NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Maіa f7i

Mltvы prpdbnomu korni1lію komelьskomu.

Mltva №, i3z8 ґkafіsta prpdbnomu.

Q sщ7ennaz glavo2, zemnhй ѓgGle, nbcnый čelovёče, veli1kій čudotv0rče, prpdbne džtče korni1lіe! Kъ tebЁ dnesь sъ vёroю i3 lюb0vію ўserdnw pribэgaющe, ўmilennw tS nbcnago predstatelz našego pr0simъ: kvi2 namъ smirє1nnыmъ i3 grBšnыmъ lюb0vь tvoю2 ntečeskuю i3 mnogom0щnoe tvoE zastuplenіe: se bo, grBhъ radi našihъ, ne derzaemъ so svob0doю č†dъ b9іihъ prosi1ti gDa i3 vLku našego nj nyžnыhъ namъ na potrebu, no tebE mltvennika kъ nemY blgoprіstnago predlagaemъ, vёruющe nesomnёnnw, ćkw vs‰ blg†z m0žeši namъ i3sprosi1ti ў blgosti є3gw2. I#sprosi2 u5bo namъ, ўg0dniče b9ій, ў vseщedragw i3 člvэkolю1bca bGa vёru pravuю, blgočestіe nepokolebi1moe, pokasnіe soveršennoe, žitіS i3spravlenіe, da pr0čee ne prognэvlsemъ gDa narušenіemъ s™hhъ є3gw2 zapovэdeй, no spod0bimsz proщenіe grэhHvъ našihъ t negw2 poluči1ti. Ўmoli2, čudotv0rče s™hй, cRS carstvuющihъ i3 gDa gosp0dstvuющihъ darovati mi1rъ i3 blgostroenіe carstvu našemu vserwssjйskomu, zdravіe že, sp7senіe i3 na vragi2 njdolёnіe blgočesti1vэйšemu, samoderžavnэйšemu, veli1komu gosudarю našemu, їmperatoru nіkolaю ґlexandroviču, ćkw da poznaюtъ vsi2 protivlsющіisz є3mY, ćkw sъ nami bGъ i3 s™ji ўgHdnicы є3gw2. Sohrani2, svstče b9ій, mltvami tvoi1mi cRkovь hrt0vu t є3reseй i3 rask0lwvъ, suevёrіz i3 nevёrіz čelovёčeskagw, da cvэtetъ vъ neй s™0e pravoslavіe i3 blgočestіe. Soblюdi2 t vsskagw ѕlA i3 njbi1telь tob0ю sozdannuю, i3 vs‰ živyщыz i3 podvizaющыzsz vъ neй po tvoi6mъ ўstavwmъ, da cёli i3 nevredi1mi prebydutъ t i3skušenій vragA sp7senіz čelovёčeskagw. Pri1zri mi1lostivnw i3 na predstosщыz racэ moщeй tvoi1hъ i3 molsщыzsz lю1di, i3 vs‰ prošє1nіz i4hъ vo blago i3sp0lni: bolsщыmъ i3scэlenіe, skorbsщыmъ ўtэšenіe, bёdstvuющыmъ vspomoženіe sk0rw podaždь. Namъ že vsBmъ zdravіe duševnoe i3 tэlesnoe, zemli2 plodon0sіe, ti1hoe i3 bGoug0dnoe žitіE, blgyю hrtіanskuю konči1nu i3 d0brый tvёtъ na strašnэmъ sudЁ hrt0vэ ў vsemlctivagw bGa i3shodataйstvuй, ćkw voi1stinu i3mёzй velіe kъ tomY derznovenіe. E$й, džtče! Vёmы, ćkw mn0gw m0žetъ mltva tvoS pred8 licemъ vsederži1telz gDa: segw2 radi krёpkw na tS ўpovaemъ, i3 na tvo‰ s™ы6z mltvы ѕэlw2 nadёemsz, ćkw tы2 privedeši nasъ predstatelьstvomъ tvoi1mъ vъ nebyrnoe pristaniщe sp7senіz i3 naslёdniki pokažeši nasъ vsesvёtlagw crtvіz hrt0va. Ne posrami2 u5bo, prpdbne džtče našъ, ўpovanіz našegw, no spod0bi nasъ vkypэ sъ tob0ю blženstva raйskagw naslaždatisz, da slavimъ, hvalimъ i3 veličaemъ veli1kuю mlctь kъ namъ člvэkolю1bca bGa, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, i3 tvoE blg0e ntečeskoe zastuplenіe, vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, čt0maz vъ korni1lіevo-komelьskomъ monastыrЁ, v0logodskіz є3parhіi.

