NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Maіa l

Mltva prpdbnomu їsaakію dalmatskomu.

Pravoslavіz revni1telю i3 є4resi njbliči1telю, cRkve pob0rniče i3 i4nokwvъ pohvalo2, prpdbne džtče našъ їsaakіe! Kъ tebЁ vo ўmilenіi serdecъ našihъ pritekaemъ i3 tvoeS p0moщi ko sp7senію našemu pr0simъ. Th bo prbr0ku b9ію i3lіi2 porevnovalъ є3si2 i3 carS ѕločesti1vago nebosznennw njbliči1lъ є3si2: tы2 kъ poznanію vёrы pravoslavnыz togo2 ўvэщevalъ є3si2 i3 t negw2 porug†nіz i3 ѕlostrad†nіz raduzsz preterpёlъ є3si2. Vrazumi2 u5bo i3 nasъ mltvami tvoi1mi є3đlьskoe blgovёstіe neizmёnnw soblюdati i3 vsskoй є4resi protivostosti, i3skušenієmъ že t mnogostrastnыz pl0ti našez, t mjra segw2 i3 t dіavola bыvaющыmъ proti1vitisz. Nauči2 nasъ vo hramэhъ b9іihъ nelёnostnw sobiratisz i3 po vs‰ dni6 pokasnіe gDevi prinosi1ti. Vёruemъ i3 ўpovaemъ, ўg0dniče b9ій, ćkw ne votщE blgolёpnэйšaz vo stranЁ rwssjйstэй cRkovь vъ carstvuющemъ gradэ našemъ v0leю b9іeю vo tvoE i4mz sozdasz, no da vsi2 pravoslavnіi, t vseS stranы2 našez vo hramъ seй pritekaющіi, na p0dvigъ tv0й vziraющe, vёrэ tvoeй podražaюtъ. I#sprosi2 u5bo, prpdbne džtče їsaakіe, blgovёrnomu carю2 našemu zdravіe i3 sp7senіe, na supostatы že njdolёnіe, pastыrєmъ cRkve nj sp7senіi vёrnыhъ revnostь, vsBmъ že pravosl†vnыmъ hrtіanwmъ vъ vёrэ є3dinomhslіe i3 vъ lюbvi2 prespёznіe, ўs0pšыmъ že blžennoe ўpokoenіe, da sі‰ vs‰ mltvami tvoi1mi vosprіemlющe, kypnw sъ tob0ю proslavimъ bGa, di1vnago vo s™hhъ svoi1hъ, vъ trbcэ slavimago, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.