NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Ѓvgusta є7i

Mltva prpdbnomu makarію ri1mlzninu, novgor0dskomu čudotv0rcu, i3z8 slyžbы prpdbnomu.

Q sщ7ennaz glavo2, zemnhй ѓgGle i3 nbcnый čelovёče, prpdbne i3 bGon0sne džtče našъ makarіe! Pripadaemъ kъ tebЁ sъ vёroю i3 lюb0vію i3 m0limsz priležnw: kvi2 namъ smirє1nnыmъ i3 grBšnыmъ s™0e tvoE zastuplenіe. Se bo, grBhъ radi našihъ, ne i4mamы svob0dы č†dъ b9іihъ prosi1ti nj potrebahъ našihъ gDa i3 vLku našego, no tebE mltvennika blgoprіstnago kъ nemY predlagaemъ, i3 pr0simъ tS so ўserdіemъ mn0gimъ. I#sprosi2 ў blgosti є3gw2 blgopotrє1bnыz darы dušamъ i3 tэlesє1mъ našыmъ: vёru pravu, nadeždu sp7senіz nesomnёnnu, lюb0vь ko vsBmъ nelicemёrnu, vo i3skušenіihъ myžestvo, vъ ѕlostradanіihъ terpёnіe, vъ moli1tvahъ postosnstvo, dyšъ i3 tэlesъ zdravіe, zemli2 plodon0sіe, vozdyha blgorastvorenіe, žiteйskihъ potrebъ dov0lьstvo, mi1rnoe i3 bezmztežnoe žitіE, blgyю hrtіanskuю konči1nu i3 d0brый tvёtъ na strašnэmъ sudЁ hrt0vэ. I#sprosi2, ўg0dniče b9ій, ў cRS carstvuющihъ i3 gDa gosp0dstvuющihъ, blgočesti1vэйšemu, samoderžavnэйšemu, veli1komu gosudarю našemu, їmperatoru nіkolaю ґlexandroviču vseS rwssji, zdravіe, sp7senіe i3 na vragi2 njdolёnіe, vsemy že bGohrani1momu carstvu є3gw2 mi1rъ, tišinY i3 blgoustroenіe. Ne zabydi, prpdbne džtče, i3 pusthnnoe mёsto podvigHvъ tvoi1hъ, no blgovoli2 nj nemъ i3 proslavi є5 čudotvorє1nіi tvoi1mi: i3 vs‰, prihodsщыz na poklonenіe moщemъ tvoi6mъ s™ы6mъ, t i3skušenій dіavolьskihъ i3 vsskagw ѕlA mi1lostivnw i3zbavi. E$й, čudotv0rče s™hй! Ne liši2 nasъ p0moщi tvoeS nbcnыz, no mltvami tvoi1mi vs‰ nы2 privedi2 vo pristaniщe sp7senіz, i3 naslёdniki kvi2 nasъ vsesvёtlagw crtvіz hrt0va, da poemъ i3 slavimъ neizrečє1nnыz щedrHtы člvэkolю1bca bGa, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, i3 tvoE s™0e ntečeskoe zastuplenіe, vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Ri1mъ ntečestvo tvoE njstavivъ, vъ pusthnю vseli1lsz є3si2, i3 tamw vъ pystэ mёstэ njbrёtъ žili1щe sebЁ, tbёglъ є3si2 suetы2 mjra segw2, i3 vъ bezm0lvnэmъ pristaniщi d0brэ; napravlslъ є3si2 sebE ko gDu. Segw2 radi i3 mы2 čtyщi tS, pritekaющe kъ racэ moщeй tvoi1hъ i3 lюbeznw tyю njblobыzaющe, m0limъ tS, džtče makarіe: moli2 nj nasъ gDa, da pomi1luetъ nasъ vъ denь sydnый.

I$nъ troparь, glasъ t0йže:

Ntečestvo tvoE vethій ri1mъ njstavivъ, vo stranY rwssjйskuю prišelъ є3si2, prpdbne, i3 vъ pusthni blatnэй vseli1vsz, tamw pristaniщe ti1hoe ko sp7senію njbrёlъ є3si2, i3 bezm0lvnoe žitіE bGoug0dnw provoždalъ є3si2, napravlsz sebE ko gDu mltvami neprestannыmi: segw2 radi hrt0sъ tS vozlюbi2 i3 čudesы2 proslavi, džtče makarіe, kvi1vъ tS pastыrz d0bra slovesnagw stada svoegw2. Tёmže i3 mы2, pritekaющe kъ racэ moщeй tvoi1hъ, ўmi1lьnw glag0lemъ: moli2 proslavlьšago tS, sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.