NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їynіa v7i

Mltvы prpdbnomu nnyfrію veli1komu.

Mltva №.

Q preizsщnый i3 preveli1kій pustыnnoži1telю, prpdbne džtče nnyfrіe! Pohvalsю tvo‰ neizrečє1nnaz čudotvorє1nіz i3 žitіE presvёtloe, vъ nemže t ю4nosti tvoeS daže i3 do starosti podvizalsz є3si2: nikt0že bo i3sčesti2 vozm0žetъ p0dvigi tvo‰, prečestne, no i3 prpdbnый pafnytіi tvoemY žest0komu vъ pusthni žitію2 ўdivi1sz, vkypэ že i3 ѕэlw2 vozradovasz, njbrёtъ tS toli1kihъ podvigHvъ i3 soveršenstva syщa w4brazъ. Segw2 radi i3 ѓzъ grёšnый slavosl0vіe t nedost0йnыhъ ўstenъ moi1hъ tebЁ prinošY: q dryže hrt0vъ, revni1telю i3lіi2 fesvjtzninu, їwannu krti1telю naslёdniče, є3gĐptu ќmnaz krasoto2, fivewmъ veli1koe svэti1lo, lіvĐi krasnaz dobr0to, fjnіxe krasnocvэtyщій, nrlE vыsokoparnый, vъ podnebє1snaz voznossйsz, na nb7sёhъ že graždanstvo njbrэthй! Molю1 tz, prečydnый s™hhъ li1kwvъ ѓgGlьskihъ sovselьniče: ўslhši mS grёšnago i3 nedost0йnago vъ časъ seй, i3 prіimi2 sіE maloe molenіe moE, veli1kій pritekaющыmъ kъ tebЁ zastypniče: rukopisanіe dёlъ moi1hъ skvernыhъ i3 neči1stыhъ mltvoю tvoeю i3zgladi, tvoi1mъ zastuplenіemъ pri1snw mS pokrыvaй i3 ko ўgot0vannomu vBrnыmъ presvёtlomu čert0gu mltvami tvoi1mi privedi2: i4bo, po preblgoslovennэй vLčcэ našeй bcdэ i3 prisnodv7э mRji, tebE vъ teplёйšihъ pom0щnicэhъ i3 zastypnicэhъ počitaю. Ўmoli2 u5bo mlctivago bGa, da tpystitъ mi2 vs‰ pregrэšє1nіz mo‰ vHlьnaz i3 nevHlьnaz i3 vs‰ ѕl†z dэlA mn0ю sotvorє1nnaz, i3 da i3zbavitъ mS tvoi1mъ predstatelьstvomъ t vёčnыhъ mykъ, i3 spod0bitъ mS radosti vёčnыz nasladi1tisz, kypnw so vsёmi s™hmi, vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, čt0maz vъ ćbločinskomъ svsto-nnyfrіevskomъ monastыrЁ, h0lmskіz є3parhіi.

Q prečydne i3 preblženne ўg0dniče hrt0vъ i3 ѓvvo našъ, nnyfrіe veli1kій! Tы2 di1vnuю lюb0vь ko gDu tvoemY pokazalъ є3si2, i3 na di6vnыz p0dvigi blgodatію є3gw2 ўkrэpi1lsz є3si2, i3 segw2 radi velіz derznovenіz kъ nemY spod0bilsz є3si2: mnHga bo čudesA i3 znamєnіz si1lы b9іz lю1demъ nj tebЁ kvi1šasz. Vozzri2 u5bo i3 nhnэ, džtče predi1vnый, blgoserdыmъ džkomъ lюbvE tvoeS na nы2 nedostHйnыz rabы6, i3 daruй vsBmъ po koegHždo potrebэ, po vёrэ že i3 ўpovanію: skorbsщыz njbraduй, plačuщыz ўtёši, nedyguющыz i3scэli2, truždaющыmsz pomozi2, borю1щыzsz so strastьmi2 i3 prilHgi vražіimi ўkrэpi2 i3 blgoslovi2, i3znemogaющыz podderži2, njbi1telь tvoю2 i3 vsёhъ nasъ t vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ i3 t vsskagw ѕlA sohrani2. Vozveli1či vёru s™yю pravoslavnuю vo ntečestvіi našemъ, njbrati2 zablyždšыz, vrazumi2 tpadšыz, ўtverdi2 koleblющыzsz, ўmzgči2 ўp0rstvuющыz, prosvэti2 nevBrnыz, i3 vs‰ privedi2 vъ ti1hoe pristaniщe ntečestvіz nbcnagw. Q predi1vnaz slavo monašestvuющihъ i3 vsёhъ vёrnыhъ ўtэšenіe! Slavnыmi pHdvigi tvoi1mi i3 sladkimъ licezrёnіemъ čudotv0rnagw w4braza tvoegw2 i3 nasъ njzari2, i3 na vsskъ p0dvigъ, trydъ i3 terpёnіe ўkrэpi2 vo slavu i4mene b9іz, da sp7sennіi spod0bimsz sъ tob0ю i3 vsёmi s™hmi vёčnagw i3 preblgoslovennagw crtva slavы nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ №:

Želanіemъ duh0vnыmъ pusthni dosti1glъ є3si2, bGomydre nnyfrіe, i3 ćkw bezpl0tenъ vъ neй mnogolёtnэ podvizalsz є3si2 trudolю1bnэ, srevnyz prbr0kwmъ i3lіi2 i3 krti1telю: i3 t rukY ѓgGlьsku t†inъ b9estvennыhъ nasladi1vsz, nhnэ vo svёtэ s™hz trbcы kypnw sъ ni1mi veseli1šisz. Moli2 sp7sti1sz namъ, tvoю2 pamztь počitaющыmъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.