NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Ѓvgusta G

Mltva s™0mu m§nku i3 ґrhіdіakonu lavrentію, čt0maz vъ blgovёщenskoй cRkvi mэstečka barhševki, poltavskіz є3parhіi.

Q pres™hй i3 predi1vnый strastoterpče hrt0vъ, ґrhіdіakone lavrentіe! Voshvalsющe vёru i3 strad†nіz tvo‰, počitaemъ pobёdu i3 vэncen0snoe prehoždenіe tvoE črez8 gorsщee ќglіe t tьmы2 vёka segw2 ko svёtu nevečernemu prt0la veli1čestvіz b9іz. Tёmže u5bo m0limъ tS: ćkože drevle pritekavšыz sъ vёroю kъ pokr0vu tvoemY čudesы2 tvoi1mi ўtverdi1lъ є3si2, takw da prіi1meši i3 nasъ pod8 kr0vъ tv0й, i3 vъ bolёzni i3 pečalehъ našihъ zastypnikъ namъ da bydeši: i3 ćkože t slэpotы2 tэlesnыhъ nčesъ kriskentіana preloženіemъ rykъ i3scэli1lъ є3si2, takw da i3scэli1ši predstatelьstvomъ tvoi1mъ ў prt0la b9іz i3 našu duševnuю slэpotY. Pri1zri na razslablenіe naše tэlesnoe i3 duševnoe, i3 ўkrэpi2 nasъ b0drennostію proti1vu vr†gъ našihъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ, ўdručaющihъ nasъ napastьmi, da tvoeю p0moщію pytь malovremennыz ži1zni seS prešedše, nepobэždeni t bёdъ i3 skorbeй i3 vsskagw lю1tagw njbstosnіz, dosti1gnemъ nepristypnыz slavы veli1čestvіz b9іz, i3dёže predstoS, m0lišisz so derznovenіemъ za lю1di pribэgaющыz sъ vёroю kъ tebЁ i3 vospэvaющыz di1vnago vo s™hhъ bGa ї}leva vo vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.