NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Ѓvgusta }i i3 nktHvrіa f7i

Mltva prpdbnomu їwannu rhlьskomu, i3z8 pr0loga.

Q prečestnaz glavo2 i3 blgodati s™agw d¦a i3sp0lnennaz, sp7sovo so nc7emъ njbitaliщe! PredstoS ў prt0la vsёhъ cRS i3 naslaždazsz svёta є3dinosyщnыz trbcы i3 heruvjmski so ѓgGlы vozglašaz pёsnь tris™yю, veli1koe že i3 neizslёdovannoe derznovenіe i3mёz, moli1sz nj nasъ vsemlctivomu vLcэ. Pomozi2 deržavnomu carю2 našemu nіkolaю ґlexandroviču, i3 pokori2 є3mY vs‰ proti6vnыz vragi2 pod8 n0zэ є3gw2. Vёru s™yю nepor0čnu soblюdi2, gradы našz ўtverdi2, mjrъ vesь predstatelьstvomъ tvoi1mъ ўmiri2, t glada i3 pagubы i3zbavi nы2, i3 t napadenіz i3noplemennыhъ sohrani1 nы: st†rыz ўtёši, ю4nыz nastavi, bez{mnыz ўmudri2, vdovi6cы pomi1luй, sirwtы2 zastupi2, mladencы vospitaй: i3 vs‰ lю1di tvo‰ sohrani2 t vsёhъ napasteй. I# vъ denь strašnagw sudA, t šyіz časti i3zbavi nы2, i3 sъ desnhmi nvcami bhti mltvami tvoi1mi ўstr0й nasъ, pače že spod0bi nы2 ўslhšati blžennый džnый glasъ t vLki hrtA: prіidi1te, blgoslovennіi nc7A moegw2, naslёduйte ўgot0vannoe vamъ crtvіe t složenіz mjra, vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ №:

Pokasnіz njsnovanіe, propisanіe ўmilenіz, w4brazъ ўtэšenіz, duh0vnagw soveršenіz, ravno ѓgGlwmъ žitіE tvoE bhstь, prpdbne: vъ mltvahъ u5bo i3 poщenіihъ i3 vъ slezahъ prebыvaz, džtče їwanne, moli2 hrtA bGa nj dušahъ našihъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.