NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їylіa k7

Mltvы s™0mu prbr0ku b9ію i3lіi2.

Mltva №, i3z8 ґkafіsta.

Q prehvalьnый i3 prečydnый prbr0če b9ій i3lіE, ravnoagGlьnыmъ žitіemъ tvoi1mъ na zemli2 prosіsvый, plamenёющeю že revnostію po gDэ bz7э vsederži1teli, taže i3 znamenьmi i3 čudesы2 preslavnыmi proslavivыйsz, i3 vъ konecъ žitіS tvoegw2 na džgnennэй kolesni1cэ sъ pl0tію tvoeю na nb7o preestestvennw voshiщennый, vъ novBйšaz že lBta sъ prewbrazi1všimsz na favHrэ sp7si1telemъ mjra besёdovati spod0bivыйsz, i3 nhnэ vъ raйskihъ selenіihъ vsegdA prebыvazй i3 predstosй prt0lu nbcnagw cRS! Ўslhši nasъ grёšnыhъ i3 nepotrebnыhъ, pred8 s™0ю tvoeю їkHnoю predstosщihъ i3 ўserdnw kъ hodataйstvu tvoemY pribэgaющihъ. Moli2 nj nasъ člvэkolю1bca bGa, da podastъ namъ dyhъ pokasnіz i3 sokrušenіz nj grэsёhъ našihъ, i3 vsesi1lьnoю svoeю blgodatію da pom0žetъ namъ puti6 nečestіz njstaviti, prespэvati že vo vsskomъ dёlэ blazэ, i3 vъ borьbЁ so strastьmi2 i3 pohotьmi2 našimi da ўkrэpi1tъ nasъ: da vsadi1tъ vъ serdcA n†ša dyhъ smirenіz i3 kr0tosti, dyhъ bratolю1bіz i3 neѕl0bіz, dyhъ terpёnіz i3 cэlomydrіz, dyhъ revnosti ko slavэ b9іeй i3 nj sp7senіi svoemъ i3 bli1žnihъ d0broe popečenіe. Ўprazdni2 mltvami tvoi1mi, prbr0če, ѕlы6z njbы6čai mjra, pače že pogi1belьnый i3 tletv0rnый dyhъ vёka segw2, r0dъ hrtіanskій t b9estvennыz vёrы i3 ўstavwvъ s™hz cRkve tvraщaющь, i3 kъ rodi1telєmъ i3 vlastemъ prederžaщыmъ nepočitanіemъ prelьщaющь, i3 takw vs‰ lю1di vъ bezdnu nečestіz i3 pogi1beli povergaющь. Tvrati2 t nasъ predstatelьstvomъ tvoi1mъ pravednый gnёvъ b9ій, i3 i3zbavi vs‰ gradы i3 vє1si carstva našegw t bezd0ždіz i3 glada, t trysa že i3 smerton0snыhъ ćzvъ i3 bolёzneй, t našestvіz vragHvъ i3 meždous0bnыz brani. Ўkrэpi2 tvoi1mi mltvami, preslavne, blgočesti1vэйšago gosudarz našego, їmperatora nіkolaz ґlexandroviča, blgopospёšestvuй є3mY vo vsёhъ blgi1hъ dэsnіihъ i3 načinanіihъ є3gw2. Pos0bstvuй vserwssjйskomu hrtolюbi1vomu v0instvu vo branehъ so vragi6 našimi. I#sprosi2, prbr0če b9ій, t gDa pastыrєmъ našыmъ s™yю revnostь po bz7э, nj sp7senіi pas0mыhъ popečenіe, vo ўčenіi i3 ўpravlenіi mydrostь, blgočestіe i3 vo i3skušenіihъ krёpostь: sudіsmъ neliceprіstіe i3 bezkorhstіe i3sprosi2, vsBmъ že načalьstvuющыmъ mi1lostь i3 pravosydіe, podčinє1nnыmъ že pok0rnostь i3 ўserdnoe nj poslušanіi svoemъ račenіe: da takw vъ mi1rэ i3 blgočestіi poži1vše vъ semъ vёcэ, spod0bimsz pričastіz vёčnыhъ bl†gъ vo crtvіi gDa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA, є3myže podobaetъ čestь i3 poklonenіe, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ i3 pres™hmъ d¦omъ, vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, vo vremz bezd0ždіz, i3z8 ґkafіsta.

