NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Maіa v7

Mltvы s™i1telю ґfanasію, patrіarhu kwnstantіnop0lьskomu, lubenskomu čudotv0rcu.

Mltva №, i3z8 slyžbы.

Q s™i1telю hrt0vъ, ўg0dniče b9ій ґfanasіe! Velёnіemъ b9іimъ žrebій služenіz s™i1telьskagw vosprіi1mъ i3 krtъ hrt0vъ na ramena svo‰ vozloži1vъ, bhlъ є3si2 pastыrь d0brый, svэti1lьnikъ vsesvёtlый, st0lpъ nepokolebi1mый, cRkve služi1telь vёrnый, їerarhwvъ načalьnikъ, pravoslavіz zaщi1tnikъ, nečestіz i3skoreni1telь: segw2 radi i3 vodvori1lsz є3si2 vъ domY gDa tvoegw2. TebE u5bo pr0simъ: moli1sz nj nasъ, sъ vёroю i3 lюb0vію pritekaющihъ kъ čtcnы6mъ i3 mnogocэlє1bnыmъ moщemъ tvoi6mъ: ne tri1ni prossщihъ ў tebє2 p0moщi vъ sk0rbehъ i3 bolёznehъ. Mltvoю tvoeю predstani ko vsevhšnemu vLcэ, i3shodataйstvuй ±že na p0lьzu dyšъ i3 tэlesъ našihъ, i3 tverzi namъ dvє1ri miloserdіz b9іz. Hodataйstvomъ tvoi1mъ sohrani2 cRkovь s™yю tverdu i3 nepokolebi1mu t navBtъ vražіihъ. Moli2 gDa i3 vLku nj zdravіi i3 blgodenstvіi blgočesti1vэйšagw, samoderžavnэйšagw, veli1kagw gosudarz našegw, їmperatora nіkolaz ґlexandroviča vseS rwssji, i3 nj vsemъ carstvuющemъ d0mэ, nj vseй palatэ i3 v0instvэ i4hъ: da ti1hoe i3 bezm0lvnoe žitіE poživemъ vo vsskomъ blgočestіi i3 čistotЁ. Soblюdi2 njbi1telь sію2, vъ neйže vseli1lsz є3si2, t vsskihъ bёdъ i3 napasteй i3 t vsёhъ vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ: i3 ćkože vъ ži1zni kri6tskіz lю1di t nepravednagw ґgarznskagw ўbіenіz i3zbavilъ є3si2, takw i3 nhnэ na nb7sёhъ neprestannw moli1sz ko gDu i3zbavitisz namъ t vsskagw ѕlagw njbstosnіz. Podaždь ryku p0moщi i3 vsBmъ pravosl†vnыmъ hrtіanwmъ, pritekaющыmъ kъ čtcnы6mъ i3 netlBnnыmъ moщemъ tvoi6mъ i3 vъ mltvahъ svoi1hъ tS prizыvaющыmъ. Ўskori2 na mltvu i3 potщi1sz na p0moщь, i4miže vёsi sudьbami, da vsi2, bezprikladnoe b9іe miloserdіe vi1dzщe i3 čaemuю p0moщь poluči1vše, slavztъ podavšago tebЁ si1lu i3 slavu, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, vo є3di1nэmъ suщestvЁ slavimago bGa, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Q veli1kій i3 di1vnый s™i1telю hrt0vъ ґfanasіe bGomydre, svэti1lьniče cRkve vselenskіz, lubenskій i3 vseS rwssji čudotv0rče i3 pokrovi1telю! Tы2, t ю4nosti vs‰ žitє1йskaz njstavlь, kъ bGu lюb0vію i3 duh0vnыmъ blgorazymіemъ nastavlsemь, ўvэщavalъ є3si2 vs‰ čelovёki, glag0lz: čto2 namъ bogatstvo, čto2 namъ zlato, slava i3 mogytstvo; dhmove rashodsщisz po vozdyhu: vs‰ t† i3sčeznutъ, vs‰ t† ponesetъ vёtrъ! Mnogorači1telьno že vъ byduщemъ vёcэ da bydetъ namъ bogatstvo. Takw poučaz, samъ щedrъ, blgoserdъ, kr0tokъ, smirenъ i3 vsBmъ blgopristypenъ bhlъ є3si2. Tёmže i3 vo ўspenіi tvoemъ vseblgjй gDь tьmoči1slennыmi čudesы2 njzari2 i3 proslavi netlBnnыz m0щi tvo‰. I#mёz u5bo ko gDu derznovenіe, zastupi2 i3 sp7si2 tvoi1mъ hodataйstvomъ blgočesti1vэйšago gosudarz našego, їmperatora nіkolaz ґlexandroviča, so vsёmъ carstvuющimъ d0momъ i3 vsE hrani1moe tob0ю carstvo rwssjйskoe i3 s™yю njbi1telь sію2. Moli2 hrtA bGa, da tpystztsz vsBmъ namъ sogrэšє1nіz n†ša vHlьnaz i3 nevHlьnaz, da i3zbavimsz t vsёhъ vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ, t vsskihъ bёdъ i3 skorbeй i3 vsskihъ nedygwvъ. Moli2, da mi1lostivъ bydetъ vsBmъ namъ gDь i3 zdЁ i3 vъ byduщemъ vёcэ, i3 prestavlьšыzsz t nasъ ntcы2 i3 bratію, matєri i3 sєstrы2 i3 č†da n†ša, vъ li1ki s™hhъ včini1vъ, vъ mёstэ svёtlэ ўpok0itъ: da predstosщe i3 poklansющesz racэ moщeй tvoi1hъ, i4mamы tS neusыpaющago mltvennika i3 predstatelz nj nasъ ko gDu, i3 blgodarnэ sъ lюb0vію veličaemъ proslavlьšago i3 poslyšaющago tS, vъ trbcэ slavimago bGa, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ }:

Premydrostію ўčenій tvoi1hъ carstvuющій gradъ prosvэti1vъ, tьmY nevёdэnіz є3retjčeskagw razgnalъ є3si2, preblženne: tvoE blgoslovenіe zemli2 rwssjйstэй prineslъ є3si2, džtče našъ s™i1telю ґfanasіe, i3dёže skončavъ tečenіe tvoE, na krilёhъ čistotы2 vozletёlъ є3si2 vъ nbcnoe crtvo. Moli2 hrtA bGa neprestannw nj dušahъ našihъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.