Q sщ7ennaz glavo2, prpdbne džtče, preblženne korni1lіe! TebE proslavlsemъ i3 tebE veličaemъ mы2 grёšnіi, ćkw nadeždu našu, i3st0čnika čudesъ i3 veli1kago nj lю1dehъ predstatelz, i3 smirennw pripadaющe m0limъ tS: ne premolči2 vopіS za nы2 ko gDu, i3 ne prezri nasъ, vёroю i3 lюb0vію čtyщihъ s™yю pamztь tvoю2. Pomzni2 ў prt0la vsederži1telz vs‰ blgodёющыz njbi1teli tvoeй, i3 ne prestaй moli1tisz ko hrtY bGu darovati i5mъ bezmztežіe i3 mi1rъ, i3z8obi1lіe plodHvъ zemnhhъ i3 vozdyhъ blgorastvorenъ: vёmы bo, ćkw mn0gw m0žetъ mltva pravednagw pospэšestvyema vo blg0e. Q preizrsdnый ўg0dniče b9ій, newbori1mый našъ zastypniče! Ćkože prežde malыmi brašnы vo vremz gladnoe mn0gъ nar0dъ vo tvoeй njbi1teli prepitalъ є3si2, si1ce i3 dnesь bydi ѓlčuщыmъ pitatelь, bBdnыmъ pom0щnikъ, skHrbnыmъ ўtёšitelь, nemoщnы6mъ vračь, st†rыmъ ўkrэpi1telь, ю4nыmъ nastavnikъ: i3 takw, svstče b9ій, tverzi vsBmъ lю1demъ dverь miloserdіz b9іz. Ѓщe i3 nёsmы dost0йni zrёti vыsotY nbcnuю t mn0žestva nepravdъ našihъ, no mi1lostію tvoeю i3 mltvoю sohrani1 nы t vsskagw ѕlA i3 lukavagw njbstosnіz: pomozi2 namъ, da ne pogi1bnemъ so bezzak0nьmi našimi, i3 i3sprosi2 namъ vremz na pokasnіe, vo є4že i3zbэžati gnёva b9іz i3 vёčnыz myki: podaždь namъ vs‰ ±že ko sp7senію prošє1nіz, ćkw da tvoi1mъ hodataйstvomъ i3 predstatelьstvomъ pres™hz vLčcы bcdы, miloserdіemъ že i3 blgostію svoeю hrt0sъ bGъ našъ spod0bitъ vs‰ nы2 nbcnagw crtvіz naslёdniki bhti i3 slaviti є3go2, so beznačalьnыmъ nc7emъ i3 pres™hmъ d¦omъ, vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

T ю4nosti gorsщimъ želanіemъ b9estvennыz lюbvE razžigaemь, žitє1йskіz mwlvы2 njstavilъ є3si2, prpdbne, revni1telь ґntHnію veli1komu bhvъ: bezm0lvіemъ i3 žest0kimъ prebыvanіemъ poslёduz hrtY, bdёnіemъ i3 mltvami i3 post0mъ w4brazъ bhlъ є3si2 tvoi6mъ ўčenikHmъ. Tёmže moli1sz gDevi, korni1lіe blženne, sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.