NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їylіa k7v

Mltvы s™ёй ravnoapclьnэй marji magdali1nэ, i3z8 ґkafіsta.

Mltva №.

Q s™az mmron0sice i3 vsehvalьnaz ravnoapclьnaz hrt0va ўčeni1ce magdali1no marje! Kъ tebЁ, ćkw vёrnэй i3 m0щnэй nj nasъ kъ bGu hodataicэ, mы2 grёšnіi i3 nedost0йnіi nhnэ ўserdnw pribэgaemъ i3 vъ sokrušenіi serdecъ našihъ m0limsz. Tы2 vъ žitіi2 tvoemъ str†šnыz kHzni bэsHvskіz i3spыtala є3si2, no blgodatію hrt0voю ćvnw t tёhъ svobodi1lasz є3si2: i3 nasъ mltvami tvoi1mi t sёti bэs0vskіz i3zbavi, da vsegdA, vo vsemъ žitіi2 našemъ, dёlomъ, sl0vomъ, mhslію i3 taйnыmi pomыšlenьmi serdecъ našihъ vёrnw poslyžimъ є3di1nomu s™0mu vLcэ, bGu našemu. Tы2 pače vsёhъ bl†gъ zemnhhъ sladčaйšago gDa ї}sa vozlюbi1la є3si2 i3 tomY črez8 vsE žitіE d0brэ poslёdovala є3si2, b9estvennыmi ўčє1nіi є3gw2 i3 blgodatію dyšu svoю2 pitaющi i3 mn0žestvo čelovBkъ t tьmы2 kzhčeskіz ko hrtA čydnomu svёtu privodsщi. Sі‰ u5bo vёduщe, m0limъ tS: i3sprosi2 namъ ў hrtA bGa blgodatь prosvэщaющuю i3 njsvzщaющuю nasъ, da є4ю njsэnsemi, vъ vёrэ i3 blgočestіi, vъ p0dvizэhъ že lюbvE i3 samotverženіz preuspэvati bydemъ, i3 bli6žnimъ služi1ti nelёnostnw potщi1msz, tvoegw2 čelovэkolю1bіz w4brazъ pamztuющe. Tы2, q s™az marje, b0drennw blgodatію b9іeю žitіE na zemli2 pretekši, vo njbi1tєli nbcnыz raduющisz tšlA є3si2: moli2 u5bo hrtA sp7sa, da i3 nasъ spod0bitъ stranstvіe naše vъ seй ю3d0li plača nepretknovennw soverši1ti i3 vъ mi1rэ i3 pokasnіi žitіE naše skončati, da takw vo svstosti na zemli2 poži1vše, vёčnыz blžennыz ži1zni na nb7si2 spod0bimsz i3 tamw sъ tob0ю i3 vsёmi s™hmi vkypэ voshvalimъ trbcu nerazdёlьnuю i3 vospoi1mъ є3di1no b9estvo2 nc7A i3 sn7a i3 d¦a vses™agw vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Q s™az mmron0sice, ravnoapclьnaz magdali1no marje! Tы2 teploю lюb0vію tvoeю ko hrtY bGu ѕlы6z kHzni vr†žіz poprala є3si2, i3 bezcёnnый bi1serъ hrtA njbrёtši, crtva nbcnagw dosti1gla є3si2. Segw2 radi kъ tebЁ pripadaю ўmilennoю dušeю, i3 sokrušennыmъ serdcemъ vopію1 ti: pri1zri sъ vыsotы2 nbcnыz na mS, grэh0vnыmi i3skušenьmi bori1mago: vi1ždь, k0lь mn0gimi grэhi6 i3 bэdami na vsskъ denь vragъ mS zapinaetъ, pogi1beli moeS i3skjй. Tёmže, q slavnaz i3 vsehvalьnaz ўčeni1ce hrt0va marje, ўmoli2 vozlю1blennago tob0ю i3 vozlюbi1všago tS hrtA bGa, da podastъ mi2 njstavlenіe mn0gihъ moi1hъ pregrэšenій, da ўkrэpi1tъ mS blgodatію svoeю trezvennw i3 b0drennw šestvovati putemъ s™hhъ є3gw2 zapovэdeй i3 hramъ d¦a s™agw mS da sodёlaetъ: da takw mnogotrydnoe žitіE moE na zemli2 skončavъ, vo svBtlыz i3 blžє1nnыz njbi1tєli raS nbcnagw vseli1tisz spod0blюsz, i3dёže tы2 so vsёmi s™hmi radostnw slavosl0viši є3dinosyщnuю trbcu, nc7A i3 sn7a i3 d¦a vses™ago, vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ №:

HrtY nasъ radi t dv7ы r0ždšemusz, čtcnaz magdali1no marje, poslёdovala є3si2, togw2 njpravdanіz i3 zak0nы hransщi: tёmže dnesь vses™yю tvoю2 pamztь prazdnuющe, grэhHvъ razrэšenіe mltvami tvoi1mi prіemlemъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.