NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їylіa є7

Mltvы prpdbnomu sergію, radonežskomu čudotv0rcu.

Mltva №.

Q sщ7ennaz glavo2, prpdbne i3 bGon0sne džtče našъ sergіe, mltvoю tvoeю, i3 vёroю i3 lюb0vію ćže kъ bGu, i3 čistot0ю serdca, є3щE na zemli2 vo njbi1telь pres™hz trbcы dyšu tvoю2 ўstr0ivый, i3 ѓgGlьskagw nbщenіz i3 pres™hz bcdы posэщenіz spod0bivыйsz, i3 darъ čudodёйstvennыz blgodati prіemый, po tšestvіi že tvoemъ t zemnhhъ naipače kъ bGu pribli1živыйsz i3 nbcnыz si1lы prіobщi1vыйsz, no i3 t nasъ dyhomъ lюbvE tvoeS ne tstupi1vый, i3 čtcnы6z tvo‰ m0щi, ćkw sosydъ blgodati p0lnый i3 preizlivaющійsz, namъ njstavivый! Velіe i3mёz derznovenіe ko vsemlctivomu vLcэ, moli2 sp7sti2 rabы6 є3gw2, syщeй vъ tebЁ blgodati є3gw2 vёruющыz i3 kъ tebЁ sъ lюb0vію pritekaющыz. I#sprosi2 namъ t velikodarovi1tagw bGa našegw vsskій darъ, vsBmъ i3 koemyždo blgopotrebenъ, vёrы nepor0čnы soblюdenіe, gradHvъ našihъ ўtverždenіe, mjra ўmirenіe, t glada i3 pagubы i3zbavlenіe, t našestvіz i3noplemennыhъ sohranenіe, skorbsщыmъ ўtэšenіe, nedyguющыmъ i3scэlenіe, padšыmъ vozstavlenіe, zabluždaющыmъ na pytь i4stinы i3 sp7senіz vozvraщenіe, podvizaющыmsz ўkrэplenіe, blgodёlaющыmъ vъ dёlэhъ blgi1hъ prespёznіe i3 blgoslovenіe, mladencєmъ vospitanіe, ю4nыmъ nastavlenіe, nevёduщыmъ vrazumlenіe, sirotamъ i3 vdovi1camъ zastuplenіe, thodsщыmъ t segw2 vremennagw žitіS kъ vёčnomu blg0e ўgotovlenіe i3 napytstvіe, tšedšыmъ blžennoe ўpokoenіe, i3 vs‰ nы2 spospэšestvyющimi tvoi1mi mltvami spod0bi vъ denь strašnagw sudA šyіz časti i3zbavitisz, desnhz že stranы2 džbщniki bhti i3 blžennый džnый glasъ vLki hrtA ўslhšati: prіidi1te, blgoslovennіi nc7A moegw2, naslёduйte ўgot0vannoe vamъ crtvіe t složenіz mjra.

Mltva v7.

