NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їylіa k7

Mltva prpdbnomu ґvramію galičskomu, i3gymenu gorodeckomu, čyhlomskomu čudotv0rcu, i3z8 slyžbы so ґkafіstomъ.

Q prečtcnaz i3 sщ7ennaz glavo2, džtče preblženne, ѓvvo ґvramіe! Ne zabydi ўb0gihъ tvoi1hъ do koncA, no pominaй nasъ vsegdA vo s™hhъ tvoi1hъ i3 blgoprіstnыhъ mltvahъ kъ bGu. Pomzni2 stado tvoE, є4že samъ ўpaslъ є3si2, i3 ne zabydi posэщati č†dъ tvoi1hъ. Moli2 za nы2, džtče sщ7ennый, za dёti tvo‰ duhHvnыz, ćkw i3mёzй derznovenіe kъ nbcnomu cRю2: ne premolči2 za nы2 ko gDu, i3 ne prezri nasъ, vёroю i3 lюb0vію čtyщihъ tS. Pominaй nasъ nedost0йnыhъ ў prt0la vsederži1televa, i3 ne prestaй molssz nj nasъ ko hrtY bGu: i4bo danA tebЁ bhstь blgodatь za nы2 moli1tisz. Ne mni1mъ bo tS syщa mertva: ѓщe bo tёlomъ i3 prestavilsz є3si2 t nasъ, no i3 po smerti ži1vъ shй prebыvaeši. Ne tstupaй t nasъ dyhomъ, sohransz nasъ t strёlъ vražіihъ i3 vsskіz prelesti bэs0vskіz i3 k0zneй dіavolьskihъ, pastыrю našъ d0brый. Ѓщe bo i3 moщeй tvoi1hъ raka pred8 nči1ma našima vi1dima є4stь vsegdA, no s™az tvoS dušA so ѓgGlьskimi v0instvы, so bezpl0tnыmi li6ki, sъ nbcnыmi si1lami, ў prt0la vsederži1televa predstosщi, dost0йnw veseli1tsz. Vёduщe u5bo tS voi1stinu i3 po smerti ži1va syщa, tebЁ pripadaemъ i3 tebЁ m0limsz: moli1sz nj nasъ vsesi1lьnomu bGu, nj p0lьzэ dyšъ našihъ, i3 i3sprosi2 namъ vremz na pokasnіe, da nevozbrannw preйdemъ t zemli2 na nb7o, t mыtarstvъ že g0rьkihъ, bэsHvъ vozdyšnыhъ knzzeй i3 t vёčnыz myki da i3zbavimsz, i3 nbcnagw crtvіz naslBdnicы da bydemъ so vsёmi pravednыmi, t vёka ўgodi1všimi gDu našemu ї}su hrtY: є3myže podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ, i3 sъ pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ є3gw2 d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

T mіrskagw mzteža i3zšedъ, vъ ti1hoe pristaniщe, prpdbnagw sergіa njbi1telь, priteklъ є3si2, i3 tamw ravnoagGlьnoe žitіE poži1vъ, vo stranY galičskuю prišelъ є3si2, i3dёže vёru hrt0vu nasaždaz i3 novokreщє1nnыz lю1di t suevёrій poganskihъ njčiщaz, mnHgi i3 veli6ki p0dvigi pod8slъ є3si2, i3 njbi1tєli čethri sozdavъ, i4nokwvъ li1ki d0brэ ўpaslъ є3si2 i3 ko hrtY sp7su privelъ є3si2: є3g0že moli2, prpdbne džtče ґvramіe, sp7sti2 dyšы našz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.