NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Septemvrіa №i i3 їynіa k7i

Mltvы prpdbnыmъ sergію i3 germanu, vala†mskimъ čudotv0rcєmъ.

Mltva №, i3z8 slyžbы.

Q veli1cыi ntcы2 naši, hrtHvы ўgHdnicы i3 teplіi predstatєli ko sp7su nj dušahъ našihъ, sergіe i3 germane! Vы2 vъ nedyzэhъ cэli1tєli kvi1stesz, po m0rю plavaющыmъ k0rmčіi, i3 ўtopaющыmъ blgonadežnoe i3zbavlenіe, i3 t vsskagw smerton0snagw našestvіz hrani1tєli, pače že t duhHvъ neči1stыhъ svoboždenіe i3 vsskihъ navёtwvъ proti1vu nasъ soderži1mыhъ njčiщenіe i3 p0moщь. Moli1tesz u5bo ko vLcэ hrtY nj nasъ grёšnыhъ, ćkw da vašimi mltvami spod0bimsz vъ denь sydnый desnagw predstosnіz i3 naslaždenіz vo crtvіi b9іi vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, i3z8 slyžbы.

Q prpdbnіi, bGon0snіi, preblžennіi ntcы2 naši sergіe i3 germane, zri1telіe slavы b9іz vъ nbcnэmъ crtvіi! Ne prezrite nasъ grёšnыhъ vъ nyždahъ i3 sk0rbehъ našihъ, no ўskori1te vъ p0moщь kъ vamъ pribэgaющыmъ: prіimi1te vozdыhanіe i3 slezы, i3 vonmi1te smirennomu molenію našemu. Predstosщe že nbcnomu cRю2, q preblžennіi, moli1te blgostь є3gw2, є4že ўщedriti mёsto selenіz vašegw i3 vsskomu gradu i3 stranЁ nizposыlati nbi1lіe bl†gъ zemnhhъ: blgočesti1vэйšemu, samoderžavnэйšemu, veli1komu gosudarю našemu, їmperatoru nіkolaю ґlexandroviču na vragi2 pobёdu i3 njdolёnіe darovati i3 deržavu є3gw2 vъ mi1rэ i3 tišinЁ sohrani1ti: nasъ že vsёhъ vъ vёrэ i3 dobrodёtelehъ ўtverdi1ti, i3zbavlsti že pri1snw t voždelёnій grэh0vnыhъ i3 t napadenіz vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ vragHvъ: njbi6dimыz zaщiti1ti, bolsщыz ўvračevati, t tomi1telьstva ѕlhhъ duhHvъ svobodi1ti, na m0ri plavaющыz sohransti, putešestvuющыmъ sputešestvovati, i3 vsskomu vёrnomu vъ nyždahъ spos0bstvovati: ćkw togw2 vsi2 є3smы2 tvorenіe, i3 togw2 є4stь crtvo i3 si1la i3 slava vo vёki vэkHvъ.

Mltva G, i3z8 ґkafіsta.