Q sщ7ennaz glavo2, prpdbne džtče, preblženne ѓvvo sergіe! Ne zabydi ўb0gihъ tvoi1hъ do koncA, no pominaй nasъ vsegdA vo s™hhъ tvoi1hъ i3 blgoprіstnыhъ mltvahъ kъ bGu. Pomzni2 stado tvoE, є4že samъ ўpaslъ є3si2, i3 ne zabydi posэщati č†dъ tvoi1hъ. Moli2 za nы2, džtče sщ7ennый, za dёti tvo‰ duhHvnыz, ćkw i3mёzй derznovenіe kъ nbcnomu cRю2: ne premolči2 za nы2 ko gDu, i3 ne prezri nasъ, vёroю i3 lюb0vію čtyщihъ tS. Pominaй nasъ nedost0йnыhъ ў prt0la vsederži1televa, i3 ne prestaй molssz nj nasъ ko hrtY bGu: i4bo danA tebЁ bhstь blgodatь za nы2 moli1tisz. Ne mni1mъ bo tS syщa mertva: ѓщe bo tёlomъ i3 prestavilsz є3si2 t nasъ, no i3 po smerti ži1vъ shй prebыvaeši. Ne tstupaй t nasъ dyhomъ, sohransz nasъ t strёlъ vražіihъ i3 vsskіz prelesti bэs0vskіz i3 k0zneй dіavolьskihъ, pastыrю našъ d0brый. Ѓщe bo i3 moщeй tvoi1hъ raka pred8 nči1ma našima vi1dima є4stь vsegdA, no s™az tvoS dušA so ѓgGlьskimi v0instvы, so bezpl0tnыmi li6ki, sъ nbcnыmi si1lami, ў prt0la vsederži1televa predstosщi, dost0йnw veseli1tsz. Vёduщe u5bo tS voi1stinu i3 po smerti ži1va syщa, tebЁ pripadaemъ i3 tebЁ m0limsz: moli1sz nj nasъ vsesi1lьnomu bGu, nj p0lьzэ dyšъ našihъ, i3 i3sprosi2 namъ vremz na pokasnіe, da nevozbrannw preйdemъ t zemli2 na nb7o, t mыtarstvъ že g0rьkihъ, bэsHvъ vozdyšnыhъ knzzeй i3 t vёčnыz myki da i3zbavimsz, i3 nbcnagw crtvіz naslBdnicы da bydemъ so vsёmi pravednыmi, t vёka ўgodi1všimi gDu našemu ї}su hrtY: є3myže podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ, i3 sъ pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ є3gw2 d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva G.

