NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Maіa k7g

Mltva s™i1telю le0ntію, є3pckpu rost0vskomu, i3z8 ґkafіsta.

Q sщ7ennaz glavo2, preslavnый čudotv0rče, pervopastыrю s™hz rost0vskіz cRkve, s™i1telю džtče le0ntіe! Kъ tebЁ pripadaemъ i3 m0limsz mы2 smirennіi i3 grёšnіi, i3 ćkw ntcA čadolюbi1vago pr0simъ: vseli2 vъ serdcA n†ša lюb0vь tvoю2, є4юže kъ bGu i3 bli6žnimъ tvoi6mъ vъ žitіi2 tvoemъ preisp0lnenъ bhlъ є3si2, ćkw i3 dyšu tvoю2 za pastvu tvoю2 položi1lъ є3si2, myčeničeski t їdwlosluži1teleй postradavъ. Nauči2 nasъ, džtče, tebЁ podražati vёrnw, bGa i3 bli6žnіz našz lюbi1ti i4skrennw i3 zapwvэdi gDni soveršati nepogrэši1telьnw: da i3 mы2 ne i4menemъ t0kmw, no i3 vsёmъ žitіemъ našimъ č†da tvo‰ kvi1msz. Moli1sz, ўg0dniče b9ій, ko hrtY bGu nj s™ёй pravoslavnэй cRkvi i3 deržavэ rwssjйstэй, da prebydutъ vъ mi1rэ i3 blgostosnіi i3 procvэtaюtъ vo blgočestіi hrtіanstэmъ nepokolebi6mы. Sohrani2 mltvami tvoi1mi їmperatora našego nіkolaz ґlexandroviča vseS rwssji vo zdravіi i3 dolgodenstvіi, pokorsz pod8 n0zэ є3gw2 vs‰ vragi2 i3 supostatы. Soblюdi2 carstvuющыz gradы, gradъ tv0й i3 vs‰ gradы i3 vє1si stranы2 rwssjйskіz nevredi6mы t vsskagw ѕlA. Pri1zri blgoserdnw na vssku dyšu hrtіanskuю, mi1losti i3 p0moщi t tebє2 i4щuщuю: bydi vsBmъ namъ vъ bolёznehъ cэli1telь, vъ sk0rbehъ ўtёšitelь, vъ pečalehъ i3zbavitelь, vъ bэdahъ pom0щnikъ, vъ časъ smertnый pokrovi1telь, da spod0bimsz i3 mы2 grёšnіi mltvami tvoi1mi sp7senіe vёčnoe poluči1ti i3 crtvіe hrt0vo ўnaslёdovati. E$й, s™i1telю hrt0vъ, ne posrami2 ўpovanіz našegw, є4že po bz7э i3 pres™ёй bcdэ na tS krёpkw vozlagaemъ, no kvi2 namъ tvoE mnogom0щnoe zastuplenіe, da hvalimъ, slavimъ i3 veličaemъ veli1koe člvэkolю1bіe di1vnagw vo s™hhъ svoi1hъ bGa, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Ґpclwmъ sopričastnikъ i3 kъ bGu molebnikъ vёrenъ, dobrodёtelьmi vozšedъ na nbcnaz, i3 lюb0vь vozloži1lъ є3si2 kъ lю1bzщemu tS, i3 nevBrnыz lю1di njbrati1lъ є3si2 vъ vёru. Tёmъ nhnэ so ѓgGlы likyz, predstoi1ši prt0lu slavы vsёhъ cRS, hrtA bGa: moli1sz, s™i1telю le0ntіe, da sp7setъ dyšы našz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.