NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їynіa ѕ7i

Mltvы prpdbnomu tĐhwnu lyhskomu.

Mltva №, i3z8 slyžbы so ґkafіstomъ.

Q sщ7ennaz glavo2, prpdbne i3 dostoblženne džtče našъ tĐhwne! Tы2 voi1stinu myžъ želanій duh0vnыhъ i3 vtorhй danіi1lъ pokazalsz є3si2. Ćkože bo džnый drevnій prbr0kъ, vыs0koю dobrodёtelію i3 s™ostію žitіS svoegw2, nbcnыhъ vidёnій i3 di1vnыhъ tkrovenій spod0bisz: si1ce i3 tы2, prpdbne, voshoždє1nіz vъ serdcэ svoemъ polagaz, vъ dobrodёtelehъ prespэvalъ є3si2, i3 ćkw d0brый i3 vёrnый rabъ, vъ radostь gDa tvoegw2 všelъ є3si2. Tёmže i3 mы2, ćkw duhHvnaz č†da tvo‰, lюb0vію pobuždaemi, pohv†lьnaz pэsnopBnіz vъ čestnёй pamzti tvoeй tebЁ vospisyemъ, i3 moli1tvennw na p0moщь našeй nemoщi prizыvaemъ. Kъ si6mъ že smirennw m0limъ tS, prpdbne i3 preslavne džtče našъ tĐhwne: tvoi1mi blgoprіstnыmi ko gDu mltvami zastupi2 vozlю1blennuю tob0ю pusthnю sію2, gradъ že i3 vesь: i3 vs‰, vёroю čtyщыz s™yю pamztь tvoю2, t vsskagw navёta soproti1vnagw, t vsskihъ bёdъ i3 napasteй i3 t vsskagw ѕlA sohrani2. Moli1sz, prpdbne, nj blgočesti1vэйšemъ, samoderžavnэйšemъ, veli1komъ gosudarэ našemъ, їmperatorэ nіkolaэ ґlexandrovičэ vseS rwssji, nj hrtolюbi1vomъ є3gw2 v0instvэ i3 nj vseй deržavэ є3gw2. Ўmoli2 mlctivago bGa i3 nj nasъ smirennыhъ i3 nedost0йnыhъ, da tpystitъ namъ vs‰ pregrэšє1nіz n†ša, da sp7setъ nasъ blgodatію svoeю i3 spod0bitъ radosti vёčnыz naslaždatisz vъ g0rnemъ džnomъ їerli1mэ, i4že є4stь mati vsBmъ namъ, kypnw sъ tob0ю i3 so vsёmi s™hmi, t vёka є3mY blgougodi1všimi, vъ ni1hže vъ trbcэ slavimый bGъ blgoslovenъ є4stь vsegdA, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, čt0maz vъ nіkolaevskomъ tĐhwnovэ lyhskomъ monastыrЁ, kostromskjz є3parhіi.

Q prpdbne i3 bGoblženne džtče tĐhwne! Ne zabydi nasъ grёšnыhъ č†dъ tvoi1hъ, vo s™yю njbi1telь tvoю2 pritekaющihъ i3 s™ы6z i3 netlBnnыz m0щi tvo‰ pri1snw čtyщihъ. Se bo, na cэlьbopodatelьnый gr0bъ tv0й vziraющe, ўserdnw kъ tomY pripadaemъ, i3 sъ lюb0vію cэlyemъ, i3 pr0simъ, da m0lišisz nj nasъ grёšnыhъ ko pres™ёй, prečctэй i3 preblgoslovennэй vsёhъ cRi1cэ, m™ri sn7a b9іz, da hodataйstvuetъ nj nasъ svoi1mi m™rnimi kъ sn7u svoemY mltvami. No ćkw i3 samъ predstoi1ši ў prt0la vLki vsёhъ cRS, hrtA bGa, priležnw tomY moli1sz, da i3zbavitъ njbi1telь i3 vesь sію2, gradъ lyhъ i3 vsю2 rwssjйskuю stranY t vsskihъ bёdъ i3 ѕHlъ: ўdivi2 i3 na nasъ čudotv0rnuю mi1lostь tvoю2, i3zbavi i3 pomi1luй t vsskihъ bёdъ i3 ѕHlъ pri1snw vopію1щыz ti2: raduйsz, prpdbne džtče tĐhwne, njbi1teli i3 vesi seй i3 gradu lyhu pohvalo2 i3 ўtverždenіe i3 rwssji veli1koe zastuplenіe, vsegdA, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Želanіemъ d¦0vnыmъ vъ pusthnю vseli1lsz є3si2, i3 tamw nevozvratnw šestvovavъ b9estvennыmi stezsmi, dosti1glъ є3si2 vъ nbcnыz njbi1tєli: i3 nhnэ so ѓgGlы predstoi1ši ў prt0la vsёhъ cRS hrtA bGa, є3myže priležnw moli1sz pomi1lovati njbi1telь sію2, gradъ že i3 lю1di, vёroю prazdnuющыz prečestnyю pamztь tvoю2, tĐhwne prpdbne, džtče našъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.