Q veli1kій i3 preslavnый prbr0če b9ій i3lіE, revnosti radi tvoeS po slavэ gDa bGa vsederži1telz ne terpёvый zrёti їdwlosluženіz i3 nečestіz sыnHvъ ї}levыhъ, zakonoprestypnago carS ґhaava njbliči1vый i3 vъ nakazanіe tёhъ trilёtnый gladъ na zemlю ї}levu mltvoю tvoeю t gDa i3sprosi1vый, vdovi1cu sareptskuю vo gladэ prečydnw prepitavый i3 shna є3S ўmerša mltvoю tvoeю voskresi1vый, po prošestvіi že pronarečennagw vremene glada, sobrannый na g0ru karmi1lьskuю nar0dъ ї}lьskій vъ bGotstypstvэ i3 nečestіi ўkori1vый, taže džgnь mltvoю na žertvu tvoю2 sъ nb7sE i3sprosi1vый, i3 čydomъ si1mъ ї}lz ko gDu njbrati1vый, st{dnыz že pror0ki vaalwvы posrami1vый i3 ўmertvi1vый, po si1hъ že mltvoю paki nebo razrэši1vый i3 nbi1lьnый d0ždь na zemlю i3sprosi1vый, i3 lю1di ї}lєvы vozveseli1vый! Kъ tebЁ predi1vnый ўg0dniče b9ій, ўserdnw pribэgaemъ grёšnіi i3 smirennіi, bezd0ždіemъ i3 zn0emъ tomi1mіi. I#spovёduemъ, ćkw nedost0йni є3smы2 mlcti i3 blgodэsnій b9іihъ, dost0йni že pače lю1tыhъ preщenій gnёva є3gw2. Ne bo2 hodi1homъ vo strasэ b9іi i3 vъ putehъ zapovэdeй є3gw2, no vъ p0hotehъ razvraщennыhъ serdecъ našihъ, i3 vsskій vi1dъ grэhA bezstydnэ sotvori1homъ: se bo bezzakHnіz n†ša prevzыd0ša glavY našu, i3 nёsmы dost0йni kvi1tisz pred8 licE b9іe i3 zrёti na nb7o. Tёmže i3spovёduemъ smirennw, ćkw segw2 radi zaklюči1sz nebo i3 ѓki mёdzno sotvori1sz, zanE pervэe zaklюči1sz naše serdce t miloserdіz i3 i4stinnыz lюbvE: segw2 radi njtverdЁ zemlS i3 sodёlasz bezpl0dna, ćkw gDu našemu plodHvъ d0brыhъ dёlъ ne prines0homъ: segw2 radi ne bhstь d0ždь, nižE rosA, ćkw slezъ ўmilenіz i3 životv0rnыz rosы2 bGomhslіz ne i4mamы: segw2 radi ўvzdE vsskъ ѕlakъ i3 travA selьnaz, ćkw i4zsše vъ nasъ vsskoe blg0e čyvstvo: segw2 radi njmrači1sz vozdyhъ, ćkw ќmъ našъ stydnыmi pomыšlenьmi njmrači1sz i3 serdce naše bezzak0nnыmi pohotёnьmi njskverni1sz. I#spovёduemъ, ćkw nedost0йni є3smы2 i3 tebE, prbr0če b9ій, ўmolsti. Th bo, podobostrastenъ bhvъ namъ čelovёkъ, ѓgGlwmъ vъ žitіi2 tvoemъ ўpod0bilsz є3si2, i3 ѓki bezpl0tnый, na nb7o voshiщenъ є3si2: mh že stydnыmi pHmыslы i3 dэsnьmi našimi bezslovє1snыmъ skotHmъ ўpod0bihomsz, i3 dyšu našu ćkw pl0tь sotvori1homъ. Tы2 post0mъ i3 bdёnіemъ ѓgGlы i3 čelovёki ўdivi1lъ є3si2: mh že, nevozderžanію i3 slastolю1bію predaю1щesz, skotHmъ nesmhslєnnыmъ ўpodoblsemsz. Tы2 preѕёlьnoю revnostію nj slavэ b9іeй neprestannw gorёlъ є3si2: mh že, nj slavэ našegw tvorcA i3 gDa nebregyщe, i3spovёdыvati dostopoklansemoe i4mz є3gw2 ѕlЁ stыdi1homsz. Tы2 nečestіe i3 ѕlы6z njbы6čai i3skorenslъ є3si2: mh že dyhu vёka segw2 porab0tahomъ, njbы6čai mjra pače zapovэdeй b9іihъ i3 ўstavwvъ cRk0vnыhъ blюdyщe. Kjй u5bo grёhъ i3 nepravdu ne sotvori1homъ mы2 njkasnnіi! I# takw bezzak0nьmi našimi dolgoterpёnіe b9іe i3stoщi1homъ. Tёmže pravosydnый gDь pravednw prognёvasz na nasъ, i3 vo gnёvэ svoemъ nakazA nasъ. Nbače, vёduщe velіe derznovenіe tvoE pred8 gDemъ i3 na lюb0vь tvoю2 kъ r0du čelovёčeskomu ўpovaющe, derzaemъ moli1ti tS, prehvalьne prbr0če: mi1lostivъ bydi kъ namъ nedostHйnыmъ i3 nepotrє1bnыmъ, ўmoli2 velikodarovi1tago i3 vseщedrago bGa, da ne do koncA prognёvaetsz na nы2 i3 da ne pogubi1tъ nasъ so bezzak0nьmi našimi, no da nizp0sletъ na žažduщuю i3 i3zs0hšuю zemlю d0ždь nbi1lьnый i3 mi1rnый, da daruetъ є4й plodon0sіe i3 blgorastvorenіe vozdyha: prekloni2 dёйstvennыmъ tvoi1mъ hodataйstvomъ na mlctь cRS nbcnago, ne nasъ radi grёšnыhъ i3 skvernыhъ, no radi i3zbrannыhъ rabHvъ є3gw2, kolBna svo‰ pred8 vaalomъ mjra segw2 ne prekloni1všihъ, radi neѕl0bivыhъ mladencєvъ, radi bezslovesnыhъ skotHvъ i3 pti1cъ nebesnыhъ, za n†ša bezzakHnіz stražduщihъ i3 gladomъ, zn0emъ i3 žaždoю i3stazvaющihъ. I#sprosi2 namъ tvoi1mi blgoprіstnыmi mltvami t gDa dyhъ pokasnіz i3 serdečnagw ўmilenіz, dyhъ kr0tosti i3 vozderžanіz, dyhъ lюbvE i3 terpёnіz, dyhъ straha b9іz i3 blgočestіz, da takw, t stezi2 nečestіz na pravый pytь dobrodёteli vozvrati1všesz, h0dimъ vo svёtэ zapovэdeй b9іihъ i3 dosti1gnemъ njbэtovannыhъ namъ blgi1hъ, blgovolenіemъ beznačalьnagw bGa nc7A, člvэkolю1bіemъ є3dinor0dnagw sn7a є3gw2 i3 blgodatію vses™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva G, i3z8 rukopi1snagw ґkafіsta, čt0maz vъ cRkvi selA i3lьi1nskagw vъ porёčьэ, kroslavskіz є3parhіi.

