NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їynіa k7

Mltvы s™i1telю gyrію, ґrhіepckpu kazanskomu.

Mltva №, s™i1telz dimi1trіa rost0vskagw, i3z8 slyžbы.

Q ґrhіereю b9ій, gyrіe s™hй, predstosй nhnэ prt0lu hrt0vu vъ cRkvi toržestvyющeй! Ne zabydi nasъ, prazdnuющihъ lюb0vію s™yю pamztь tvoю2, t g0rnzgw vozšestvіz našu naziraй hydostь. DŽtče blgjй, priziraй mi1lostivnw na č†da tvo‰: pastыrю d0brый, ne prezri stada tvoegw2, tob0ю bGovi prіwbrёtennagw. Ѓщe i3 tlučenъ є3si2 t grBšnikъ svzthneю tvoeю, nbače ne tlučaйsz t nasъ grёšnыhъ miloserdіemъ, prisytstvuй namъ tvoi1mi za nы2 kъ bGu mltvami. Vi1ždь gradъ, vъ nemže mn0gw trudi1lsz є3si2, vi1ždь nar0dъ, є3g0že prosvэti1lъ є3si2, i3 bydi vsBmъ pom0щnikъ, zastypnikъ, pokrovi1telь, zaщi1titelь, promhslennikъ že i3 ўpravitelь ži1zni našez. Hodataю teplый, ne premolči2 vopіS nj nasъ ko gDu, i3sprosi2 mi1rъ mjrovi, tišinY hrtіanskomu carstvu, deržavstvuющemu že njdolёnіe, i3 vsBmъ vremєnnaz i3 vBčnaz blg†z.

Mltva v7, i3z8 slyžbы.

Q sщ7ennэйšaz glavo2, pervый pastыrenačalьniče i3 nasadi1telю kazanskіz cRkve, b9estvєnnыmъ ґpclwmъ i3 pervэйšыmъ vselє1nskimъ pastыrєmъ vёrnый podražatelю, pri1snw predstosй nbcnomu prt0lu nc7A vsёhъ щedr0tъ bGa i3 neprestannw naslaždazйsz є3gw2 prisnosyщnagw svёta i3 lюbvE! Kъ tebЁ mы2 č†da pastvы tvoeS, ćkw ne i3myщіi derznovenіz voznosi1ti mwlьbы2 našz ko gDu bGu, ўserdnw pribэgaemъ, i3 m0limsz voznesti2 bGoprі‰tnыz nj nasъ mwlьbы2 tvo‰ ko vsevhšnemu, da daruetъ vsBmъ namъ pervэe vsegw2 žitіE po s™ы6mъ є3gw2 zapovэdemъ i3 proщenіe grэhHvъ: pot0mъ že da i3zbavitъ nasъ vъ kratkomъ nhnэšnemъ vёcэ t nahodsщihъ na nasъ, po grэhHmъ našыmъ, neblagorastvorenіz stіhjй, bezpl0dіz, glada, smerton0snыz ćzvы, ngnS, i3streblsющagw n†ša žili6щa, vsskihъ kram0lъ, našestvіz i3noplemennыhъ, i3 vsёhъ soproti1vnыhъ namъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ si1lъ, da daruetъ že mi1rnoe so zdravіemъ blgodenstvennoe žitіE. Pravi1telьstvu našemu da daruetъ prozorli1vostь, neliceprіstіe i3 pravednый sydъ, svzщenstvu tvoeS pastvы primёrnuю svstostь, vёdэnіe či1stыz i4stinы, newhlaždaющuюsz i3 nemzdoi1mnuю revnostь kъ b9іimъ slyžbamъ, sl0vo zrёloe, vsegdA got0voe i3 s0lію rastvorennoe, da neprestannw rasprostransetsz i3 ўkrэplsetsz nasaždennaz tob0ю vёra pravoslavnaz, i3 da i3strebi1tsz bGonenavi1stnoe zabluždenіe kzhčeskoe, ѕlovrednoe nečestіe ґgarznskoe i3 vs‰ є4rєsi i3 rask0lы dušepagubnіi: da vezdЁ vo tvoeй prežneй pastvэ vozglašaetsz i3 slavitsz vses™0e i4mz našegw gDa ї}sa hrtA, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ, i3 sъ pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ є3gw2 d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva G, i3z8 ґkafіsta.

S™i1telю džtče gyrіe! Predstosщe sщ7ennэй racэ mnogocэlebnыhъ moщeй tvoi1hъ (i3li2: čtcn0mu w4brazu tvoemY), m0limъ tS ўserdnw: bydi vsegdA i3 povsю1du našъ hodataй, zastypnikъ i3 pokrovi1telь. I#shodataйstvuй pastvэ tvoeй mi1rъ, tišinY i3 blgodenstvіe, zdravіe že i3 sp7senіe. Bydi pri1snый našъ zastypnikъ t vsёhъ vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ: pokrыvaй nasъ t nahoždenіz vsёhъ bёdъ, napasteй i3 skorbeй, pače že t i3skušenій vragA temnagw. Predstosщыmъ že zdЁ i3 molsщыmsz i3sprosi2 ў gDa bGa vs‰, ±že ko sp7senію svoemY tji pr0sztъ ў negw2 vъ svoi1hъ nyždahъ i3 sk0rbehъ, da vsi2 mы2 sъ tob0ю proslavlsemъ vses™0e i4mz nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7, tvorenіe s™i1telz dimi1trіa rost0vskagw:

Ćkw krjnъ blgov0nnый, mmrotoči6vыz tvo‰ m0щi t vertograda cRkve sp7sovы vъ vertogradъ cRkve bGor0dičnы čestnэ prines0šasz, s™i1telю gyrіe: ćkože vo darъ čestenъ tS darovA hrt0sъ prečtcэй m™ri svoeй, i3 i3sp0lnisz hramъ є3S s™hй blgouhanіz tvoegw2, i3 vozradovasz ґrhіereйskій prest0lъ, prіemый tS pervosэdatelz svoego2. Vozveseli1sz že sob0rъ vёrnыhъ so s™i1telemъ i3 sщ7ennonač†lьniki nj preslavnэmъ cэlьbon0snыhъ tvoi1hъ moщeй prenesenіi, є4že mы2 radostnw prazdnuющe, m0limъ tS, ўg0dniče b9ій: moli2 hrtA bGa podati їmperatoru našemu na vragi2 pobёdu i3 mi1rъ, i3 dušamъ našыmъ velію mlctь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.