NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їylіa k7i

Mltva s™i1telю pіtmrjmu, є3pckpu tamb0vskomu, i3z8 slyžbы s™i1telю.

Blgoslovenъ i3 preproslavenъ gDь bGъ, prizvavый tS, s™i1telю džtče našъ pіtmrjme, t pervagw časA dёlatelz vъ vіnogradъ sv0й, kvi1vый vъ tebЁ poslušanіe v0li є3gw2 neukl0nnoe, revnostь p®tečevu i3 lюb0vь pavlovu, taže i3 na svёщnikъ cRkve tamb0vskіz tS postavivый i3 ґrhіerea veli1ka tS pokazavый. Blgodatію s™i1telьstva ўkrэplsemь i3 ngnemъ lюbvE hrt0vы raspalsemь, ne dalъ є3si2, pastыrю našъ d0brый, snA nči1ma tvoi1ma, nižE vёždoma dremanіz, na vsskъ denь truždazsz, molssz i3 blgovэstvyz, nevBrnыz prosvэщaz, zablyždšыz vrazumlsz padšыz vozstavlsz, nemoщnы6z ўkrэplsz, plačuщыz ўtэšaz, vsBmъ bhvъ vs‰, ćkože i3 s™hй pavelъ, da vsskw nBkіz sp7seši. E#gda že vremz dёlanіz tvoegw2 vъ vertogradэ domovladhki hrtA i3sp0lnisz i3 tšelъ є3si2 t zemnhhъ vъ selє1nіz gHrnzz prіsti mzdY trudHvъ tvoi1hъ, dadesz ti2, ўg0dniče b9ій, prt0lu cRS slavы sъ li6ki s™hhъ predstosti i3 ttydu pastvu tvoю2 nazirati, za nы2 grBšnыz moli1tisz, nemwщi nemoщnhhъ nosi1ti, nedygi cэli1ti, skHrbi ўtolsti. Segw2 radi t dnE blžennagw ўspenіz tvoegw2 vёrnіi ne prestaša pritekati kъ tebЁ vъ sk0rbehъ i3 bolёznehъ, i3 džvіi prikosnovenіemъ ri1zы tvoeS, džvіi t vodы2 i3z8 kladzzz tvoegw2 zdravіe i3 i3zbavlenіe t vsskihъ bёdъ ўlučahu. Tёmže i3 nhnэ, kъ cэlьbon0snomu gr0bu tvoemY sošedšesz, slavimъ bGa, di1vnago vo s™hhъ svoi1hъ, i3 tebE, džtče sщ7ennэйšій, veličaemъ i3 m0limъ: ne tstupaй t nasъ lюb0vію tvoeю, sohransй mltvami tvoi1mi cRkovь pravoslavnuю nezhblemu t nevёrіz i3 rask0la, deržavu že rwssjйskuю t bёdъ i3 napasteй zaщiti2, mi1rъ i3 bezmztežіe t0й daruz: blgočesti1vэйšago, samoderžavnэйšago їmperatora našego nіkolaz ґlexandroviča t vsskihъ vragHvъ njgradi2, pastыrєmъ cRkve s™hz blgopospэši2, dэlA rykъ i4hъ i3spravi, i3 revnostію nj sp7senіi vručennagw i5mъ slovesnagw stada serdcA i4hъ raspali2, vs‰ že nы2 vъ poslušanіi sp7si1telьnomu blgovёstію hrt0vu soblюdi2 i3 dёlo sp7senіz, ćkw є3di1no na potrebu, vmэnsti pomozi2, da kypnw sъ tob0ю є3di1nэmi ўstы2 i3 є3di1nэmъ serdcemъ vsi2 na vsskъ denь i3 časъ poemъ i3 slavimъ sp7sa hrtA so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Vёrы i3 blgočestіz nastavniče, cRkve svэti1lьniče, monašestvuющihъ w4braze, s™i1telю pіtmrjme premydre, stado tvoE blgočestnw ўpaslъ є3si2 i3 ko hrtY privelъ є3si2: tёmže vъ vhšnihъ vэncemъ slavы ўkrašenъ, sъ nami na zemli2 dyhomъ prebыvaeši, sіsz čudesы2. Moli2 hrtA bGa sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.