NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Ѓvgusta №i

Mltvы prpdbnomu fe0dwru, knszю nstr0žskomu, vo i4nocэhъ feod0sію, kjevo-pečerskomu čudotv0rcu, i3z8 slyžbы.

Mltva №.

V0instvovanіe zemn0e na duh0vnuю branь preloživhй i3 nj lю1dehъ tvoi1hъ d0broe popečenіe pokazavый, blženne fe0dwre prpdbne! Kъ tebЁ vo smztenіi serdecъ našihъ dnesь pribэgaemъ, i3 tvoeS p0moщi stranЁ našeй i3 dušamъ našыmъ smirennw prosi1ti derzaemъ. Vёmы, ўg0dniče b9ій, ćkw malodyšіe naše i3 lёnostь duh0vnaz daleče t tvoeS pažiti nы2 trэvaetъ i3 vsskagw njmerzёnіz dostHйnы nы2 sodёlovaetъ: no miloserdіe tvoE ko vragHmъ i3 predatelєmъ tvoi6mъ pominaющe, i5mže paki zaщi1tnikъ kvi1lsz є3si2, ravnagw miloserdіz tvoegw2 i3 namъ nedostHйnыmъ m0limъ. Tы2 ќbw, ўg0dniče hrt0vъ, t ґgarznъ razorennuю zemlю našu i3 t i3novёrnыhъ podavlsemu, žalostію i3 lюb0vію njb8emlz, paki kъ b0drennomu žitію2 vBrnыz prizvalъ є3si2, є3li1kw v0inskimi pobёdami, toli1kw i3 mltvoю i3 w4brazomъ žitіS tvoegw2 ѓki svёщnikъ zlathй blistazsz: tы2, mіrskagw žitіS suetY njstavlь, samъ ќbw nj duši2 tvoeй popečenію vъ peщernэmъ ўedinenіi predalsz є3si2, zemli1 že našez popečenіe i3 i3scэlenіe slavnomu r0du tvoemY zapovёdalъ є3si2, i3 takw predёlъ tv0й є3щE na dvёstэ lёtъ i3 vsщše po konči1nэ tvoeй t sэteй є3retjčeskihъ njgradi1lъ є3si2. Tы2 i3 daleče syщee є3dinokr0vnoe namъ plemz češskoe ko pravoslavnэй vёrэ približati tщalsz є3si2 i3 t latjnskagw našestvіz njgraždalъ є3si2. Tы2 i3 nhnэ, na nb7sёhъ dušeю so ѓgGlы vodvorszsz, netlёnnыmъ že tёlomъ posredЁ nasъ počivaz, ne tri1ni našz glasы skHrbnыz, no moli1tvennый plačь sogrэšaющihъ sыnHvъ zemli2 našez ўslhši. Sogrэši1homъ bo i3 nepravdovahomъ i3 t zavBtъ b9іihъ tstupi1homъ, vъ razvraщє1nnыz njbы6čai ѕlЁ vpad0homъ, i3 є4že є3di1no na potrebu є4stь, dyšъ našihъ sp7senіe vъ nebreženіi njstavihomъ. TebЁ vъ bz7э pravda i3 slava, džtče prpdbne, namъ že stыdёnіe licA. Nbače є3li1kw grёšnэšіi kvi1homsz, toli1kw vsщšagw sostradanіz tvoegw2 trebuemъ i3 vъ pokasnіi zovemъ ti2 si1ce: tvoeS neistoщi1mыz lюbvE lučY namъ nizposli2: gnёvъ b9ій, pravednw na nы2 dvi1žimый, mltvoю tvoeю nj nasъ tvedi2, sp7si1telьnuю blgodatь є3gw2 kъ namъ nedostHйnыmъ predstatelьstvomъ tvoi1mъ nizvedi2, i3 nj grэh0vnыz bezdnы kъ vыsotЁ pokasnіz nasъ vozvedi2, da takw i3 mы2 žitіE svoE i3spraviti potщi1msz, krёpostь zemli2 našez paki njbnovlsti načnemъ, vragi1 že vёrы hrt0vы i3 ѕlы6z prelestniki bezbosznennw tražati sl0vomъ i3 žitіemъ vozrevnyemъ, i3 sp7si1telz našego so vsёmi s™hmi blgodarnw vospэvati bydemъ, slavzщe є3go2, so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ, vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Q prpdbne džtče fe0dwre, zemli2 volhnskіz pohvalo2 i3 pribёžiщe, s™hz že lavrы pečerskіz slavo i3 ўkrašenіe! Pri1zri na predstosщыz lю1di, tvoeS p0moщi sъ vёroю prossщыz i3 sogrэšє1nіz svo‰ tebЁ i3spovёdaющыz: prіimi2 tёhъ ўsє1rdnыz mltvы, i3 t vsskіz sk0rbi i3 nyždы predstatelьstvomъ tvoi1mъ i3zbavi. Pomozi2 namъ, ўg0dniče b9ій, vъ mi1rэ i3 pokasnіi žitіE naše zdЁ provodi1ti, vo blgopolyčіi pamztovanіe nj zapovэdehъ b9іihъ vsemёrnw hrani1ti, vъ bэdahъ že t r0pota i3 ўnhnіz njgraždatisz: nbače i3 p0mыslomъ lyčšimъ serdcA n†ša i3sp0lni, da tvoegw2 blgoserdіz i3 ćže nj vёrэ revnosti podražatєli bhvše, džnыhъ spod0bimsz vёčnыhъ bl†gъ, i4miže dnesь ўkrašazsz, mltvы nj sp7senіi našemъ vozn0siši ko gDu, є3myže slava podobaetъ, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ z7:

Prewbrazi1lъ є3si2 zemnagw knzženіz slavu vo i4nočestva w4brazъ smirenый, i3 vmёstw vragHvъ vi1dimыhъ na nevi6dimыz njpolči1lsz є3si2, i3 nboю2 pobэdi1telь krasenъ kvlszsz, є3di1nъ t čudotv0rєcъ pečerskihъ pokazalsz є3si2: tёmže i3 namъ revnosti b9іz darъ i3sprosi2, bratolю1bіemъ serdcA n†ša prosvэti2, i3 ko sp7senію vёčnomu stєzi2 našz, fe0dwre blženne, napravi.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.