Q s™hй slavnый prbr0če b9ій i3lіE, veli1kій zak0na b9іz revni1telю! Tы2 i3zrsdnый i3 hrabrый vo ўbіenіi vaalovыhъ žercє1vъ tmsti1telь i3 їdwlosluženіz tёhъ potrebi1telь bhlъ є3si2: ćkw slavu b9ію ne ўmalsemu, no ўmnožaemu vo vёki vi1dэti voshotёlъ є3si2, i3 toli1kw mnogonar0dnagw i4hъ nei1stovstva ne ўboslsz є3si2, ćkw їezavє1linы žercы2 na pot0cэ kjssovэ nožemъ zaklalъ є3si2, poslэdi1 že ćkw vi1hremъ na džgnennэй kolesni1cэ vzstъ bhvъ, na vыsotY nbcnuю so slavoю vozšelъ є3si2. Segw2 radi mы2 nedost0йnіi i3 grёšnіi smirennw m0limsz tebЁ, čestnhй b9ій prbr0če: spod0bi nы2 dost0йnw slaviti i3 vospэvati prečestn0e tvoE zastuplenіe, da njbrёtše tS veli1kago hodataz, bogatыz mlcti t gDa spod0bimsz. Tёmže i3 nhnэ, slavnw ўblažaющe tS, m0limъ: njgradi2 mi1romъ deržavu našu, i3 i3zbavi nasъ t vsskagw navёta vražіz, t glada i3 trysa i3 ngnS m0lnіina, i3 ne zabydi nы2 grBšnыz, presvёtluю pamztь tvoю2 prazdnuющыz i3 neprestannw slavzщыz proslavlьšago tS gDa vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Vo pl0ti ѓgGlъ, prbr0kwvъ njsnovanіe, vtorhй predteča prišestvіz hrt0va i3lіA slavnый, svhše poslavый є3lіsseevi blgodatь nedygi tgonsti i3 prokažє1nnыz njčiщati: tёmže i3 počitaющыmъ є3go2 t0čitъ i3scэlє1nіz.

Veličanіe: Veličaemъ tS, s™hй slavnый prbr0če b9ій i3lіE, i3 čtemъ є4že na nb7sA na kolesni1cэ džgnennэй preslavnoe voshoždenіe tvoE.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.