NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Maіa ѕ7i i3 septemvrіa k7ѕ

Mltva prpdbnomu є3fremu perek0mskomu, čt0maz vъ novgor0dskomъ perek0mskomъ monastыrЁ.

Q prpdbne i3 bGon0sne džtče є3freme, veli1kій čudotv0rče i3 zastypniče našъ vёrnый! Ўslhši molє1bnыz glasы našz, tebЁ ўserdnw prinosi6mыz, i3 vozzri2 na nы2 mi1lostivnw. Podaždь namъ sk0roe t bёdъ i3zbavlenіe, timi2 t serdecъ našihъ sk0rbь i3 sёtovanіe grэh0vnoe, ўvračyй dušє1vnыz našz i3 tэlє1snыz nemwщi, i3 i3sprosi2 namъ ў vseblgagw bGa grэhHvъ tpuщenіe, i3 vs‰ blg†z mltvami tvoi1mi svhše namъ nizposli2: tebё bo dadesz blgodatь moli1tisz za nы2, i3 nikt0že, sъ vёroю pritekazй kъ racэ moщeй tvoi1hъ, t tebє2 bezpom0щenъ i3sh0ditъ. Tob0ю dysi neči1stіi t čelovBkъ progonsюtsz, tob0ю zdravіe razslablennіi prіemlюtъ, i3 razli1čnыmi ned{gi njderži1mіi i3scэlэvaюtъ: tы2 vsBmъ vračь i3zsщnый i3 predi1vnый kvlsešisz i3 vsёhъ blg†z hotBnіz i3spolnseši. Sotvori2 u5bo, ўg0dniče hrt0vъ, da i3 mы2 vo njbi1teli tvoeй živyщіi, i3 vsi2 sъ vёroю i3 lюb0vію kъ tebЁ nhnэ pritekšіi i3 čudotv0rnэй tvoeй racэ predstosщіi, mi1rnw i3 blgodenstvennw vremennoe žitіE poživemъ, i3 vъ byduщemъ vёcэ crtvo nbcnoe naslёdimъ, i3 vkypэ sъ tob0ю proslavimъ є3dinosyщnuю trbcu, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

T ю4nosti tvoeS vesь bGovi porab0tilsz є3si2, blženne: i3 togw2 radi lюbvE, ntečestvo i3 r0dъ njstavilъ є3si2, vъ pusthnю vseli1vsz: vъ neйže žest0koe žitіE pokazavъ, čudesъ darov†nіz t bGa prіslъ є3si2, є3freme prpdbne. Moli2 hrtA bGa, da sp7setъ dyšы našz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.