NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Ѓvgusta G

Mltva blžennomu lavrentію, hrtA radi ю3r0divomu, kalyžskomu čudotv0rcu.

Q s™hй i3 bGoproslavlennый pravedniče i3 čudotv0rče lavrentіe, sk0rый pom0щniče i3 ўserdnый zastypniče vsёhъ, sъ vёroю i3 lюb0vію moli1tvennw kъ tebЁ pribэgaющihъ! SE i3 mы2 smirennіi i3 grёšnіi, njbremenennіi i4gomъ tsžkimъ mn0gihъ bezzak0nій našihъ, vo ўmilenіi glub0cэmъ kъ tebЁ pribэgaemъ, i3 pripadaющe ko mnogocэlebnэй racэ s™hhъ moщeй tvoi1hъ, m0limъ i3 pr0simъ tS: pomoli1sz za nasъ ko gDu bGu, da ne pogubi1tъ nasъ so bezzakHnіi našimi, no njbrati1tъ nasъ na stezю2 pokasnіz i3 sp7senіz. Vёmы bo, vёmы, ćkw mn0gw m0žetъ pred8 ni1mъ mltva pravednagw: tebe že, voi1stinu pravednika syщa, na ўmolenіe kъ nemY predlagaemъ, si1ce ўpovaющe, ćkw tvoegw2 radi nbcnagw predstatelьstva pred8 ni1mъ i3 mы2 nedost0йnіi pomi1lovani bydemъ. I#sprosi2 namъ ў sozdatelz našegw veli6kіz i3 bog†tыz darы blgosti є3gw2: zemli2 plodon0sіe, vozdyha blgorastvorenіe, dwždi2 blgovremєnnы, mi1rъ vo dnehъ našihъ, blgočestіz ўmnoženіe, bolsщыmъ zdravіe, skorbsщыmъ ўtэšenіe, ўnыvaющыmъ njbodrenіe, si6rыmъ prizrёnіe, ўbHgimъ snabdёnіe, podvizaющыmsz prespёznіe, ўmiraющыmъ blgyю hrtіanskuю konči1nu i3 vsBmъ pravovёruющыmъ vёčnoe sp7senіe. Blgočesti1vэйšago, samoderžavnэйšago, veli1kago gosudarz našego, їmperatora nіkolaz ґlexandroviča vseS rwssji, i3 vsE bGohrani1moe carstvo є3gw2 sohrani2 s™hmi mltvami tvoi1mi vo blgodenstvіi, nevredi6mы t vsskagw ѕlA, i3 spoboraй njryžію hrtolюbi1vagw є3gw2 v0instva vo branehъ so vragi6: gradъ že tv0й i3 s™yю njbi1telь tvoю2 soblюdi2 vъ mi1rэ i3 blgoustroenіi, ćkw stražъ i3 hrani1telь i4hъ netstypnый. E$й, ўg0dniče b9ій! Ne posrami2 ўpovanіz našegw, no kvi2 namъ s™0e tvoE zastuplenіe, da veličaemъ tS nem0lčnw, ćkw veli1kago predstatelz našego, i3 proslavlsemъ neizrečennoe člvэkolю1bіe di1vnagw vo s™hhъ svoi1hъ trіedi1nagw bGa, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, vo vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.