NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Vъ nedёlю pervuю po pztdesstnicэ

Mltvы vsBmъ s™ы6mъ, t vёka bGu blgougodi1všыmъ.

Mltva №, i3z8 ґkafіsta vsBmъ s™ы6mъ.

Q preblžennіi ўgHdnicы b9іi, vsi2 s™ji, prt0lu pres™hz trbcы predstosщіi i3 neizrečennagw blženstva naslaždaющіisz! SE nhnэ, vъ denь džbщagw vašegw toržestvA, mi1lostivnw pri1zrite na nasъ, menьšihъ bratій vašihъ, prinossщihъ vamъ sіE hvalebnoe pёnіe i3 hodataйstvomъ vašimъ prossщihъ mlcti i3 tpuщenіz grэhHvъ ў preblgagw gDa: vёmы bo, voi1stinu vёmы, ćkw vs‰, є3li6ka vosh0щete, i3sprosi1ti ў negw2 m0žete. Tёmže u5bo smirennw m0limsz vamъ: moli1te mlctivago vLku, da podastъ namъ dyhъ vašez revnosti ko hranenію s™hhъ є3gw2 zapovэdeй, ćkw da tekše po stopamъ vašыmъ, vozm0žemъ zemn0e p0priщe vъ dobrodёtelьnэmъ žitіi2 bez8 por0ka preйti2, i3 vъ pokasnіi dosti1gnuti preslavnыhъ selenій raйskihъ, i3 tamw kypnw sъ vami proslavlsti nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, i3z8 tosže kni1gi.

Kъ vamъ, q s™ji vsi2, ćkw putevHdnыmъ svэti1lьnikwmъ, dэsnьmi svoi1mi njsvэti1všыmъ pytь nbcnagw vosh0da, ѓzъ mnogogrёšnый smirennw kolBna serdca moegw2 preklonsю i3 i3z8 glubinы2 duši2 vzыvaю: ўmoli1te nj mnЁ člvэkolю1bca bGa, da ne popystitъ mi2 є3щE bluždati po raspytієmъ grэhA, no da prosvэti1tъ m0й ќmъ i3 serdce svёtomъ blgodati svoeS, ćkw da t0ю njzarsemь i3 podkrэplsemь, vozmogY pr0čee vremz zemnagw žitіS pravoю stezeю nepretknovennw preйti2, i3 hodataйstvomъ vašimъ ko preblg0mu gDi spod0blюsz ponE vmalэ pričastnikъ bhti duh0vnыz vašez trapezы vъ nbcnэmъ čert0zэ cRS slavы: є3myže, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ, i3 pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ d¦omъ, bydi slava, čestь i3 poklonenіe vo vёki vэkHvъ.

Mltva G, i3z8 tosže kni1gi.

