NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їylіa G i3 nktHvrіa la

Mltvы prpdbnomu nіkodi1mu kožeezerskomu.

Mltva №, i3z8 ґkafіsta prpdbnomu.

Q prpdbne i3 bGon0sne džtče našъ nіkodi1me! Velіe i3mёz kъ bGu derznovenіe, moli1sz neprestannw nj vsёhъ nasъ, zanE byrz mn0gihъ bёdъ i3 skorbeй njbderži1tъ nы2: nedyzi tэlesnіi, bolBzni dušє1vnыz i3 priražє1nіz vr†žіz njburevaюtъ nasъ. H0ditъ bo vragъ našъ, i3skjй kogo2 pogloti1ti, i3 є3žečasnw t togw2 ўlovlsemsz. Tёmže ѓщe, nj sp7senіi našemъ neradsщe, nёsmы dost0йni vozzrёti na vыsotY nbcnuю, no tы2 bydi namъ pom0щnikъ sk0rый i3 i3zbavitelь: i3 ćkože samъ t vragA i3skušenъ bhvъ, sego2 d0blestvennэ pobэdi1lъ є3si2, takw i3 nasъ vrazumi2, da razumёemъ togw2 k0vы i3 priražє1nіz. Podaždь u5bo namъ pamztь smertnuю, slezы pokasnіz i3 nadeždu sp7senіz: da ne vo tčaznіe vpademъ, nižE derzostnыmъ na miloserdіe b9іe ўpovanіemъ, vo grэsёhъ že prebыvanіemъ vъ konecъ sebE pogubi1mъ, no da bydetъ namъ pamztь grэhHvъ našihъ vo i3st0čnikъ teplыhъ slezъ i3 sokrušenіz serdečnagw, miloserdіe že b9іe i3 blgodatь є3gw2, mltvami tvoi1mi, vo sp7senіe naše, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, i3z8 togHže ґkafіsta.

Q prpdbne i3 bGon0sne džtče našъ nіkodi1me! PredstoS prt0lu pres™hz trbcы, moli1sz neprestannw nj blgočesti1vэйšemъ, samoderžavnэйšemъ, veli1komъ gosudarэ našemъ, їmperatorэ nіkolaэ ґlexandrovičэ vseS rwssji, i3 nj vsemъ carstvuющemъ d0mэ, nj s™ёйšemъ pravi1telьstvuющemъ smn0dэ i3 nj prewsщ7ennэmъ є3pjskopэ našemъ i4m>kъ, nj vsemъ sщ7ennэmъ i3 i4nočestэmъ či1nэ, i3gymenэ že i3 bratіi njbi1teli tvoeS, nj voenačalьnicэhъ i3 gradonačalьnicэhъ i3 vsёhъ pravoslavnыhъ hrtіanэhъ: da h0dimъ kjйždo dost0йnw zvanіz našegw, vъ nemže zvani bhhomъ, i3 da bydetъ zemlS naša blgočestіemъ cvэtyщaz, i3 vsi2 živyщіi na neй r0dъ i3zbranъ, carskoe svzщenіe, kzhkъ svstъ, lю1dіe njbnovlenіz, da kvstsz slavzщіi gDa nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva G, čt0maz vъ kožeezerskomъ monastыrЁ, ґrhangelogor0dskіz є3parhіi.

Q prpdbne džtče našъ nіkodi1me! Ўslhši nasъ grёšnыhъ, molsщihsz tebЁ, i3 kъ čudotv0rnomu tvoemY gr0bu pritekaющihъ, i3 s™0e i4mz tvoE t vsegw2 serdca vъ p0moщь i3 zaщiщenіe prizыvaющihъ. Mi1lostivъ bydi hodataй nj nasъ ko vsederži1telю gDu bGu, є3di1nomu vъ trіehъ v3postasehъ poklansemomu, i3 ćkw i3mёzй kъ nemY derznovenіe, moli2 za nasъ mnogogrёšnыhъ i3 za vesь pravoslavnый hrtіanskій r0dъ, є4že i3mёti namъ serdcA gorЁ ko vzыskanію ntečestva nbcnagw, ўklonstisz že t vsskihъ njbderžaщihъ nasъ strasteй, i3 i3zbavitisz namъ t bёdъ i3 napasteй i3 skorbeй, da sotv0rše v0lю b9ію vo vremennэй ži1zni seй, blgoug0dni є3mY bydemъ i3 spod0bimsz nbcnagw crtvіz, proslavlsющe proslavlьšago tS cRS nbcnago i3 bGa tris™ago, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ }:

T carstvuющagw grada i3 syщіz vъ nemъ veli1kіz njbi1teli preselьnikъ kvi1lsz є3si2, i3 promыšlenіemъ b9estvennagw razuma nastavlsemь, kъ morski6mъ stranamъ ўstremi1lsz є3si2, i3 tamw vъ pusthnю vseli1lsz є3si2, ўklonszsz mіrskjz molvы2, si1loю že s™agw d¦a vowruži1vsz, krestnыmъ njryžіemъ vragi2 tvo‰ progonslъ є3si2, post0mъ i3 neprestannoю mltvoю ži1znь tvoю2 soveršaz, revnyz veli6kimъ ntcє1mъ ґntHnію i3 nnyfrію i3 pavlu fiveйskomu: sъ ni1miže gDvi moli1sz, džtče nіkodi1me, sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.