NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Ѓvgusta Gi

Mltvы s™i1telю tĐhwnu, є3pckpu vor0nežskomu, zad0nskomu čudotv0rcu, i3z8 ґkafіsta.

Mltva №.

Q veli1kій ўg0dniče b9ій i3 preslavnый čudotv0rče, s™i1telю džtče našъ tĐhwne! So ўmilenіemъ kъ racэ čestnhhъ i3 mnogocэlebnыhъ moщeй tvoi1hъ pripadaющe, hvalimъ, slavimъ i3 veličaemъ proslavlьšago tS bGa i3 namъ nedostHйnыmъ vъ tebЁ velію mlctь pokazavšago, i3 vseuserdnw vёroю i3 lюb0vію s™yю pamztь tvoю2 čtyщe, m0limъ tS: prinesi2 mltvu našu ko vs‰ soderžaщemu i3 sp7saющemu člvэkolю1bcu gDu, є3myže tы2 nhnэ sъ li6ki ѓgGlъ i3 so vsёmi s™hmi predstoi1ši, da dyhъ pravыz vёrы i3 blgočestіz vo s™ёй svoeй pravoslavnэй cRkvi ўtverdi1tъ, pastыrєmъ že є3S s™yю revnostь nj sp7senіi vvёrennыhъ i5mъ lюdeй da podastъ, vo є4že i5mъ pravw vёruющыz soblюdati, sl†bыz i3 nemoщnы6z vъ vёrэ ўkrэplsti, nevёduщыz nastavlsti, proti6vnыz njbličati. Blgočesti1vэйšemu že, samoderžavnэйšemu, veli1komu gosudarю našemu, їmperatoru nіkolaю ґlexandroviču da daruetъ sъ dolgodenstvіemъ duševnoe že i3 tэlesnoe zdravіe i3 sp7senіe, na supostatы njdolёnіe, ko ўstroenію carstva blgopospэšenіe i3 na vs‰ blg†z є3gw2 način†nіz blgoslovenіe, i3 vsemY carstvuющemu d0mu premn0guю mlctь svoю2 i3 blgodenstvіe: postavlєnnыmъ t negw2 vlastemъ i3 sudіsmъ vo carstvэ є3gw2 da nizp0sletъ ўserdіe, mydrostь i3 neliceprіstіe, da takw poživemъ ti1hoe i3 bezm0lvnoe žitіE. Vёruemъ bo, džtče prpdbne, ćkw tы2, na nb7sёhъ živhй, lю1biši nы2 t0юže lюb0vію, є4юže vs‰ bli6žnіz tvo‰ vozlюbi1lъ є3si2, vnegdA prebыvati tebЁ na zemli2. I#sprosi2 u5bo ў vsemlctivagw gDa i3 vsBmъ namъ darъ koemyždo blgopotrebenъ i3 vs‰ kъ ži1zni vremennэй i3 vёčnэй polє1znaz, mjra ўmirenіe, gradHvъ našihъ ўtverždenіe, zemli2 plodon0sіe, t glada i3 pagubы i3zbavlenіe, t našestvіz i3noplemennыhъ sohranenіe, skorbsщыmъ ўtэšenіe, nedyguющыmъ i3scэlenіe, padšыmъ vozstavlenіe, zabluždaющыmъ na pytь i4stinы vozvraщenіe, podvizaющыmsz vъ dёlэhъ blgi1hъ ўkrэplenіe, blgodёlaющыmъ prespёznіe, rodi1telєmъ blgoslovenіe, čadwmъ vo strasэ gDni vospitanіe i3 naučenіe, nastavnikwmъ vёdэnіe i3 blgočestіe, nevёduщыmъ vrazumlenіe, si6rыmъ, neimyщыmъ i3 ўbHgimъ p0moщь i3 zastuplenіe, thodsщыmъ t segw2 vremennagw žitіS kъ vёčnomu blg0e ўgotovlenіe i3 napytstvovanіe, tšedšыmъ blžennoe ўpokoenіe. Si1hъ vsёhъ, naipače, prosi2 namъ, svstče tĐhwne. Ў щedrodavca bGa, ćkw i3mhй velіe kъ nemY derznovenіe: tebe bo stzžahomъ pri1snago zastypnika i3 teplago mltvennika nj nasъ pred8 gDemъ, є3myže podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Q vsehvalьnый s™i1telю i3 ўg0dniče hrt0vъ, džtče našъ tĐhwne! ЃgGlьski na zemli2 poži1vъ, tы2 ćkw ѓgGlъ blgjй kvi1lsz є3si2 i3 vъ di1vnэmъ tvoemъ proslavlenіi. Vёruemъ t vseS duši2 i3 pomыšlenіz, ćkw tы2, blgoserdый našъ pom0щniče i3 mltvenniče, tvoi1mi nel0žnыmi hodataйstvы i3 blgodatію, t gDa nbi1lьnw tebЁ darovannoю, pri1snw spos0bstvueši našemu sp7senію. Prіimi2 u5bo, ўblžaemый ўg0dniče hrt0vъ, i3 vъ časъ seй n†ša nedostHйnaz molє1nіz: svobodi1 nы tvoi1mъ zastuplenіemъ t njblegaющagw nasъ suesl0vіz i3 suemydrіz, nepravovёrіz i3 ѕlovёrіz čelovёčeskagw. Potщi1sz, sk0rый nj nasъ predstatelю, blgoprіstnыmъ tvoi1mъ hodataйstvomъ ўmoli1ti gDa, da probavitъ svo‰ veli6kіz i3 bog†tыz mlcti na nasъ grёšnыhъ i3 nedost0йnыhъ rabёhъ svoi1hъ, da ўvračyetъ svoeю blgodatію neiscBlьnыz ćzvы i3 strypы rastlёnnыhъ dyšъ i3 tэlesъ našihъ, da rastvori1tъ njkamenBlaz serdcA n†ša slezami ўmilenіz i3 sokrušenіz nj premn0gihъ sogrэšenіihъ našihъ, i3 da i3zbavitъ nы2 t vёčnыhъ mykъ i3 ngnS geenskagw: vsBmъ že vBrnыmъ lю1demъ svoi6mъ da daruetъ vъ nhnэšnemъ vёcэ mi1rъ i3 tišinY, zdravіe i3 sp7senіe i3 vo vsemъ blg0e pospэšenіe, da takw, ti1hoe i3 bezm0lvnoe žitіE poži1vše vo vsskomъ blgočestіi i3 čistotЁ, spod0bimsz so ѓgGlы i3 so vsёmi s™hmi slaviti i3 vospэvati vses™0e i4mz nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ }:

T ю4nosti vozlюbi1lъ є3si2 hrtA, blženne, w4brazъ vsBmъ bhlъ є3si2 sl0vomъ, žitіemъ, lюb0vію, dyhomъ, vёroю, čistot0ю i3 smirenіemъ: tёmže i3 vseli1lsz є3si2 vъ nbcnыz njbi1tєli, i3dёže predstoS prt0lu pres™hz trbcы, moli2, s™i1telю tĐhwne, sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

I$nъ troparь, glasъ d7:

Pravoslavіz nastavniče, blgočestіz ўči1telю, pokasnіz propovёdniče, zlatoystagw revni1telю, pastыrю pred0brый, n0vый rwssji svэti1lьniče i3 čudotv0rče, pastvu tvoю2 d0brэ ўpaslъ є3si2, i3 pisanьmi tvoi1mi vs‰ nы2 nastavilъ є3si2: tёmže vэncemъ netlёnіz ўkrašenъ t pastыrenačalьnika, moli2 є3go2 sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.