Preblžennіi i3 presvёtlіi dysi, ґrhagGlwvъ i3 ѓgGlwvъ i3 vsёhъ nbcnыhъ si1lъ prečestnji či1nove, vsegdA predstosщіi pres™ёй i3 preb9estvennэй trbcэ i3 svёtomъ prisnosyщnыz slavы njzarsemіi, neprestannw slavosl0vzщіi i4mz є3S! Kъ vamъ pribэgaemъ sъ mltvoю i3 molenіemъ: predstatelьstvuйte za nasъ ў prt0la gDa vsederži1telz, i3 ćkw služi1telіe blgodati, vsBmъ hotsщыmъ naslёdovati sp7senіe vspomoщestvyющіi i3 nj є3di1nэmъ grёšnicэ kaющemsz veselsщіisz, spospэšestvyйte namъ vo blgočestnэmъ provoždenіi vremennagw žitіS našegw, i3 ўtverdi1te stwpы2 našz na puti2 sp7senіz. Preslavnіi i3 bGosvёtlіi dysi pravednыhъ, s™ji b9іi, na zemli2 vo pl0ti bGoug0dnэ ži1telьstvovavšіi i3 nhnэ na nb7si2 so ѓgGlы likovstvyющіi: čestnji prbr0cы, predvozvэsti1všіi dni6 i3zbavlenіz našegw: p®teče gDenь, propovёdavый ѓgnca b9іz, vzemlющago grёhъ mjra, i3 spod0bivыйsz kresti1ti i3st0čnika s™hni vo strushъ їordanskihъ: ґpcli hrtHvы, bGoutverždennіi stolpi2 cRkve, vesь mjrъ sp7si1telьnыmъ ўčenіemъ hrt0vыmъ prosvэti1všіi i3 bGomydrыmi i3 sщ7ennыmi zakHnы cRkovь hrt0vu nepodvi1žnw ўtverdi1všіi: s™i1telіe i3 pastыrіe stada hrt0va, mltvami i3 sщ7ennodёйstvіemъ s™hhъ i3 b9estvennыhъ t†inъ vBrnыz vs‰ njsvzti1všіi i3 putemъ zapovэdeй gDnihъ hodi1ti | nauči1všіi: strtoterpcы hrtHvы i3 m§ncы, pred8 vladhkami i3 cari6 hrtA bGa blgoderznovennw i3spovёdavšіi i3 čestnyю kr0vь svoю2 za nego2 prolіsvšіi: prepod0bnіi i3 pravednіi, tёsnыmъ i3 sk0rbnыmъ putemъ tečenіe svoE soverši1všіi i3 ўmerщvlenіemъ pl0ti i3 strasteй hrtY sraspenšіisz! M0limъ vasъ, prisnoblžennіi: i3sprosi1te namъ ў hrtA bGa našegw njstavlenіe grэhHvъ, i3spravlenіe žitіS i3 vs‰ blg†z, ko vremennэй i3 vёčnэй ži1zni potrє1bnaz. Q prečestnhй i3 preslavnый sob0re s™hhъ b9іihъ, bezpl0tnіi ѓgGli i3 vo pl0ti poži1všіi i3 bGu ўgodi1všіi, predstatelіe naši i3 mltvєnnicы! BGolюbeznw vozzri1te na nы2 i3 na zemnyю ю3d0lь našu, pomzni1te nasъ stranstvuющihъ i3 prišelьstvuющihъ, i3 darovannoю vamъ t bGa blgodatію i3 si1loю rukovodi1te nasъ kъ nbcnomu ntečestvu: ўkrэpi1te našu nemoщь, njgradi1te nasъ t i3skušenій i3 soblaznwvъ, sohrani1te t grэhopadenій, vozbudi1te vъ nasъ s™yю lюb0vь ko gDu i3 revnostь nj sp7senіi našemъ, nasadi1te vъ serdcahъ našihъ strahъ b9estvennый, napravite stwpы2 našz kъ dёlanію zapovэdeй hrt0vыhъ i3 ko i3spolnenію v0li b9іz blgjz i3 soveršennыz. Sotvori1te, s™ji b9іi, є4že ži1ti namъ cэlomydrennw i3 pravednw i3 blgočestnw vъ nhnэšnemъ vёcэ, pri1snw že pamztovati časъ smertnый i3 strašnoe vtor0e prišestvіe gDa bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA, da blgodatію i3 člvэkolю1bіemъ є3gw2 soblюdaemi i3 sp7saemi, i3 mы2 grёšnіi i3 nedost0йnіi spod0bimsz vъ nbcnэmъ crtvіi kypnw sъ vami poklanstisz prt0lu b9ію i3 blgodarnw i3 vseradostnw slavosl0viti pres™yю, životvorsщuю i3 nerazdёlьnuю trbcu, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, vo vёki vэkHvъ.

Mltva d7, i3z8 kanHnnika kjevskagw ¤aplv g0da.

B9e s™hй i3 na s™hhъ počivazй, tris™hmъ glasomъ na nb7si2 t ѓgGlъ vospэvaemый i3 na zemli2 t čelovBkъ vo s™hhъ svoi1hъ hvali1mый, davый s™hmъ tvoi1mъ d¦omъ komyždo blagodatь po mёrэ darovanіz hrt0va i3 t0ю postavivый cRkvi tvoeй s™ёй džvы ќbw ґpclы, džvы že prbr0ki, džvы že blgovёstniki, džvы že p†stыri i3 ўči1tєli, i4hže sl0vomъ pr0povэdi, tebЁ samomY dёйstvuющu vs‰ vo vsёhъ, mn0zi soverši1šasz s™ji vъ k0emždo r0dэ i3 r0dэ, razli1čnыmi dobrodёtelьmi blgougodi1všіi tebЁ, i3 w4brazъ namъ d0brыhъ podvigHvъ svoi1hъ njstavivše, vъ radosti kъ tebЁ prešedšіi, got0vi syщe, vъ nemže sami i3skušeni bhša, i3 namъ napastvuєmыmъ pomogati! Si1hъ s™hhъ vsёhъ vospominaющe i3 i4hъ bGoug0dnoe žitіE pohvalsющe, tebE samago vъ ni1hъ dёйstvovavšago voshvalsemъ, i3 džnэhъ blgotvorє1nіz tvo‰ darov†nіz bhti vёruющe, priležnw m0limъ tS, svste s™hhъ: daždь namъ grBšnыmъ poslёdovati i4hъ ўčenію, žitію2, lюbvi2, vёrэ, dolgoterpёnію, i3 i4hъ moli1tvennoю p0moщію, pače že tvoeю vsedёйstvuющeю blgodatію nbcnыz sъ ni1mi spod0bitisz slavы, hvalzщыmъ pres™0e i4mz tvoE, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, vo vёki vэkHvъ.

