NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Ѓvgusta G

Mltva prpdbnomu ґlexandru svi1rskomu, i3z8 ґkafіsta prpdbnomu.

Q sщ7ennaz glavo2, ѓgGle zemnhй i3 čelovёče nbcnый, prpdbne i3 bGon0sne džtče našъ ґlexandre, i3zrsdnый ўg0dniče pres™hz i3 є3dinosyщnыz trbcы, mnHgіz mi1lwsti živyщыmъ vo s™ёй njbi1teli tvoeй i3 vsBmъ, sъ vёroю i3 lюb0vію pritekaющыmъ kъ tebЁ, kvlszй! I#sprosi2 namъ vs‰ kъ žitію2 semY vremennomu blgopotrє1bnaz, pače že kъ vёčnomu sp7senію našemu n{žnaz. Pos0bstvuй predstatelьstvomъ tvoi1mъ, ўg0dniče b9ій, blgočesti1vэйšemu gosudarю našemu, їmperatoru nіkolaю ґlexandroviču vseS rwssji, na vragi2 vi6dimыz i3 nevi6dimыz, da vъ mi1rэ glub0cэ prebydetъ s™az pravoslavnaz cRkovь hrt0va, i3 vo blgostroenіi zi1ždetsz carstvo є3gw2, vo vsskomъ blgočestіi neruši1mw. Bydi vsBmъ namъ, čudotv0rče s™hй, vo vsskoй sk0rbi i3 njbstosnіi sk0rый pom0щnikъ. Naipače že vъ časъ konči1nы našez kvi1sz namъ zastypnikъ blgoserdый, da ne predani bydemъ na mыtarstvahъ vozdyšnыhъ vlasti ѕl0bnagw mіroderžca, no da spod0bimsz nepretknovennagw vosh0da vo crtvіe nbcnoe. E$й, džtče, mltvenniče našъ pri1snый! Ne posrami2 ўpovanіz našegw, ne prezri smirennыhъ molenій našihъ, no pri1snw nj nasъ pred8 prt0lomъ živonačalьnыz trbcы predstatelьstvuй, da spod0bimsz vkypэ sъ tob0ю i3 so vsёmi s™hmi, ѓщe i3 nedost0йni є3smы2, vъ selenіihъ raйskihъ slaviti veli1čіe, blgodatь i3 mlctь є3di1nagw vъ trbcэ bGa, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

T ю4nosti, bGomydre, želanіemъ duh0vnыmъ vъ pusthnю vseli1vsz, є3di1nagw hrtA vozželalъ є3si2 ўserdnw stopamъ vslёdъ hodi1ti: tёmže i3 ѓgGlьstіi či1ni zrsщe tS ўdivi1šasz, kakw sъ pl0tію kъ nevi6dimыmъ k0znemъ podvizavsz, premydre, pobэdi1lъ є3si2 polki2 strasteй vozderžanіemъ i3 kvi1lsz є3si2 ravnoagGlenъ na zemli2, ґlexandre prpdbne. Moli2 hrtA bGa, da sp7setъ dyšы našz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.