NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Maіa k7a

Mltva s™ы6mъ blgovBrnыmъ knzzє1mъ kwnstantjnu i3 čadwmъ є3gw2 mіhai1lu i3 fe0dwru, myrwmskimъ čudotv0rcєmъ, i3z8 ґkafіsta.

Q hrabrый v0ine i3 i3zbrannый voev0do nbcnagw cRS hrtA, pobэdi1vый prelestь їdwlosluženіz si1loю s™agw d¦a i3 prosvэti1vый gradъ myromъ s™hmъ kreщenіemъ, s™hй blgovёrnый knsže kwnstantjne! Ўserdnw predstosщe čestnёй racэ mnogocэlebnыhъ moщeй tvoi1hъ, so slezami m0limъ tS, prossщe prіsti namъ tvoi1mъ kъ bGu hodataйstvomъ grэhHvъ njstavlenіe. Predstani, svste, ćkw i3mёzй derznovenіe ko s™ёй trbcэ, i3 podvi1gni sъ sob0ю na mltvu preudobrє1nnыz svo‰ dvЁ džtrasli, blgovёrnago knszz mіhai1la, poslyšnago tebЁ do smerti i3 ćkw neѕl0bivago ѓgnca za hrtA zakolena bhvša, i3 blgovёrnago knszz fe0dwra, revni1telz blgočestію. I#sprosi1te vašimi mltvami blgočesti1vэйšemu, samoderžavnэйšemu, veli1komu gosudarю našemu, їmperatoru nіkolaю ґlexandroviču vseS rwssji, i3 vsemY carstvuющemu d0mu mi1rъ, zdravіe, dolgodenstvіe i3 na vragi2 pobёdu i3 njdolёnіe. E#щE so slezami smirennw m0limъ: sohrani1te, blžennіi, nevredi1mь gradъ seй, є3g0že vozlюbi1ste i3 svobodi1ste t rab0tы demonwmъ: njbi1telь že sію2, i3 živyщыz i3 truždaющыzsz vъ neй, soblюdi1te nevredi6mы t vsёhъ k0zneй i3 strёlъ demonskihъ. Daruйte, s™ji, carstvuющыmъ gradHmъ, gradu semY, vsskomu gradu i3 stranЁ mi1rnoe i3 nemztežnoe žitіE i3 i3z8obi1lіe plodHvъ zemnhhъ. Po m0rю plavaющыmъ i3 putešestvuющыmъ, i3 kъ racэ moщeй vašihъ sъ vёroю pribэgaющыmъ, bezbёdnіi pravi1telіe bydite: t ѕlhhъ svoboždenіe, mi1rnoe i3 radostnoe vъ d0mы i4hъ vozvraщenіe mltvami vašimi daruйte, da vsi2 pribэgaющi sъ vёroю kъ cэlьbon0snэй racэ moщeй vašihъ, i3scэlenіe dušamъ i3 tэlesє1mъ svoi6mъ prіemlющe, proslavlsюtъ vы2, našz zastypniki, slavzщe nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Kwnstantjnъ dnesь veselw likovstvyetъ, predstoS prt0lu s™hz trbcы, vi1dz ntečestvіe svoE, mastію duh0vnoю sіsющee: є3myže poslёdovaša mіhai1lъ i3 fe0dwrъ, shnove є3gw2, i3 m0lztsz vsi2 trіE vkypэ nj dušahъ našihъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.