Mltva є7, čt0maz vъ bёžeckoй kazanskoй cRkvi, tferskjz є3parhіi.

B9e vhšnій, b9e prevёčnый, b9e bezsmertnый, є3gHže veli1ko i3 krёpko crtvo, vlastь bezkonečna, mlctь vъ r0dы i3 r0dы, є3sže ne tstavlseši t lюdeй tvoi1hъ, ґvraama radi vozlю1blennagw t tebє2, i3 їsaaka rabA tvoegw2, i3 ї}lz s™agw tvoegw2, i3 vsёhъ i3zbrannыhъ t sozdanіz mjra ўg0dnikwvъ tvoi1hъ pravednыhъ! Si1hъ vsёhъ na ўmolenіe tebє2 premlctivagw vLki ѓzъ, zemlS shй i3 pepelъ, prizыvaю, da i4hъ radi vozmogY poluči1ti mlctь tvoю2, vo sp7senіe njkasnnыz duši2 moeS. Ѓщe bo mn0gw m0žetъ mltva є3di1nagw pravednagw pospэšestvyema, kolьmi2 pače mn0gw m0žetъ mltva tьmы2 temъ pravednыhъ vsёhъ s™hhъ tvoi1hъ, prt0lъ veli1čestvіz tvoegw2 njkružaющihъ: džči bo tvoi2, gDi, na pravєdnыz, i3 ќši tvoi2 vъ mltvu i4hъ. I%mže vopію2 si1ce:

Q s™ji dostohvalьnіi patrіarsi, vёroю ўgodi1všіi bGu i3 vsBmъ vBrnыmъ ntcы2 syщіi! Voi1stinu blženi vы2 i3 preblženi є3stE, sэdite bo na trapezэ blžennagw njbёda vo crtvіi b9іi. Ѓzъ že, vёruzй vъ bGa, molю2 vы2, ćkw ntcы2: poradi1te i3 mnЁ, ѓki čadu vašemu, ponE t krupi1cъ padaющihъ t trapezы vašez.

S™ji velikoimeni1tіi prbr0cы! Vsi2 vы2 prbr0čestvovaste, t časti razumёvše, i3 vi1dэste hrtA gDa ćkw vъ zercalэ i3 gadanіi, nhnэ že razumёete є3go2 soveršennэ i3 vi1dite licemъ kъ licY. Moli1tesz, da i3 ѓzъ grёšnый, zdЁ t časti є3go2 razumэvaz, spod0blюsz tamw sъ vami vi1dэti є3go2 ćkože є4stь.

S™ji ґpcli hrtHvы! Vы2 є3stE sosydi, vъ čestь njsvzщeni i3 blgopotrebni vLcэ, na vsskoe dёlo blg0e ўgot0vani, i3z8obi1lьnw že i3sp0lneni blgodati b9іz. Molю2, da t i3spolnenіz vašegw i3 ѓzъ nedost0йnый prіsti spod0blюsz.

S™ji prehvalьnіi m§ncы gDni! Vsi2 vы2 blženi є3stE, preterpёvše i3skušenіe, zanE, i3skušeni bhvše, prіsste vэnecъ ži1zni. Pomozi1te i3 mnЁ grёšnomu, ćkw da prebydu vъ terpёnіi soveršenъ i3 vsecёlъ i3 ni vъ čemže lišenъ, i3 da i3skušenіe vёrы moeS vъ razli1čnыhъ napastehъ njbrsщetsz vъ pohvalY i3 čestь i3 slavu vo tkrovenіi ї}sъ hrt0vэ.

S™ji їerarsi, pastыrіe, sщ7ennosluži1telіe i3 nast†vnicы! Vsi2 vы2 svёtъ mjru є3stE i3 svэti1lьnicы, postavleni na svёщnicэ vo hramэ vhšnemъ nerukotvorennэmъ. Vы2 njsvэti1te mS, da i3spravlю stwpы2 mo‰ kъ dёlanію zapovэdeй gDnihъ, i3 da ne bydetъ pytь m0й tьmA i3 p0lzokъ, no da nastavlenъ bydu na pytь pravый, vni1ti mi2 vo gradъ njbi1telьnый.

