NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їylіa ‹

Mltva prpdbnomu ґntHnію pečerskomu, i5že vъ kjevэ, i3z8 ґkafіsta prpdbnomu.

Q d0brый našъ pastыrю i3 nastavniče, prisnopominaemый i4nokwvъ rwssjйskihъ pervonačalьniče, prpdbne i3 bGon0sne džtče našъ ґntHnіe! Tы2 gorЁ na nb7si2 prebыvaeši, mh že na zemli2 ni1zu, ўdaleni syщe t tebє2 ne toli1kw mёstomъ, є3li1kw grэh0vnoю nečistot0ю našeю. Nbače, ntečeskuю lюb0vь tvoю2 kъ lю1demъ ti2 srHdnыmъ pamztuющe, pripadaemъ i3 m0limsz tebЁ so ўmilenіemъ i3 vёroю: pomozi2 namъ grBšnыmъ njči1stitisz pokasnіemъ i3 dostHйnыmъ bhti pomi1lovanіz i3 proщenіz t gDa i3 sozdatelz našegw. Ўmoli2 є3gw2 blgostь darovati namъ veli6kіz i3 bog†tыz mi1lwsti: zemli2 plodon0sіe, vozdyha blgorastvorenіe, mi1rъ glub0kъ, bratolю1bіe i4skrennee, blgočestіe nelicemёrnoe, žiteйskihъ potrebъ dov0lьstvo, i3 da ne vo ѕlo2 njbrati1mъ blg†z, daryєmaz namъ t щedrodatelьnыz є3gw2 desni1cы, no vo slavu i4mene є3gw2 s™agw i3 vo sp7senіe naše. Sohrani2, ўg0dniče b9ій, predstatelьstvomъ tvoi1mъ s™hmъ, vo zdravіi i3 dolgodenstvіi blgovёrnago gosudarz našego, їmperatora nіkolaz ґlexandroviča vseS rwssji, i3 vesь carstvuющіi d0mъ є3gw2, pokorsz pod8 n0zэ є3gw2 vs‰ vragi2 i3 supostatы. Soblюdi2, čudotv0rče s™hй, blgom0щnыmi tvoi1mi mltvami carstvuющыz gradы, njbi1telь tvoю2 i3 vsю2 stranY pravoslavno-rwssjйskuю nevredi6mы t vsskagw ѕlA: i3 vs‰ lю1di, vo njbi1teli tvoeй ži1telьstvuющыz i3 na poklonenіe vъ nю2 prihodsщыz, njsэni2 nbcnыmъ tvoi1mъ blgoslovenіemъ, i3 vъ sk0rbehъ, bэdahъ i3 bolёznehъ ўtэšenіe, i3zbavlenіe i3 i3scэlenіe i5mъ podaždь: da blgodarnw slavimъ, hvalimъ i3 veličaemъ proslavlьšago tS gDa, črez8 tebE di1vnw namъ blgodёtelьstvuющago, beznačalьnago nc7A, є3dinor0dnago є3gw2 sn7a i3 є3dinosyщnago є3gw2 d¦a, trbcu živonačalьnuю i3 nerazdёlьnuю, i3 tvoE s™0e zastuplenіe, vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

T mіrskagw mzteža i3zšedъ, tverženіemъ že mjra є3đlьski hrtY poslёdovalъ є3si2: i3 ravnoagGlьnoe žitіE poži1vъ, vъ ti1hoe pristaniщe s™hz gorы2 ґfHna dosti1glъ є3si2, tonyduže blgoslovenіemъ ntcє1vъ vъ g0ru kjeva prišedъ, i3 tamw trudolю1bnw ži1znь soverši1vъ, ntečestvo tvoE prosvэti1lъ є3si2, i3 mn0žestvu monašestvuющihъ stezю2 vedyщuю kъ nbcnomu crtvію pokazavъ, hrtY sі‰ privelъ є3si2: є3g0že moli2, ґntHnіe prpdbne, da sp7setъ dyšы našz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.