NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їylіa l

Mltvы s™0mu m§nku їwannu v0inu.

Mltva №, i3z8 ґkafіsta.

Q preslavnый ўg0dniče hrt0vъ їwanne v0ine! Hrabrъ bhlъ є3si2 vъ ratehъ, vragHmъ progoni1telь i3 njbi6dimыmъ zastypnikъ, nhnэ že i3 vsBmъ pravosl†vnыmъ hrtіanwmъ sk0rый pom0щnikъ kvlsešisz. Pomzni2 nasъ grёšnыhъ i3 nedost0йnыhъ, i3 zastupi2 nasъ vъ bэdahъ i3 sk0rbehъ i3 pečalehъ i3 vo vsskoй ѕl0й napasti, i3 t vsskagw ѕlagw i3 njbi1dzщagw čelovёka zaщiti2 nasъ: tebё bo danA bhstь t bGa blgodatь moli1tisz za nы2 grBšnыz, ѕlЁ stražduщыz. I#zbavi nasъ t njbi1dzщihъ nasъ, bydi namъ pob0rnikъ krёpokъ na vs‰ vi6dimыz i3 nevi6dimыz vragi2 našz. Blgočesti1vэйšemu, samoderžavnэйšemu, veli1komu gosudarю našemu, їmperatoru nіkolaю ґlexandroviču na vragi2 pobёdu daruй, vo branehъ v0instvo є3gw2 ўkrэplsz: ćkw da tvoeю p0moщію i3 krёpkimъ predstatelьstvomъ i3 pob0rstvomъ posramztsz vsi2 kvlsющіi namъ ѕl†z. Q veli1kій pob0rniče, їwanne v0ine! Ne zabydi nasъ grёšnыhъ, molsщihsz tebЁ i3 tvoeS p0moщi i3 newskydnыz mi1losti prossщihъ, i3 spod0bi nы2 grBšnыz i3 nedostHйnыz neizrečє1nnaz blg†z t bGa poluči1ti. Ćkw tomY podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Q veli1kій hrt0vъ m§nče їwanne, pravovёrnыhъ pob0rniče, vragHvъ progoni1telю, hrtolюbi1vagw v0instva pokrovi1telю i3 njbi1dimыhъ zastypniče! Ўslhši nasъ, vъ bэdahъ i3 sk0rbehъ molsщihsz tebЁ, ćkw danA ti2 bhstь blgodatь t bGa peč†lьnыz ўtэšati, nemoщnы6mъ pomogati, nepovi6nnыz t naprasnыz smerti i3zbavlsti i3 za vsёhъ ѕlЁ stražduщihъ moli1tisz. Bydi u5bo i3 namъ pob0rnikъ krёpokъ na vs‰ vi6dimыz i3 nevi6dimыz vragi2 našz, ćkw da tvoeю p0moщію i3 pob0rstvomъ po nasъ posramztsz vsi2 kvlsющіi namъ ѕl†z. Ўmoli2 gDa našego, da spod0bitъ nы2 grBšnыz i3 nedostHйnыz rabы6 svo‰ poluči1ti t negw2 neizrečє1nnaz blg†z, ±že ўgot0va lю1bzщыmъ є3go2, vъ trbcэ s™ёй slavimago bGa, vsegdA, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva G, čt0maz vъ šyйskomъ pokr0vskomъ sob0rэ, vladi1mіrskіz є3parhіi.

Q veli1kій strastoterpče hrt0vъ, їwanne v0instvenniče! Dnesь ўmilennw predstosщe čestnёй i3 čudodёйstvennэй їkHnэ tvoeй i3 pripadaющe i3 lobыzaющe ю5, ўserdnw m0limъ tS: bydi namъ, kъ tebЁ pritekaющыmъ, pob0rnikъ krёpokъ i3 zaщi1tnikъ t vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ: i3 ćkože vo dnehъ pl0ti tvoeS vёrы radi podvizalsz є3si2 myžeski, takw i3 nj nasъ, na tS po bz7э ўpovaющihъ, si1loю moli1tvъ tvoi1hъ podvizaйsz ў bezsmertnagw cRS i3 bGa, є3myže i4stinnw v0instvovalъ є3si2: tebё bo dadesz t negw2 blgodatь moli1tisz za nы2 grBšnыz i3 nemoщnы6z i3 t bёdъ i3 napasteй nasъ i3zbavlsti. Q blgjй i3 i4stinnый v0ine hrt0vъ! Ne prezri molenіz našegw, i3 ne njstavi nasъ, kъ tebЁ ćkw zaщi1tniku i3 predstatelю pribэgaющihъ. Pravoslavnuю vёru našu i3 carstvo naše ўtverdi2 si1loю moli1tvъ tvoi1hъ. Blgočesti1vэйšemu veli1komu gosudarю našemu, їmperatoru nіkolaю ґlexandroviču vseS rwssji, na supostatы spob0rstvuй, E$й, strastoterpče hrt0vъ! M0limъ tS, ne njstavi nasъ syщihъ vъ bэdahъ i3 sk0rbehъ, vnegdA njskudэvati krёposti našeй: bydi namъ krёpostь i3 njgraždenіe predstatelьstvomъ tvoi1mъ pred8 bGomъ, є3myže podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva d7, čt0maz vъ t0mže sob0rэ.