S™ji prpdbnіi ntcы2, soverši1všіi trudы2 vašz blg‡z radi hrtA gDa, i4že bЁ vo trudёhъ t ю4nosti svoeS! Vsi2 vы2 soveršennuю mzdY trudHvъ vašihъ vosprіsste, da vašimъ mnogotrydnыmъ ўgoždenіemъ i3 ѓzъ njkasnnый, ѓщe i3 vo є3dinonadesstый časъ prišedый, prіsti spod0blюsz pёnzzь preblgagw člvэkolю1bca bGa.

S™ji dёvstvєnnicы, njbručennіi є3di1nomu ženihY hrtY! Vsi2 vы2 vnid0ste vъ čert0gъ nbcnый sъ mydrыmi dёvami. Pomoli1tesz i3 nj mnЁ nedost0йnэmъ, ćkw da i3 ѓzъ togHžde čert0ga nbcnagw ne lišenъ bydu.

S™ji pustы6nnicы, pHstnicы, i3spovBdnicы, čudotv0rcы i3 vsi2 vsskagw či1na pravєdnicы, i5hže nareщi2 i3 i3sčesti2 za velіe mn0žestvo ćkw ѕvёzdъ nebesnыhъ nevozm0žno є4stь, kromЁ samagw bGa, mn0žestvo ѕvёzdъ i3sčitaющagw, i4mže i3 i3menA v†ša napi6sana sytь vъ kni1gu živ0tnuю t složenіz mjra! Ѓzъ nemoщnhй p0moщь vašu, є3sže t vasъ mn0zi bыvaюtъ pričastni, i3spovёdati i3 prizыvati smirennw derzaю: moli1te sp7sa našego, da podastъ i3 mnЁ, pače vsёhъ čelovBkъ na zemli2 grёšnu syщu, vhšnihъ i3skati, i3dёže є4stь hrt0sъ njdesnyю bGa nc7A sэdS.

Pr0čee že, є3li6ka sytь i4stinna, є3li6ka čє1stna, є3li6ka pravєdna, є3li6ka preči6sta, є3li6ka prelюbє1zna, є3li6ka dobrohv†lьna, ѓщe kaz dobrodёtelь i3 ѓщe kaz pohvalA, sі‰ vs‰ i3sprosi1te mi2 ў mlctivagw člvэkolю1bca bGa, i3spolnsющagw vs‰ prošє1nіz v†ša, ćkw da blgodarstvennw i3 ѓzъ nedost0йnый ne t0čію vъ semъ vёcэ, no i3 vo grzdyщemъ bezkonečnэmъ, spod0blюsz sъ li6ki vašimi vospэvati premydrostь i3 slavu i3 čestь i3 si1lu i3 krёpostь bGa našegw, є3di1nagw vsederži1telz, vo vёki vэkHvъ.

Troparь vsBmъ s™ы6mъ, glasъ d7, i3z8 trіHdi cvэtnhz:

Vo vsemъ mjrэ m§nkъ tvoi1hъ kr0vьmi, ćkw bagrzni1ceю i3 vĐssomъ, cRkovь tvoS ўkrasi1všisz, tёmi vopіetъ ti2, hrtE b9e: lю1demъ tvoi6mъ щedrHtы tvo‰ nizposli2, mi1rъ ži1telьstvu tvoemY daruй, i3 dušamъ našыmъ velію mlctь.

I$nъ troparь, glasъ t0йže:

B9e ntє1cъ našihъ, tvorsй pri1snw sъ nami po tvoeй kr0tosti, ne tstavi mlcti tvoeS t nasъ, po mltvami i4hъ vъ mi1rэ ўpravi ži1znь našu.

I$nъ troparь, glasъ v7:

Ґpcli, m§ncы i3 prbr0cы, s™i1telіe, prepod0bnіi i3 pravednіi, d0brэ p0dvigъ soverši1všіi i3 vёru soblю1dšіi, derznovenіe i3myщe ko sp7su, nj nasъ togo2 ćkw blaga moli1te sp7sti1sz, m0limsz, dušamъ našыmъ.

Veličanіe: Veličaemъ vasъ, ґpcli, m§ncы, prbr0cы i3 vsi2 s™ji, i3 čtemъ s™yю pamztь vašu: vh bo m0lite nj nasъ hrtA bGa našego.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.