NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їylіa k7ѕ

Mltva s™ёй prpdbnom§ncэ paraskevэ, i3z8 slyžbы so ґkafіstomъ.

Q s™az i3 mnogostradalьnaz prpdbnom§nce paraskevo! Kъ tebЁ ѓki teplэй za nы2 kъ bGu moli1tvennicэ pripadaemъ i3 priležnw m0limsz: ўmoli2 gDa i3 vLku našego probaviti mlctь svoю2 kъ namъ nedostHйnыmъ rabHmъ є3gw2, darovati že namъ duševnoe i3 tэlesnoe zdravіe, zemli2 plodon0sіe, vozdyha blgorastvorenіe. Vo blgočestіi hrtіanstэmъ preuspёznіe, kъ žitію2 vremennomu n{žnaz dovHlьnaz, i3 vs‰ ko sp7senію potrє1bnaz: da mi1rnw i3 blgočestnw poži1vše, spod0bimsz blgyю konči1nu hrtіanskuю ўluči1ti i3 crtvіe nbcnoe naslёditi. E$й, predstatelьnice naša blgaz! Ne posrami2 ўpovanіz našegw, є4že po bz7э i3 pres™ёй bcdэ krёpkw na tS vozlagaemъ, no bydi namъ hodataica vo sp7senіe, da spod0bimsz vkypэ sъ tob0ю i3 vsёmi s™hmi, vъ radosti blženstva vёčnagw, slaviti vo tvoemъ zastuplenіi veli1kuю mlctь bGa našegw, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ №:

Tщanіe i3myщi sowbraznw i4meni tvoemY, tezoimeni1taz, ravnoimennuю tebЁ vёru vъ soži1telьstvo i3zbrala є3si2, paraskevo pobэdon0snaz: tёmže i3zlivaeši i3scэlє1nіz i3 m0lišisz nj dušahъ našihъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.