NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їynіa ѕ7i

Mltva prpdbnomu tĐhwnu, kalyžskomu čudotv0rcu, i3z8 slyžbы so ґkafіstomъ.

Q sщ7ennaz glavo2, veli1kій čudotv0rče, prpdbne džtče našъ tĐhwne, ўg0dniče hrt0vъ preblženne i3 preslavne, d¦a s™agw i3sp0lnenne, p0stnikwvъ pohvalo2, monašestvuющihъ slavo, pusthni ўkrasi1telю, teplый nj nasъ grёšnыhъ mltvenniče! Nhnэ so ѓgGlьskimi v0instvы predstoS ў prt0la vsёhъ cRS slavы gDa, i3 naslaždazsz svёta є3dinosyщnыz trbcы, i3 sъ g0rnimi si1lami tris™yю pёsnь vospэvaz, moli1sz vsemlctivomu vLcэ sp7sti2 vs‰ vёruющыz vo i4mz є3gw2: i3sprosi2 mi1rъ i3 tišinY s™ы6mъ cRkvamъ nizposlati, vёrэ pravoslavnэй ўkrэplenіe, blgočesti1vэйšemu, samoderžavnэйšemu, veli1komu gosudarю našemu, їmperatoru nіkolaю ґlexandroviču, i3 vsemY naslёdію є3gw2 zdravіe darovati, i3 pokori1ti i5mъ vs‰ proti6vnыz kzhki, brani hotsщыz, vi6dimыz i3 nevi6dimыz vragi2 nizloži1ti, gradы našz ўtverdi1ti, mjrъ vesь ўmiri1ti. Moli2 mlctivago bGa, da i3zbavitъ tvoi1mъ blgoprіstnыmъ hodataйstvomъ vs‰ pravosl†vnыz hrtіanы t glada, gubi1telьstva, trysa, pot0pa, ngnS, mečA, t našestvіz i3noplemє1nnikъ i3 meždous0bnыz brani, st†rыz da podkrэpi1tъ, ю4nыz da nastavitъ, nem{drыz da ўmudri1tъ, bolsщыz i3scэli1tъ, plэnє1nnыz i3 ќzniki da svobodi1tъ, sirwtы2 zastypitъ, mladencы vospitaetъ, i3 vs‰ lю1di t vsёhъ bёdъ i3 napasteй i3 t napadenіz vražіz da sohrani1tъ, i3 t smerton0snыz ćzvы i3 tletv0rnыhъ vBtrъ i3 t vsskagw ѕlA da i3zbavitъ. Dnesь že sъ vёroю prihodsщыz rabы6 b9іz i4m>kъ, so strahomъ i3 lюb0vію pripadaющыz ko s™0mu gr0bu mnogocэlebnыhъ moщeй tvoi1hъ i3 w4brazъ pod0bіz tvoegw2 lюbeznw cэlyющыz, ćkw teplый našъ zastypnikъ, sohrani2, i3 vъ sk0rbnыhъ njbstosnіihъ i5mъ predstani, t duševnыhъ že i3 tэlesnыhъ strasteй svobodi2: taže vъ denь strašnagw sudA t šyіzgw stosnіz i3zbavi, i3 sъ desnhmi nvcami mltvami tvoi1mi stati spod0bi i3 slhšati blžennый džnый glasъ vLki hrtA, bGa našegw: prіidi1te, blgoslovennіi nc7A moegw2, naslёduйte ўgot0vannoe vamъ crtvo t složenіz mjra. E#myže podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ, i3 so pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ є3gw2 d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Ćkw svэti1lьnikъ presvёtlый kvi1lsz є3si2 vъ rwssjйstэй zemli2, prpdbne džtče našъ tĐhwne, vъ pusthni vseli1vsz, vъ neйže prehodS žest0koe ži1telьstvo, ćkw bezpl0tenъ poži1lъ є3si2: segw2 radi i3 čudesъ darovanіemъ njbogati1 tz bGъ. Tёmъ i3 mы2, pritekaющe kъ racэ moщeй tvoi1hъ, ўmi1lьnw glag0lemъ: džtče prpdbne, moli2 hrtA bGa sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.