NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Maіa G

Mltva s™0mu ґpclu sjmwnu kananjtu i3li2 zilHtu, i3z8 ґkafіsta.

S™hй slavnый i3 vsehvalьnый ґpcle hrt0vъ sjmwne, spod0bivыйsz prіsti vъ d0mъ tv0й vъ kanэ galіleйstэй gDa našego ї}sa hrtA i3 є3gw2 prečtcuю m™rь, vLčcu našu bcdu, i3 preslavnagw čudesE hrt0va samovi1decъ bhti! M0limъ tS sъ vёroю i3 lюb0vію: ўmoli2 hrtA gDa pretvori1ti grэholюbi6vыz dyšы našz vъ dostHйnыz sosydы blgodati: sohrani2 i3 soblюdi2 nasъ mltvami tvoi1mi t i3skušenій dіavolьskihъ i3 padenій grэh0vnыhъ, i3 i3sprosi2 namъ svhše p0moщь vo vremz ўnhnіz, da ne pretknemsz nj kamenь soblazna, no neukl0nnw šestvuemъ sp7si1telьnыmъ putemъ zapovэdeй hrt0vыhъ, d0ndeže dosti1gnemъ džnыhъ blžennыhъ njbi1teleй raйskihъ, i3dёže tы2 nhnэ vodvorsešisz i3 veseli1šisz. E$й, ґpcle sp7sovъ! Ne posrami2 nasъ, krёpcэ na tS ўpovaющihъ, no bydi namъ pom0щnikъ i3 pokrovi1telь vo vsemъ žitіi2 našemъ, i3 pomozi2 namъ blgočestnw i3 bGoug0dnw žitіE sіE vremennoe skončati, blgyю že i3 mi1rnuю hrtіanskuю konči1nu poluči1ti i3 d0bragw tvёta spod0bitisz na strašnэmъ sudЁ hrt0vэ: da i3zbэžavše mыtarstvъ vozdyšnыhъ i3 vlasti lю1tagw mіroderžca, ўnaslёduemъ crtvo nbcnoe i3 proslavimъ velikolёpoe i4mz nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a vo vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.