Q nbcnagw їerli1ma graždani1ne, prpdbne džtče sergіe! Vozzri2 na nasъ mi1lostivnw, i3 kъ zemli2 priveržennыhъ vozvedi2 kъ vыsotЁ nbcnэй. Tы2 gorЁ na nb7si2 prebыvaeši, mh že na zemli2 ni1zu, ўdaleni syщe t tebє2 ne toli1kw mёstomъ, є3li1kw grэhmi2 i3 bezzakHnіi našimi: no kъ tebЁ, ćkw namъ sr0dnomu, pribэgaemъ i3 vzыvaemъ, nastavi nasъ hodi1ti putemъ tvoi1mъ, vrazumi2 i3 rukov0dstvuй. Sv0йstvenno є4stь tebЁ, džtče našъ, miloserdіe i3 člvэkolю1bіe: na zemli2 živyщu ne nj svoemъ t0kmw sp7senіi bhstь tebЁ popečenіe, no i3 nj vsёhъ kъ tebЁ pritekaющihъ. Nastavlє1nіz tvo‰ bhša tr0stь kni1žnika skoropi1sca, na serdcahъ lюdeй glag0lы ži1zni načertavaющagw. Ne tэlє1snыz t0kmw vračevalъ є3si2 bolBzni, no pače duševnыhъ vračь i3zsщnый kvi1lsz є3si2: i3 vsE žitіE tvoE bhstь zercalo vsskіz dobrodёteli. Ѓщe toli1kъ bhlъ є3si2, svstče b9ій, na zemli2: koli1kъ nhnэ є3si2 na nb7si2! Tы2 dnesь predstoi1ši prt0lu svёta nepristypnagw, i3 vъ nemъ, ćkože vъ zercalэ, zri1ši vs‰ našz n{ždы i3 prošє1nіz: tы2 vodvorsešisz vkypэ so ѓgGlы, nj є3di1nomъ grёšnicэ kaющemsz raduющimisz. I# člvэkolю1bіe b9іe є4stь neistoщi1mo, i3 tvoE kъ nemY derznovenіe mn0go: ne prestani u5bo nj nasъ vopіS ko gDu. I#sprosi2 predstatelьstvomъ tvoi1mъ ў vsemlctivagw bGa našegw mi1rъ cRkvi є3gw2, pod8 znamenіemъ krtA v0instvuющeй: soglasіe vъ vёrэ i3 є3dinomydrіe, suemydrіz že i3 rask0lwvъ i3streblenіe, ўtverždenіe vo blgi1hъ dёlэhъ: bolьnы6mъ i3scэlenіe, peč†lьnыmъ ўtэšenіe, njbi1žєnnыmъ zastuplenіe, bёdstvuющыmъ p0moщь. Ne posrami2 nasъ, kъ tebЁ sъ vёroю pritekaющihъ. Ѓщe bo i3 nedost0йni є3smы2 toli1kagw ntcA i3 hodataz: no tы2, bhvъ podražatelь člvэkolю1bіz b9іz, sotvori2 nasъ dostHйnы črez8 njbraщenіe t ѕlhhъ dёlъ ko blg0mu žitію2. VsS bGoprosvэщennaz rwssja, tvoi1mi čudesы2 i3sp0lnennaz i3 mi1lostьmi njblgodёtelьstvovannaz, i3spovёduetъ tS bhti svoego2 pokrovi1telz i3 zastypnika. Kvi2 drє1vnіz mi1lwsti tvo‰, i3 i4hže ntcє1mъ spomoщestvovalъ є3si2, ne tri1ni i3 nasъ č†dъ i4hъ, stopami i4hъ kъ tebЁ šestvuющihъ. Vёruemъ, ćkw dyhomъ namъ soprisytstvueši. I#dёže bo є4stь gDь, ćkože sl0vo є3gw2 ўči1tъ nasъ, tamw i3 slugA є3gw2 bydetъ. Tы2 vёrnый є3si2 rabъ gDenь: i3 bGu vezdЁ syщu, tы2 vъ nemъ є3si2, i3 džnъ vъ tebЁ є4stь, pače že i3 tёlomъ sъ nami є3si2. SE netlBnnыz i3 živonHsnыz tvo‰ m0щi, ćkw sokr0viщe bezcёnnoe, vruči2 namъ čudesъ bGъ. Predstosщe i5mъ, ćkw tebЁ ži1vu syщu, pripadaemъ i3 m0limsz: prіimi2 molє1nіz n†ša, i3 voznesi2 | na žertvennikъ miloserdіz b9іz, da prіi1memъ tob0ю blgodatь i3 blgovremennuю vъ nyždahъ našihъ p0moщь. Ўkrэpi2 naše malodyšіe, i3 ўtverdi2 nasъ vъ vёrэ, da nesomnёnnw ўpovaemъ poluči1ti vs‰ blg†z t blgoserdіz vLki mltvami tvoi1mi. Pastvu že tvoю2 duh0vnuю, tob0ю s0brannuю, ne prestani ўpravlsti žezl0mъ duh0vnыz mydrosti: podvizaющыmsz pomozi2, razslablєnnыz vozstavi, spospэši2 i4go hrt0vo nesti2 vo blgodyšіi i3 terpёnіi: i3 vsёhъ nasъ ўpravi vъ mi1rэ i3 pokasnіi skončati ži1znь našu i3 preseli1tisz so ўpovanіemъ vo blžє1nnaz nёdra ґvraamwva, i3dёže tы2 radostnw po trudёhъ i3 p0dvizэhъ nhnэ počivaeši, proslavlsz so vsёmi s™hmi bGa, vъ trbcэ slavimago, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ }:

T ю4nosti vosprіslъ є3si2 hrtA vъ duši2 tvoeй, prpdbne, i3 pače vsegw2 vozželalъ є3si2 mіrskagw mzteža ўkloni1tisz: myžeski vъ pusthnю vseli1lsz є3si2, i3 č†da poslušanіz vъ neй, plodы2 smirenіz, vozrasti1lъ є3si2. Tёmъ bhvъ trbcэ vselenіe, čudesы2 tvoi1mi vsёhъ prosvэti1lъ є3si2, prihodsщihъ kъ tebЁ vёroю, i3scэlє1nіz vsBmъ podaS nbi1lьnw. DŽtče našъ sergіe, moli2 hrtA bGa, da sp7setъ dyšы našz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.