NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їylіa }

Mltva s™0mu prok0pію, hrtA radi ю3r0divomu ќstюžskomu čudotv0rcu, i3z8 ґkafіsta.

Q veli1kій ўg0dniče b9ій i3 čudotv0rče, s™hй blžennый prok0pіe! TebЁ m0limsz i3 tebE pr0simъ: moli1sz nj nasъ ko vsemlctivomu bGu i3 sp7su našemu ї}su hrtY, da probavitъ mlctь svoю2 kъ namъ nedostHйnыmъ i3 daruetъ namъ vs‰ kъ životY i3 blgočestію potrє1bnaz: vёrы i3 lюbvE prespёznіe, blgočestіz ўmnoženіe, mi1ra ўtverždenіe, zemli2 plodon0sіe, vozdyhwvъ blgorastvorenіe i3 vo vsemъ blg0mъ blg0e pospэšenіe: blgočesti1vэйšago že, samoderžavnэйšago, veli1kago gosudarz našego, їmperatora nіkolaz ґlexandroviča vseS rwssji, da sohrani1tъ vo zdravіi i3 dolgodenstvіi, daruz є3mY pobёdu i3 njdolёnіe na vragi2 vi6dimыz i3 nevi6dimыz. Bydi є3mY i3 vsemY carstvu є3gw2 mltvami tvoi1mi blgjй pom0щnikъ, pokrovi1telь i3 zaщi1titelь. Carstvuющыz gradы, gradъ tv0й ќstюgъ i3 vs‰ gradы i3 vє1si rwss‡йskіz predstatelьstvomъ tvoi1mъ soblюdi2 nevredi6mы t vsskagw ѕlA. VsBmъ že pravosl†vnыmъ hrtіanwmъ, tS moli1tvennw prizыvaющыmъ, komyždo po nyždamъ є3gw2, potrє1bnaz daruй: bolsщыmъ i3scэlenіe, skorbsщыmъ ўtэšenіe, bёdstvuющыmъ pomoženіe, ўnыvaющыmъ njbodrenіe, ni1щыmъ snabdёnіe, si6rыmъ prizrёnіe. Namъ že vsBmъ dyhъ pokasnіz i3 straha b9іz i3sprosi2, da blgočestnw vremennoe sіE žitіE skončavše, spod0bimsz blgyю hrtіanskuю konči1nu poluči1ti i3 crtvіe nbcnoe so i3zbrannыmi b9іimi naslёdovati. E$й, pravedniče b9ій! Ne posrami2 ўpovanіz našegw, є4že na tS smirennw vozlagaemъ, no bydi namъ pom0щnikъ i3 zastypnikъ vъ ži1zni, pri smerti i3 po smerti našeй: da tvoi1mъ predstatelьstvomъ sp7senіe ўluči1vše, kypnw sъ tob0ю proslavimъ nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, i3 tvoE krёpkoe nj nasъ zastuplenіe, vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Prosvэti1vsz b9estvennoю blgodatію, bGomydre, i3 vesь razumъ i3 serdce t syetnagw mjra segw2 kъ ziždi1telю neukl0nnw vozloži1vъ, cэlomydrіemъ i3 mn0gimъ terpёpіemъ vo vremennэй ži1zni tečenіe d0brэ skončalъ є3si2, i3 vёru soblю1lъ є3si2 nepor0čnu. Tёmže i3 po smerti kvi1sz svёtlostь žitіS tvoegw2: i3stočaeši bo čudesъ i3st0čnikъ neisčerpaemый sъ vёroю pritekaющыmъ ko s™0mu tvoemY gr0bu, prok0pіe preblženne. Moli2 hrtA bGa, da sp7setъ dyšы našz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.