NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їylіa є7i

Mltvы s™ы6mъ m§nkwmъ ki1rmku i3 їuljttэ, materi є3gw2.

Mltva №, čt0maz vъ mosk0vskoй spasskoй, vъ čigasahъ, cRkvi.

Q preslavnіi, s™ji i3 mnogostradalьnіi m§ncы hrtHvы ki1rmče i3 їuljtto, cvёti prekrasnіi i3 blgov0nnіi blžennagw raS, ѓgGlwmъ sobesBdnicы i3 kupnoži1telіe, sъ ni1miže ўdost0istesz nhnэ pёti tris™yю pёsnь pred8 prt0lomъ ѓgnca, vzemlющagw grёhъ vsegw2 mjra, gDa bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA, i4že nasъ radi na krtnэmъ nltari2 v0leю svoeю dyšu svoю2 položi1ti blgoizv0lilъ є4stь! Ўslhšite nы2 grBšnыz i3 nedostHйnыz rabы6, vo vsečestnёmъ hramэ semъ molsщыzsz i3 s™yю mnogostradalьnuю pamztь vašu prazdnuющыz. I#sprosi1te namъ ў gDa mnogom0щnыmi mltvami vašimi blgodatь, ćže ko sp7senію, i3 vsёhъ grэhHvъ sodёznnыhъ nami proщenіe, zemli2 blgopl0dіe, mjru mi1rnoe ўstroenіe i3 t lю1tыhъ dіavolьskihъ k0zneй svoboždenіe, hrtіanskuю konči1nu žitіS našegw i3 nemztežnoe črez8 vozd{šnaz mыt†rstva kъ nb7si2 prehoždenіe: vh bo prіsli є3stE blgodatь sію2 t gDa, є4že moli1tisz za nы2, i3 ѓщe vosh0щete pomi1lovati nasъ, počitaющihъ sщ7ennuю pamztь vašu, vs‰ m0žete sotvori1ti. Ne prezrite u5bo nasъ nedost0йnыhъ, s™ji m§ncы ki1rmče, trilёtnый neѕl0bivый ѓgnče, so mnogostradalьnoю tvoeю materію, s™0ю їuljttoю. I#sprosi1te t gDa vs‰ blg†z i3 polє1znaz dušamъ našыmъ, ćkw da i3 mы2 ўdost0imsz kypnw sъ vami slaviti i3 vospэvati vses™0e i3 velikolёpoe i4mz є3gw2 vo premjrnэmъ crtvіi nbcnэmъ, i3dёže є4stь vsёhъ s™hhъ žili1щe, vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, čt0maz vъ čas0vnэ pri starorysskoй mi1ninskoй cRkvi, novgor0dskіz є3parhіi.

Q dv0ice s™az, strastoterpcы hrtHvы, preblženne ki1rmče, vъ trilёtnemъ v0zrastэ postradavый, sъ bGomydroю materію їuljttoю! Krovьmi2 vašimi ćkw bagrzni1ceю ўkrasi1všesz i3 nbcnыhъ čert0gwvъ i3 vёčnuющіz slavы spod0bivšesz, ne zabydite i3 nasъ na zemli2 syщihъ, no teplыmъ hodataйstvomъ vašimъ pred8 bGomъ i3zbavite vsёhъ nasъ t vsskіz sk0rbi i3 bolёzni. Se bo, kъ čestnёй i3 čudodёйstvennэй їkHnэ vašeй blgogovёйnw pripadaющe i3 lobыzaющe ю5, mы2 nedost0йnіi i3 mnogogrёšnіi kъ vamъ, ćkw kъ skHrыmъ pom0щnikwmъ i3 tє1plыmъ mltvennikwmъ našыmъ, pribэgaemъ, i3 sъ sokrušennыmъ i3 smirennыmъ dyhomъ vopіemъ: ne prezrite molenіz nasъ grёšnыhъ, nemoщnhhъ, vo mnHgaz bezzakHnіz vpadšihъ, no, ćkw blgodatію b9іeю vэnčannіi, njči1stite nasъ t ned{gъ našihъ i3 i3sprosi1te namъ ў hrtA bGa našegw zdravіe duševnoe i3 tэlesnoe. Vh bo newskydnuю blgodatь i3scэlenій t sp7sa našegw ї}sa hrtA za vёru vašu, mučenьmi zapečatlёnnuю, prіsli є3stE. Tёmže u5bo pomozi1te vsBmъ vъ lю1tыhъ nemoщehъ ležaщыmъ i3 vъ čelovёčestэй p0moщi tčazvšыmsz, kъ vamъ že teplэ sъ vёroю pribэgaющыmъ, i3 i3scэlenіe tBmъ podavaйte newskydnw: vsBmъ že vBrnыmъ grэhHvъ njstavlenіe i3sprosi1te, da slavztъ di1vnago vo s™hhъ svoi1hъ gDa bGa i3 sp7sa našego ї}sa hrtA, i3 prečtcuю m™rь є3gw2, i3 vaše teploe zastuplenіe, vsegdA, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva G, čt0maz vъ ladvinskomъ bGolю1bskomъ ki1rmko-їuljttinskomъ monastыrЁ, nl0neckіz є3parhіi.

