NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Maіa є7

Mltvы prpdbnomu їakwvu, i3gymenu želэznobor0vskomu, i3z8 slyžbы prpdbnomu.

Mltva №.

Prpdbne i3 bGon0sne džtče našъ їakwve! Prіimi2 nhnэ nasъ, tebЁ ўserdnw molsщihsz i3 pripadaющihъ ko vsečestn0mu i3 mnogocэlebnomu tvoemY gr0bu, i3dёže s™0e tvoE i3 mnogotrydnoe pok0itsz tёlo. Dyhomъ že na nb7sёhъ predstoS s™ёй trbcэ so ѓgGlы i3 prpdbnыhъ ntє1cъ li6ki, moli1sz nj nasъ čadэhъ tvoi1hъ, džtče, da i3zbavimsz t vsskihъ skorbeй, bolёzneй, bёdъ i3 njbstosnій, i3 blgočestnw poživemъ vъ nastosщemъ žitіi2, hodsщe vъ zapovэdehъ i3 njpravdanіihъ gDnihъ bezpor0čnw, i3 da kvi1msz poslёdovatєli s™0mu i3 ravnoagGlьnomu žitію2 tvoemY. E$й, prpdbne džtče, m0limъ tS, i3sprosi2 namъ že i3 vsBmъ, sъ vёroю kъ tebЁ pritekaющыmъ, grэhHvъ proщenіe, tэlesє1mъ zdravіe, i3spravlenіe žitіS i3 vёčnoe sp7senіe, ćkw da tvoi1mъ predstatelьstvomъ sp7sennіi, slavu vozsыlati spod0bimsz vъ trbcэ slavimomu bGu, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Q prpdbne i3 bGomydre džtče našъ їakwve! Vёmы, ćkw sъ li6ki ѓgGlьskimi i3 vsёmi s™hmi predstoi1ši pri1snw prt0lu gDa vsederži1telz i3 velіe i4maši kъ nemY derznovenіe moli1tisz nj vsёhъ, sъ vёroю i3 ўmilennыmi slezami vъ p0moщь tS prizыvaющihъ. Ne premolči2 u5bo, vopіS za nы2 nedostHйnыz ko gDu bGu, da tvrati1tъ gnёvъ sv0й, pravednw za bezzakHnіz n†ša na nы2 dvi1žimый, i3 da i3zbavimsz t vsskihъ skorbeй, bёdъ že i3 napasteй i3 ѕlhhъ njbstosnій, i3 blgočestnw poživemъ vъ nhnэšnemъ vёcэ, hodsщe vъ zapovэdehъ i3 njpravdanіihъ gDnihъ nepor0čnw. Q preblženne i3 bGolюbezne džtče našъ їakwve! Ўmoli2 gDa, da ne njskudёюtъ vo njbi1teli tvoeй i4stinnіi revni1telіe i4nočeskagw žitіS i3 podražatelіe s™0mu i3 bGoug0dnomu žitію2 tvoemY: sohrani2 predstatelьstvomъ tvoi1mъ kъ bGu njbi1telь i3 stranY sію2 t ngnS, glada, mečA, našestvіz i3noplemennыhъ i3 t vsskagw ѕlA: i3 vsBmъ, sъ vёroю i3 lюb0vію pritekaющыmъ vo tvoю2 njbi1telь, i3sprosi2 ў gDa bGa grэhHvъ proщenіe, tэlesє1mъ zdravіe, i3spravlenіe grэh0vnagw žitі‰ i3 vёčnoe sp7senіe: da sъ tob0ю i3 vsёmi s™hmi spod0bimsz proslavlsti vъ trbcэ slavimago bGa, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Nbcnagw želaz, zemn†z voznenavi1dэlъ є3si2, i3 vzemъ krestъ tv0й, poslёdovalъ є3si2 hrtY, i3 t negw2 prіslъ є3si2 darov†nіz čudesъ, i3scэlsti ned{žnыz. No ćkw i3mёzй derznovenіe ko s™ёй trbcэ, i3sprosi2 blgovёrnomu їmperatoru našemu nіkolaю ґlexandroviču zdravіe i3 sp7senіe, na vragi1 že pobёdu, i3 ne zabydi posэщaz č†dъ tvoi1hъ, pripadaющihъ kъ cэlebnomu gr0bu tvoemY, їakwve prpdbne, džtče našъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.