NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їynіa v7i

Mltvы s™ёй prpdbnэй veli1koй knzgi1nэ ѓnnэ kašinskoй.

Mltva №, i3z8 slyžbы.

Q prpdbnaz i3 preblžennaz mati ѓnno! Smirennw pripadaющe kъ racэ čestnhhъ moщeй tvoi1hъ, m0limsz so slezami priležnw: ne zabydi ўb0gihъ tvoi1hъ do koncA, no pominaй nasъ vsegdA vo s™hhъ tvoi1hъ i3 blgoprіstnыhъ mltvahъ kъ bGu. Q preblžennaz veli1kaz knzgi1ne ѓnno! Ne zabydi posэщati č†dъ tvoi1hъ: ѓщe bo tёlomъ i3 prestavilasz є3si2 t nasъ, no i3 po smerti živA prebыvaeši. Ne tstupaй t nasъ dyhomъ, sohransющi nasъ t strёlъ vražіihъ i3 vsskіz prelesti bэs0vskіz i3 k0zneй dіavolьskihъ. Mltvennice naša ўserdnaz! Ne prestaй molsщisz za nы2 ko hrtY bGu našemu: ѓщe bo moщeй tvoi1hъ raka pred8 nči1ma našima vi1dima є4stь vsegdA, no s™az dušA tvoS, so ѓgGlьskimi v0instvы ў prt0la vsederži1telz predstosщi, dost0йnw veseli1tsz. Kъ tebЁ u5bo pripadaemъ i3 tebЁ m0limsz: moli1sz, preblžennaz ѓnno, vsemlctivomu bGu našemu nj sp7senіi dyšъ našihъ, i3 i3sprosi2 namъ vremz na pokasnіe, da nevozbrannw preйdemъ t zemli2 na nb7o, t mыtarstvъ že g0rьkihъ i3 t vёčnыz myki da i3zbavimsz, i3 nbcnagw crtvіz naslBdnicы da bydemъ so vsёmi pravednыmi, t vёka ўgodi1všimi gDu našemu ї}su hrtY, є3myže slava, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ, i3 sъ pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ є3gw2 d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, čt0maz vъ petrogradskoй nіk0lьskoй є3dinovёrčeskoй cRkvi.

Voshvalsющe gDa bGa i3 tvorcA svoego2, prіi1mšago trudы2 i3 p0dvigi ўg0dnicы svoeS, blgovёrnыz veli1kіz knzgi1ni ѓnnы, nem0lčnыmi ўstы2 vospoemъ i3 voshvalimъ: raduйsz, prpdbnaz i3 bGoblažennaz knzgi1ne ѓnno, i4že t ю4nosti svoeS načA bGu rab0tati i3 togw2 svztы6z zapwvэdi ўserdnw vъ serdcы svoemъ prіsla є3si2. Raduйsz, prečctn0e selenіe i3 žili1щe s™agw d¦a, i4že vssku slavu i3 čestь i3 gosp0dstvo vёka segw2 njstavila є3si2 i3 do koncA njplevala є3si2, i3 ni vo čt0že ćkw ўmetы položi1la є3si2 vs‰ s{щaz vъ mjrэ, i3 hrtY є3di1nomu poslёdovala є3si2, i3 є3gw2 pres™0e i4go na ramэ nosi1la є3si2, i3 mn0gimi dobrodёtelьnыmi dёlы ўgodi1la є3si2. Raduйsz, prpdbnaz mati ѓnno, i4že nevozvratnыmъ putemъ šestvovala є3si2 po zapovэdemъ vLki svoegw2 hrtA, i3 ničt0že pače lюbvE є3gw2 predpočtE: segw2 radi i3 hrt0sъ vozlюbi1 tz, ćkw nevёstu prekrasnuю, i3 sъ mydrыmi dёvami vъ čert0zэ svoemъ sočtalъ tS є4stь, i3 po ўspenіi tvoemъ soblюdE pres™0e tёlo tvoE netlёnno, dyšu že tvoю2 s™yю vъ prem‡rnaz selє1nіz vseli1lъ, i3 mn0gimi čudesы2 njbogati1lъ tS є4stь. Raduйsz, krёpkaz pom0щnice ntečestvu svoemY i3 gradu našemu i3 vseй w4blasti veli1koe ўtverženіe. Raduйsz i3 veseli1sz, ўg0dnice hrt0va, th bo vračь pokazasz vsBmъ prihodsщыmъ sъ vёroю kъ cэlьbonHsnыmъ moщemъ tvoi6mъ i3 i3scэlseši str†sti našz neiscBlьnыz. Moli1sz, s™az, hrtY bGu našemu, darovati blgovёrnomu carю2 našemu na vragi2 pobёdu i3 njdolёnіe, mjru smirenіe i3 vseй rwssjйskoй zemli2 veli1koe ўtverženіe. Ćkw da i3 mы2 mltvami tvoi1mi poluči1mъ njstavlenіe grэhHvъ, žitію2 i3spravlenіe i3 nbcnagw crtvіz naslBdnicы bydemъ, blgodatію i3 čelovэkolю1bіemъ gDa bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA, sъ ni1mže kypnw nc7Y i3 pres™0mu i3 životvorsщemu d¦u podobaetъ vsska slava, čestь i3 poklonenіe, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ G:

Dnesь voshvalsemъ tS, prpdbnaz mati, veli1kaz knzgi1ne i3noki1ne ѓnno: ćkw bo lozA plodovi1ta posredЁ ternіz, procvэlA є3si2 vo gradэ kašinэ tvoi1mi dobrodёtelьmi, vsёhъ ўdivi1la є3si2 čydnыmъ tvoi1mъ žitіemъ: tёmže hrtY bGu ўgodi1la є3si2, i3 nhnэ raduющisz i3 veselsщisz prebыvaeši sъ li6ki prpdbnыhъ ženъ, naslaždaющisz raйskіz krasotы2 i3 veselіz. M0limъ u5bo tS, moli2 nj nasъ člvэkolю1bca hrtA bGa našego, darovati namъ mi1rъ i3 velію mlctь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.