NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їynіa №i

Mltva prpdbnomu varnavэ vetlyžskomu, čt0maz vъ tr0ickomъ sob0rэ grada varnavina, kostromskjz є3parhіi.

Q preblženne džtče, prpdbne varnavo, teplый našъ zastypniče i3 vsBmъ sъ vёroю prizыvaющыmъ tS d0brый pom0щniče! I#zbavi nasъ mltvami tvoi1mi t vsskagw njbstosnіz bэs0vskagw: spasi2 nasъ njkasnnыhъ t ќstъ pagubnagw ѕmjz, i4щuщagw požreti nasъ i3 svesti2 ko ѓdu živ0tъ našъ: i3st0rgni nasъ t lю1tыhъ strasteй našihъ i3 vsskіz napasti, grBhъ radi našihъ nahodsщіz: podaždь dušamъ našыmъ ўtэšenіe, vsadi2 vъ serdcA n†ša strahъ sudA b9іz, i3zbavi nasъ t vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ: tebe bo teplago mltvennika i3 zastypnika i4mamы nj syщihъ vъ bэdahъ i3 vo grэhi2 vpadšihъ čelovёcэhъ. Kvi1lsz bo є3si2 st0lpъ blgočestіz, vozderžanіz pravilo, smirennomydrіz w4brazъ, cэlomydrіz nastavnikъ, ўbHgimъ i3 sirotamъ zastypnikъ i3 hrani1telь kъ tebЁ pribэgaющыmъ. Kt0 bo po dost0instvu vozm0žetъ ravnoagGlьnoe tvoE žitіE pohvali1ti, i3li2 p0dvigi tvo‰ i3 slezы ko gDu i3sčesti2; Voi1stinu ćkw s0lnca svэtlBйša vozsіsša tvo‰ i3spravlє1nіz: revni1telь bo vsBmъ s™ы6mъ kvi1lsz є3si2, pravednыhъ že ўči1telь i3 blgočesti1vomu carю2 pob0rnikъ i3 zastypnikъ. Vsёhъ u5bo nasъ vъ pokasnіi ko gDu privedi2 mltvami tvoi1mi, džtče čestnёйšій, da i3 mы2 spod0bimsz vёčnыhъ bl†gъ, i3dёže tы2 naslaždaešisz nbcnыz slavы želaemagw ї}sa hrtA, є3myže podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ, i3 so pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ є3gw2 d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.