NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Maіa G i3 ѓvgusta d7i

Mltva prpdbnomu feod0sію, i3gymenu pečerskomu, i3z8 ґkafіsta prpdbnomu.

Q sщ7ennaz glavo2, ѓgGle zemnhй i3 čelovёče nbcnый, prpdbne i3 bGon0sne džtče našъ feod0sіe, i3zrsdnый slugo2 pres™hz bcdы, vo i4mz є3S s™0e njbi1telь prečydnu na gorahъ pečerskihъ sowrudi1vый i3 vъ neй čudesъ mn0žestvomъ prosіsvый! M0limъ tS so ўserdіemъ mn0gimъ: moli1sz za nasъ ko gDu bGu i3 i3sprosi2 namъ t negw2 veli6kіz i3 bog†tыz mi1lwsti: vёru pravu, nadeždu sp7senіz nesomnёnnu, lюb0vь ko vsBmъ nelicemёrnu, blgočestіe nepokolebi1moe, dyšъ i3 tэlesъ zdravіe, žiteйskihъ potrebъ dov0lьstvo, i3 da ne vo ѕlo2 njbrati1mъ blg†z, daryєmaz namъ t щedrodatelьnыz є3gw2 desni1cы, no vo slavu i4mene є3gw2 s™agw i3 vo sp7senіe naše. Sohrani2, ўg0dniče b9ій, predstatelьstvomъ tvoi1mъ s™hmъ vo zdravіi i3 dolgodenstvіi blgovёrnago gosudarz našego, їmperatora nіkolaz ґlexandroviča vseS rwssji, i3 vesь carstvuющій d0mъ, pokorsz pod8 n0zэ є3gw2 vs‰ vragi2 i3 supostatы. Soblюdi2, prpdbne čudotv0rče, stranY pravoslavno-rwssjйskuю, carstvuющыz gradы є3S, gradъ tv0й i3 lavru tvoю2 nevredi6mы t vsskagw ѕlA: i3 vs‰ lю1di, pritekaющыz na poklonenіe kъ čestn0mu tvoemY gr0bu i3 prebыvaющыz vo s™ёй njbi1teli tvoeй, njsэni2 nbcnыmъ tvoi1mъ blgoslovenіemъ i3 t vsskihъ ѕHlъ i3 bёdъ mi1lostivnw i3zbavi. Naipače že vъ časъ konči1nы našez mnogom0щnoe tvoE zastuplenіe kvi2 namъ, da i3zbavimsz, mltvami tvoi1mi ko gDu, t vlasti lю1tagw mіroderžca i3 spod0bimsz naslёditi crtvo nbcnoe. Pokaži2 namъ, džtče, blgoserdіe tvoE, i3 ne njstavi nasъ si1rыhъ i3 bezpom0щnыhъ: da neprestannw slavosl0vimъ di1vnago vo s™hhъ svoi1hъ bGa, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, i3 tvoE s™0e zastuplenіe, vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ }:

Vozvhsivsz na dobrodёtelь, i3zmlada vozlюbi1vъ monašeskoe žitіE, kъ želanію d0blestvennэ dosti1gъ, vseli1lsz є3si2 vъ peщeru, i3 ўkrasi1vъ žitіE tvoE poщenіemъ i3 svёtlostію, vъ mltvahъ ćkw bezpl0tenъ prebыvalъ є3si2, vъ rwssjйstэй zemli2 ćkw svёtloe svэti1lo prosіsvъ, džtče feod0sіe: moli2 hrtA bGa sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.