Q vsehvalьnый, s™hй velikom§nče i3 čudotv0rče їwanne v0ine! Moli2 sъ nami i3 nj nasъ člvэkolю1bca bGa, da ne njsyditъ nasъ po bezzak0nієmъ našыmъ, no da sotvori1tъ sъ nami po veli1cэй svoeй mlcti. I#sprosi2 namъ ў hrtA bGa našegw ti1hoe i3 bGoug0dnoe žitіE, zdravіe že i3 vo vsemъ blg0e pospэšenіe, zemli2 plodor0dіe, vo vsemъ i3z8obi1lіe i3 vs‰ ko sp7senію i3 žitію2 vremennomu potrє1bnaz. Q s™hй strastoterpče їwanne! Nhnэ pred8 čestn0ю tvoeю їkHnoю pripadaющe i3 poklansющesz tebЁ, m0limъ tS: kvi2 tvoE mnogom0щnoe zastuplenіe vsBmъ syщыmъ vъ napastehъ, sk0rbehъ i3 bolёznehъ, i3 i3zbavi nasъ t vsskagw ѕlA i3 t njbi1dzщagw čelovёka. Moli2 vseщedrago trіmpostasnago bGa, da podastъ blgočesti1vэйšemu gosudarю našemu na supostatы njdolёnіe, i3 carstvo є3gw2 da ўkrэpi1tъ i3 blgoslovi1tъ nepremэnsemыmъ mi1romъ i3 blgopolyčіemъ, ćkw da tvoeю p0moщію i3 krёpkimъ pob0rstvomъ posramztsz vsi2 kvlsющіi namъ ѕl†z. NJgradi2 nasъ s™hmi tvoi1mi mltvami vo vs‰ dni6 ži1zni našez. Ўmoli2 mlctivago vLku vsёhъ, da daruetъ namъ hrtіanskuю konči1nu žitіS našegw bezbolёznenu, neposthdnu, mi1rnu, b9estvennыhъ t†inъ pričastnu: po i3sh0dэ že našemъ t žitіS segw2 da njgradi1tъ nasъ s™hhъ ѓgGlъ njpolčenіemъ, vo є4že i3zbavitisz namъ t k0zneй dіavola i3 tsžkihъ vozdyšnыhъ mыtarstvъ є3gw2, i3 newsuždє1nnыmъ predstati prt0lu gDa slavы, i3 togo2 so vsёmi s™hmi slaviti vъ nbcnэmъ crtvіi є3gw2 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Vseblgagw bGa i3 cRS blgovёrnый rabъ i3 v0inъ kvi1lsz є3si2, їwanne čudodёtelю: postradavъ bo radi vёrы myžeski, blžennw že skončavъ tečenіe, zri1ši vsetvorcA gDa vъ nb7sёhъ svэtlёйše, t negHže prіemъ darovanіe čudesъ, stražduщыmъ čelovёkwmъ vo vsskihъ napastehъ pomogaeši: ўkrэplseši v0inы vъ ratehъ: t vragHvъ plэnenіz, r†nъ že i3 vnezapnыhъ smerteй i3 t bёdъ lю1tыhъ i3z8imaeši. Tёmže moli2 vLku hrtA, prisnopamztne, da vo vsskomъ njbstosnіi sotvori1tъ namъ mlctь, i3 ne vvedetъ nasъ vo i3skušє1nіz, no sp7setъ dyšы našz, ćkw člvэkolю1becъ.

I$nъ troparь, glasъ }:

Blženstvo є3đlьskoe vozlюbi1vъ, bGomydre їwanne, čistotY serdca dёvstvomъ počti1lъ є3si2: tёmže suetY mjra segw2 prenebregъ, ўstremi1lsz є3si2 zrёti bGa, i4že tS proslavi čudesы2 vo vračevanіi razli1čnэ stražduщihъ. Segw2 radi m0limъ tS, prosi2 namъ ў hrtA gDa t vsskihъ skorbeй i3zbavlenіz i3 polučenіz crtva nbcnagw.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.