NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їynіa k7i i3 їanuarіa k7ѕ

Mltva prpdbnomu xenofHntu robeйskomu, čt0maz vъ cRkvi xenofHntovы pystыni, novgor0dskіz є3parhіi.

Q preslavne čudotv0rče, prpdbne džtče xenofHnte, dannoю ti2 svhše blgodatію razli6čnaz i3stočazй čudesA! Pri1zri mi1lostivnw na predstosщыz čestnёй tvoeй racэ lю1di i3 prossщыz si1lьnыz tvoeS p0moщi, da tvoi1mi mltvami nastavlsemi, malovremennoe žitіE soverši1mъ bGoug0dnэ i3 nenavёtnw t k0zneй lukavagw dіavola: i3 vo i3sh0dэ dyšъ našihъ pomozi2 namъ mnogogrBšnыmъ i3zbavitisz t vozdyšnыhъ mыtarstvъ i3 vёčnagw mučenіz, i3 da ўluči1mъ tvoi1mъ hodataйstvomъ nbcnaz blg†z, vBrnыmъ ўgotHvannaz, i3 proslavimъ vkypэ sъ tob0ю vsёhъ blgi1hъ podatelz, є3di1nago vsesi1lьnago vъ trbcэ s™ёй proslavlsemago bGa, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, i3 tvoE mi1lostivnoe predstatelьstvo, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Pusthni kvi1lsz є3si2 d0broe prozzbenіe, džtče prpdbne, t ю4nosti bo či1stoe žitіE i3zv0lilъ є3si2, duh0vnomu ўči1telю poslёduz, i3 togw2 ўčenіemъ ќmъ tv0й kъ nbcnыmъ vperi1vъ, vъ pusthnю vseli1lsz є3si2, i3 vъ neй njbi1telь sozdalъ є3si2, i3 stadu tvoemY premydrъ nastavnikъ pokazalsz є3si2, veli1komu že novygradu pohvalA i3 ўtverždenіe: tёmže i3 hrt0sъ, ćkw presvёtla svэti1lьnika, čudesы2 njbogati2 i3 proslavi tS. XenofHnte, džtče našъ, moli2 hrtA bGa sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.