NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Maіa k7g

Mltvы prpdbnэй є3vfrosĐnіi, knzžnЁ p0lockoй, i3z8 slyžbы so ґkafіstomъ.

Mltva №.

Q prpdbnaz i3 prisnopamztnaz, vsehvalьnaz mati є3vfrosĐnіe, ѓgGle vo pl0ti, bGoizbrannый sosyde s™agw d¦a, cRkve hrt0vы pohvalo2 i3 ўkrašenіe, monašestvuющihъ slavo i3 ўtverždenіe, njbi1teli tvoeй i3 vseй stranЁ našeй p0moщe, pokr0ve i3 zaщi1tnice! Tы2 ćkw drevo, nasaždennoe pri i3sh0diщihъ v0dъ, plodы6 dobrodёteleй tvoi1hъ i3 blgodatnыmi darov†nіi s™agw d¦a ўkrašennaz kvi1lasz є3si2, nastavnica že dёlomъ i3 sl0vomъ, i3zbrannaz, nepor0čnaz i3 d0braz. Ўslhši nы2 molsщыzsz tebЁ i3 prizыvaющыz i4mz tvoE: i4maši bo derznovenіe ў gDa. I#sprosi2 namъ prespёznіe vъ ži1zni dobrodёtelьnэй: njgradi2 serdcA n†ša vёroю, nadeždoю i3 lюb0vію i3 strahomъ b9іimъ. Podaй namъ p0moщь vo trudёhъ i3 sk0rbehъ našihъ: i3 ćkože popečenіe i3mёla є3si2 vъ žitіi2 tvoemъ nj njbi1teli tvoeй i3 i4nočestvuющihъ, takw i3 nhnэ potщi1sz nj nasъ, blgopospэši1ti namъ vo vsemъ: i3 njbi1telь tvoю2 njgradi2 mi1romъ i3 zaщiti2 t vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ, da preuspэvaetъ i3 procvэtaetъ vъ dobrodёtelehъ. I#zьmi1 nы t vsskіz nyždы i3 tэsnotы2, t lю1tыhъ bolёzneй i3 t nečaznnыz smerti, i3 privedi1 nы ko i4stinnomu pokasnію pri i3sh0dэ t ži1zni seS: i3sprosi2 namъ ў gDa bGa konči1nu mi1rnu, bezbolёznenu, neposthdnu, s™hhъ t†inъ pričastnu: i3 prevedi1 nы črez8 mыt†rstva vozd{šnaz, da ne pohi1tztъ nasъ i3stzzatelіe gr0znіi po grэhHmъ našыmъ, no da tvoi1mъ zastuplenіemъ i3 p0moщію vozm0žemъ bezbёdnw proiti2 i3stzzanіe vozdyšnoe, i3 mi1lostь poluči1ti, i3 predstati newsuždennw strašnomu prt0lu, i3 na strašnэmъ sudЁ spod0bitisz njdesnyю stati pravednagw sudіi2, i3 naslёdovati pravednыhъ častь. E$й, gospožE, vsečestnaz mati, prpdbnaz є3vfrosĐnіe! Pomozi2 namъ mltvami tvoi1mi: njgradi2 nasъ i3 zastupi2 t vsskihъ k0zneй vražіihъ, da spod0bimsz preйti2 vremz ži1zni seS nepretknovennw i3 sp7senіe poluči1ti mltvami tvoi1mi ў hrtA gDa, є3g0že i3 spod0bimsz pёti i3 slavosl0viti, so beznačalьnыmъ nc7emъ i3 so s™hmъ d¦omъ, vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Q prpdbnaz i3 bGon0snaz mati naša є3vfrosĐnіe! Predstosщi prt0lu pres™hz trbcы, moli1sz neprestannw nj blgočesti1vэйšemъ, samoderžavnэйšemъ, veli1komъ gosudarэ našemъ, їmperatorэ nіkolaэ ґlexandrovičэ vseS rwssji: nj suprygэ є3gw2, blgočesti1vэйšeй gosudarыnэ їmperatrjcэ ґlexandrэ fe0dwrovnэ: nj materi є3gw2, blgočesti1vэйšeй gosudarыnэ їmperatrjcэ marji fe0dwrovnэ: nj naslёdnikэ є3gw2, blgovёrnomъ gosudarэ cesarevičэ i3 veli1komъ knszэ ґlexji nіkolaevičэ, i3 nj vsemъ carstvuющemъ d0mэ: nj s™ёйšemъ pravi1telьstvuющemъ smn0dэ i3 є3pjskopэ našemъ i4m>kъ: nj vsemъ svzщennэmъ i3 i4nočestэmъ či1nэ, i3gymenіi že i3 sestrahъ njbi1teli tvoeS: nj voenačalьnicэhъ i3 gradonačalьnicэhъ, i3 vsёhъ pravoslavnыhъ hrtіanэhъ: da h0dimъ kjйždo dost0йnw zvanіz našegw, vъ nemže zvani bhhomъ, i3 da bydetъ zemlS naša zemlS dobrA, i3 vsi2 živyщіi na neй r0dъ i3zbranъ, carskoe svzщenіe, kzhkъ svstъ, lю1dіe njbnovlenіz, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Podražaющi dvanadesztolёtna dvanadesztolёtnu hrtY, ўči1všemu vo s™i1liщi, b9ію sl0vu poslёdovala є3si2, є3vfrosĐnіe: slavu vremennuю i3 zemnago njbryčnika njstavlьši, i3 vs‰ mіrsk†z prezrёvši, krasnёйšemu pače vsёhъ hrtY sebE ўnevёstila є3si2: krtъ vzemši, putemъ ѓgGlьskagw žitіS šestvuющi, i3 mnHgіz kъ nemY nastavlsющi, vo blgouhanіi mĐra, vъ nbcnый čert0gъ vosteklA є3si2: i3dёže moli2, є3g0že vozlюbi1la є3si2, nj čtyщihъ blgočestnw pamztь tvoю2.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.