NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їylіa d7i

Mltva prpdbnomu stefanu mahriщskomu, i3z8 slyžbы.

Q preblženne i3 prpdbne džtče stefane, proslavlennый ўg0dniče pres™hz trbcы! Prt0lu є3S predstoS sъ li6ki s™hhъ ѓgGlъ i3 vsёhъ s™hhъ, pomzni2 nasъ, vъ bэdahъ i3 sk0rbehъ kъ cэlьbon0snomu tvoemY gr0bu pripadaющihъ i3 molsщihsz tebЁ: ўslhši mltvы našz i3 prinesi2 | ko prt0lu trіmpostasnagw bGa, prosS ў negw2 namъ bogatыz mlcti, zdravіz dušamъ i3 tэlesє1mъ našыmъ, naipače že tpuщenіz grэhHvъ, blgodati i3 sp7senіz. Th bo, ćkw i3mёzй derznovenіe kъ nemY, m0žeši ўmoli1ti є3go2, da podastъ namъ vъ žitіi2 našemъ blg†z i3 vs‰, na p0lьzu našu i3 vo ўgotovlenіe kъ vёčnэй ži1zni potrє1bnaz. Q blgjй i3 vёrnый rabe b9ій, i4stinnый ўčeničE hrt0vъ, i3zbrannый sosyde s™agw d¦a, čudotv0rče stefane! Mltvami tvoi1mi sotvori2 i3 nы2 grBšnыz pričastniki bhti blgodatnыhъ darovanій, i4miže bGъ tS njbogati2, i3 bydi namъ po bz7э kъ bGoug0dnomu žitію2 nastavnikъ, ўtiši1telь byri strasteй, pom0щnikъ vъ sk0rbehъ i3 bэdahъ i3 t vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ blgjй zastypnikъ: da i3 mы2, pytь ži1zni seS bGoug0dnw prešedše, naslBdnicы crtvіz b9іz predstatelьstvomъ tvoi1mъ kvi1msz, i3 spod0bimsz vkypэ sъ tob0ю predstosti prt0lu cRS slavы, є3myže podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 deržava vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ }:

Pravoslavіz revni1telю, blgočestіz nastavniče i3 čistotы2, i4щuщыmъ sp7senіz putevodi1telьnый svэti1lьniče, monašestvuющihъ bGoduhnovennoe ўkrašenіe, prpdbnagw sergіa duh0vnый sobesёdniče, stefane premydre, ўčenьmi i3 dobrodэsnьmi tvoi1mi dyšы prosvэti1lъ є3si2 i3 pustы6ni naseli1lъ є3si2. Moli2 hrtA bGa sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.