ i3 mltvami stzžavše vs‰ namъ polє1znaz, ѓщe i3 nedost0йnіi, blgodarnэ voshvalsющe tS, proslavimъ bGa, di1vnago vo s™hhъ svoi1hъ, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Dnesь raduetsz slavnaz stranA sibi1rь, njbrёtši s™ы6z tvo‰ m0щi vnytrь sebє2. Ґrhіerє1i, sщ7ennicы i3 voevHdы i3 vesь s0nmъ lюdskjй, d¦0vnэ veselsщesz, vopіemъ ti2: q bGomydre smmeHne! I#zbavi nasъ, kъ tebЁ pribэgaющihъ, t vsёhъ bёdъ, prosS podatisz vsBmъ po koegHždo prošenію i3 i3zbavitisz stranЁ seй i3 gradu t džgnennagw zapalenіz i3 poganskagw našestvіz i3 meždous0bnыz brani i3 t vsskagw ѕlA. Čtyщe že nhnэ čtcnhhъ i3 mnogocэlebnыhъ moщeй tvoi1hъ prenesenіe, n0vый cэlebniče, vsi2 mы2 vopіemъ: slava davšemu tob0ю vsBmъ i3scэlenіe.

I$nъ troparь, glasъ t0йže:

Mіrskagw mzteža bёgaz, vsE želanіe njbrati1lъ є3si2 kъ bGu, da vъ vidBnіz vosh0dъ njbrsщeši gorЁ, i3 takw ne ўkloni1vsz vъ luk†vstvіz serdca, no njči1stivъ dyšu i3 tёlo, prіslъ є3si2 blgodatь toči1ti cэlьbы6 vBrnыmъ i3 nevBrnыmъ, pritekaющыmъ kъ racэ moщeй tvoi1hъ, smmeHne pravedne. Tёmže, po dannomu ti2 daru, i3sprosi2 ў hrtA bGa i3scэlenіe namъ bolsщыmъ duševnыmi strastьmi2, i3 moli2 sp7sti2 dyšы našz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.