NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їynіa ѕ7i

Mltva s™i1telю tĐhwnu, є3pckpu ґmafyntskomu.

Q trislnečnыz trbcы ўg0dniče! Q neistoщi1mый i3st0čniče čudesъ! Q nbcnыz dobr0tы pod0bniče, svstče b9ій preblgjй, i3zbranniče sp7sovъ, veli1kій ґrhіereю, preblženne s™i1telю hrt0vъ tĐhwne, pods0lnečnuю njzarszй i3 ўdivlszй čudesы2 tvoi1mi! VsegdA predstoS s™ёй trbcэ i3 molenіe prinosS nj vsemъ mjrэ, vs‰ prizыvaющыz i4mz tvoE s™0e t vsskagw nedyga duševnagw i3 tэlesnagw i3scэli2, i3sprosi2 tpuщenіe grэhHvъ i4hъ, grэhHvnыz mы6sli potrebi2, i3 vsskuю napastь i3 našestvіe neprіsznennoe dіavola daleče sotvori2 t molsщihsz tebЁ, i3 vozstavi nы2 t snA grэh0vnagw, ўstr0й nы2, vhodsщыz i3 vo s™hй hramъ tv0й, zdr†vы dušami i3 tэlesы2, i3 d0brыmi dёlы slavzщыz i4mz pres™hz trbcы, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, i3 tvoE moli1tvennoe predstatelьstvo, vsegdA, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ №:

Pusthnnый ži1telь, i3 vъ tэlesi2 ѓgGlъ, i3 čudotv0recъ kvi1lsz є3si2, bGon0sne džtče našъ tĐhwne: post0mъ, bdёnіemъ, mltvoю nbcnaz darov†nіz prіi1mъ, i3scэlseši ned{žnыz i3 dyšы vёroю pritekaющihъ kъ tebЁ. Slava davšemu tebЁ krёpostь: slava vэnčavšemu tS: slava dёйstvuющemu tob0ю vsBmъ i3scэlє1nіz.

I$nъ troparь, glasъ d7:

W$brazъ bhlъ є3si2 vozderžanіz, b9estvennыmъ d¦omъ vs‰ prosvэti1vъ, pravovёrіemъ tečenіe soverši1vъ, ѕlovBrnыz njbliči1lъ є3si2, džtče našъ s™i1telю tĐhwne: moli2 hrtA bGa sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.