Q prpdbnіi i3 bGon0snіi ntcы2 naši sergіe i3 germane, zemnji ѓgGli i3 nbcnіi čelovёcы, mltvєnnicы teplіi i3 hod†tai za mjrъ neprestannіi, valaamu pokr0ve i3 pohvalo2 i3 vsBmъ vBrnыmъ vsegdA got0voe pribёžiщe i3 zastuplenіe! Sъ vёroю i3 lюb0vію pripadaющe kъ racэ čtcnhhъ moщeй vašihъ, ўmilennw m0limъ vasъ: ne zabydite č†dъ svoi1hъ, ±že t molvы2 žiteйskіz vъ pusthni seй sobrali є3stE: ne tstupi1te nikoli1že t nasъ, no neushpnыmъ predstatelьstvomъ vašimъ njgradi1te nasъ t ѕlhhъ k0zneй vražіihъ: ўtoli1te vozstanіe strasteй: ўkrэpi1te nemoщь našu vъ duh0vnыhъ branehъ i3 p0dvizэhъ, predležaщihъ namъ: tženi1te vsskoe ўnhnіe i3 pečalь grэh0vnuю t serdecъ našihъ, i3 nbcnoe ўtэšenіe nizposli1te namъ vo trudёhъ i3 sk0rbehъ našihъ. Sohrani1te, q prpdbnіi, s™yю njbi1telь vašu t vsskagw njskudёnіz, t ngnS i3 mečA, t smerton0snыz ćzvы i3 t vsskagw njbstosnіz. Moli1tesz, preblžennіi, ўserdnw m0limъ vasъ, za blgovёrnago їmperatora našego, za vesь carstvuющій d0mъ, za hrtolюbi1voe v0instvo i3 za vsю2 deržavu rwssjйskuю: da sohrani1tъ i5hъ gDi vъ mi1rэ, zdravіi, vo vsёhъ blgi1hъ prespёznіi: da daruetъ i5mъ na vragi2 pobёdu i3 vo vsskoй dobrodёteli da ўkrэpi1tъ. Pomzni1te vъ mltvahъ vašihъ, ўgHdnicы b9іi, i3 njkrestnuю stranY sію2 karelьskuю, ю4že svёtomъ hrt0vыmъ prosvэti1li є3stE: da ўtverdi1tsz vъ neй vёra pravoslavnaz, i3 da ničt0že ўspёюtъ vsi2 vozstaю1щіi na maloe stado sіE i3 t cRkve s™hz tt0rgnuti є5 tщaщіisz. Ўslhšite, miloserdnіi ntcы2 naši, i3 vsskago čelovёka, sъ vёroю prihodsщago kъ vamъ i3 blgodatnыz p0moщi vašez trebuющago: bydite si6rыmъ i3 njbi6dimыmъ zast{pnicы, skorbsщыmъ ўtэšenіe, bolsщыmъ cэli1tєli, i3znemogaющыmъ ўkrэplenіe, syщыmъ vъ puti2 hrani1tєli, vъ m0ri plavaющыmъ ўpravitєli i3 pristaniщe nebyrnoe. Vъ strašnый že časъ smertnый predstanite vsBmъ namъ, ćkože blazji hod†tai i3 temnыhъ zrakwvъ demonskihъ derznovennіi progoni1telіe: da vъ mi1rэ i3 pokasnіi skončavše zemn0e p0priщe naše, dosti1gnemъ i3 vёčnыhъ bl†gъ naslaždenіz, i3 kypnw sъ vami da vospoemъ i3 proslavimъ vses™0e i4mz nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

E#đlіa hrt0va i4stinnіi posl{šnicы kvi1stesz, prpdbnіi, mjrъ i3 vs‰, ±že vъ nemъ, ćkw ne syщaz prewbi1dэvše lюbvE radi hrt0vы, i3 vъ morskjй džstrovъ vseli1stesz, i3 trudolю1bnw vъ nemъ proti1vu k0zneй nevi1dimыhъ vragHvъ podvizastesz, post0mъ, bdёnіemъ že i3 vsen0щnыmъ stosnіemъ plHti svo‰ dyhu mydri povinyli є3stE: segw2 radi t vsederži1telьnыz desni1cы dostHйnыz vэncы2 prіsli є3stE. I# nhnэ pres™ёй trbcэ predstosщe, moli1tesz, preblžennіi ntcы2 sergіe i3 germane, sohrani1tisz vъ mi1rэ hrtoimeni1tomu їmperatoru našemu, i3 sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

I$nъ troparь, glasъ №:

T mіrskjz molvы2 bёgaющe, bezm0lvіz i3 blgočestіz rači1tєli, vъ ti1hoe pristaniщe valaama t vost0ka prіid0ste, i3 vъ nemъ є3đlьski hrtY dobrodёtelьmi poslёdovavše, na verhъ soveršenstva vostekli2 є3stE: i3 nhnэ vъ toržestvЁ premjrnomъ bGozrёnіemъ naslaždaющesz, preblžennіi ntcы2 sergіe i3 germane, člvэkolю1bca bGa moli1te, є4že sp7sti2 vsёhъ nasъ, blgočestnw vasъ počitaющihъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.