Q preslavnіi i3 bGomydrіi strastoterpcы hrtHvы, s™ji m§ncы ki1rmče i3 їuljtto! Vёmы, ćkw, moli1tvъ radi vašihъ nj nasъ grёšnыhъ, člvэkolю1becъ gDi, voshotёvъ darovati lю1demъ blgodatь newskydnыhъ i3scэlenій i3 neizszkaemыhъ bl†gъ duh0vnыhъ i3st0čnikъ, blgovoli2 i3 sію2 čudotv0rnuю, t lёtъ drevnihъ syщuю їkHnu vašu prečestnэ proslaviti. Togw2 radi i3 mы2 grёšnіi, kъ cэlьbon0snэй svzthni seй pripadaющe, mnogom0щnoe predstatelьstvo vaše, q strastoterpcы, vospэvaemъ, i3 krёpkoe zastuplenіe nj nasъ grёšnыhъ slavzщe, smirennw vasъ m0limъ i3 so slezami vzыvaemъ si1ce: vы2, i4stinnіi hod†tai sp7senіz našegw syщe, vsBmъ namъ vъ p0moщь predstanite, i3 i3zbavite nasъ t nedygwvъ i3 bolёzneй, t glada i3 ngnS, t nečaznnыz smerti i3 smerton0snыz ćzvы i3 t vsskagw ѕlA: tženi1te t nasъ mhslennago gubi1telz ѕmjz, i4щuщa pogloti1ti i3 svesti2 vo ѓdъ dyšы našz: njgradi1te nasъ t i3skušenій i3 soblaznwvъ mjra segw2: ўtverdi1te serdcA n†ša vo smirenіi, kr0tosti, poslušanіi, vъ bezm0lvіi že i3 vъ vozderžanіi, vъ terpёnіi i3 nepamztoѕl0bіi i3 lюbvi2, ćže nj hrtЁ ї}sэ gDэ našemъ: nasъ že, vo njbi1teli živyщihъ, vo vsёhъ p0dvizэhъ i4nočeskihъ ўtverdi1te. Vы2 є3stE sosydi, blgodati b9іz i3sp0lnennіi: njsіzvaйte u5bo nasъ, navBtы vražіimi njmračennыhъ, svёtomъ blgodati svhše prosvэщaющe, da vъ nemъ hodsщe, ne pretknemъ nj kamenь n0gъ našihъ. Vы2 є3stE vračeve blgodatnіi, i3scэlsющi vsskъ nedygъ i3 vssku ćzю vъ lю1dehъ: i3scэli1te u5bo i3 našz nedygi i3 tэlє1snыz ćzvы, da dost0йnw proslavimъ bGa vъ dušahъ i3 tэlesёhъ našihъ. Vы2 є3stE radovanіe vhšnzgw: vы2 dostoslavnіi v0ini cRS nbcnagw: vы2 blgoprіstnaz žertva bGu: vы2 graždane n0vagw їerli1ma: vы2 naslBdnicы crtvіz nbcnagw. M0limъ u5bo vasъ ўserdnw mы2 nedost0йnіi, da i3 namъ blg0e tečenіe vъ puti2 zapovэdeй gDnihъ podadi1te i3 želaєmaz poluči1ti nasъ spod0bite. Pače že sohransйte vъ mi1rэ, zdravіi i3 dolgodenstvіi blgočesti1vэйšago gosudarz našego, їmperatora nіkolaz ґlexandroviča, i3 deržavэ є3gw2 bydite njgraždenіe tverdoe, ćkw da blgočestnw i3 bezpečalьnw poži1vše na zemli2, sъ mi1romъ vъ vёčnый pok0й dosti1gnemъ, i3dёže spod0bimsz nbcnagw crtvіz hrtA bGa našegw, є3myže vsskaz slava podobaetъ, so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.