NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їynіa f7

Mltvы prpdbnomu kmrjllu bэloezerskomu.

Mltva №, i3z8 ґkafіsta prpdbnomu.

Q sщ7ennaz glavo2, prpdbne i3 bGon0sne džtče kmrjlle! Pripadaemъ kъ tebЁ sъ vёroю i3 lюb0vію, i3 pr0simъ tS, nbcnago zastypnika našego: kvi2 velіe miloserdіe tvoE namъ smirє1nnыmъ i3 grBšnыmъ, i3 proleй tє1plыz mltvы tvo‰ nj nasъ ko gDu bGu. Sv0йstvenno є4stь tebЁ blgoserdіe, svstče b9ій, i4bo, živyщu ti2 na zemli2, є3di1no bhstь ў tebє2 popečenіe, є4že sp7sati t pogi1beli dyšы čelovёčєskіz, i3 vsS tvoS ži1znь s™az zercalo d0brыhъ dёlъ kvi1sz, nj ni1hže proslavlsšesz vъ tebЁ nc7ъ nbcnый. Kъ tomY velіe derznovenіe stzžavъ, i3sprosi2 namъ ў blgosti є3gw2 vёru pravuю, blgočestіe nelicemёrnoe, pokasnіe i4stinnoe, bratolю1bіe soveršennoe i3 preuspёznіe vo vsёhъ blgi1hъ dёlэhъ. I#shodataйstvuй namъ zdravіe duševnoe i3 tэlesnoe, zemli2 plodon0sіe, vozdyha blgorastvorenіe, mi1rnoe i3 bezmztežnoe žitіE, neposthdnuю hrtіanskuю konči1nu i3 d0brый tvёtъ na strašnэmъ sudЁ hrt0vэ. Sohrani2 cRkovь s™yю i3 deržavu rwssjйskuю t braneй i3 nestroenій. Pos0bstvuй blgočesti1vэйšemu, samoderžavnэйšemu gosudarю našemu, їmperatoru nіkolaю ґlexandroviču, pobэždati vragi2 i3 supostatы є3gw2. NJgradi2 i3 njbi1telь tvoю2 čestnyю t vsskagw ѕlA, i3 vs‰ pravovBrnыz lю1di, kъ tebЁ prihodsщыz i3 moщemъ tvoi6mъ poklansющыzsz, njsэni2 nbcnыmъ tvoi1mъ blgoslovenіemъ, i3 vs‰ prošє1nіz i4hъ vo blgo i3sp0lni. E$й, džtče, ne prezri moli1tvъ našihъ, so ўmilenіemъ tebЁ voznosi1mыhъ, no bydi nj nasъ teplый predstatelь ko gDu, i3 spod0bi nasъ p0moщію tvoeю sp7senіe vёčnoe poluči1ti i3 crtvіe nbcnoe ўnaslёdovati, da slavosl0vimъ vє1lіz щedrHtы i3 neizrečє1nnыz mlcti nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, vъ trbcэ poklansemagw bGa, i3 tvoE ntečeskoe zastuplenіe, vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, čt0maz vъ kmrjllo-bэloezerskomъ monastыrЁ, novgor0dskіz є3parhіi.

Q bGoblženne i3 prpdbne džtče našъ kmrjlle, pastыrю d0brый i3 i4stinnый stroi1telю vіnograda hrt0va, ntcє1mъ slavo, prpdbnыhъ spodvi1žniče, pravєdnыmъ sovselьniče, i4nokwmъ nastavniče i3 džbщagw žitіS soverši1telю, nhnэ na nb7si2 s™ёй trbcэ so vsёmi s™hmi predstosй! M0limsz tebЁ pri gr0bэ tvoemъ, ćkw čadolюbi1vomu ntcY našemu, i3 t serdca sъ lюb0vію vopіemъ: q prpdbne džtče kmrjlle, pomzni2 stado tvoE, є4že mydrэ sobralъ є3si2, i3 soblюdi2 tvoi1mi mltvami bGomъ darovannuю ti2 pastvu, i3 ne prezri nasъ čtyщihъ prečestnyю i3 mnogoradostnuю tvoю2 pamztь: sohrani2 i3 soblюdi2 nasъ t vsёhъ vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ: njči1sti n†ša sogrэšє1nіz, i3 tženi2 t nasъ w4blakъ strasteй, i3 prosvэti2 naši dušє1vnыz džči: gugni1vый ljzhkъ našъ i3spravi, smhslъ njči1sti i3 razumъ njsvzti2: prіidi2 posredЁ nasъ nevi1dimw, i3 t vsёhъ nasъ molє1nіz bGovi vozsыlaєmaz prіimi2, i3 donesi2 sі‰ hodataйstvennэ vsёhъ tvorcY i3 i3zbavitelю, vъ trbcэ s™ёй poklansemomu bGu našemu, ćkw da sogrэšenій našihъ njstavlenіe poluči1mъ, blgodatію i3 člvэkolю1bіemъ gDa našegw ї}sa hrtA, sъ ni1mže nc7Y i3 s™0mu d¦u slava podobaetъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ №:

Ćkw krjnъ vъ pusthni davjdski procvёlъ є3si2, džtče kmrjlle, ѕlostrastіz ternіe i3skorensz, i3 sobralъ є3si2 vъ neй ўčeni6kъ mn0žestvo, strahomъ b9іimъ i3 ўčenіemъ tvoi1mъ nastavlsemыhъ, i5hže i3 do koncA ćkw čadolюbi1vый ntecъ ne njstavilъ є3si2 posэщaz, da vsi2 vopіemъ: slava davšemu ti2 krёpostь, slava vэnčavšemu tS, slava dёйstvuющemu tob0ю vsBmъ i3scэlє1nіz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.