NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Maіa d7i

Mltvы s™0mu їsjdwru, hrtA radi ю3r0divomu, rost0vskomu čudotv0rcu, čtHmыz vъ rost0vskoй voznesenskoй cRkvi, kroslavskіz є3parhіi.

Mltva №.

Q preblžennый i3 veli1kій ўg0dniče hrt0vъ, s™hй pravednый їsjdwre! Voshvalsz ravnoagGlьnoe žitіE tvoE i3 presl†vnaz t čestnhhъ moщeй tvoi1hъ i3stek†ющaz čudesA proslavlsz, ko s™0mu gr0bu tvoemY pripadaю smirennw i3 vo ўmilenіi zovY: raduйsz, presvёtlaz ѕvэzdo2, t zapada pritekšaz i3 na vost0cэ prosіsvšaz: raduйsz, tri1nuvый nepravovёrіe, ўstavы že pravoslavіz do koncA soblюdhй: raduйsz, bhvый ćkw byій pred8 nči1ma mjra grэh0vnagw, b9іz že premydrosti nekradomoe sokr0viщe stzžavый: raduйsz, syєtnaz i3 tlBnnaz popravый, da vosprіi1meši vэnecъ netlёnenъ: raduйsz, terpёnіemъ drevnemu jwvu ўpod0bivыйsz: raduйsz, v0ine hrt0vъ nepobэdi1mый, d0blestnw dіavola pobэdi1vый i3 vs‰ strёlы lukavagw razžžє1nnыz ўgasi1vый: raduйsz, mnHgіz i3 di6vnыz cэlьbы6 t s™agw gr0ba tvoegw2 i3stočazй: raduйsz, smirennomydrіemъ bogatёzй i3 čistotы2 sosydъ i3zbranъ kvi1vыйsz: raduйsz, sъ vёroю prizыvaющыmъ tS sk0rый pom0щniče i3 zastypniče: raduйsz, ćkw tečenіe d0brэ skončalъ є3si2, i3 vёru nepor0čnu soblю1lъ є3si2, i3 vragi2 bezplHtnыz terpёnіemъ tvoi1mъ popralъ є3si2, i3 mіrsk†z syєtstva prepobэdi1lъ є3si2. Segw2 radi i3 s™az tvoS či1staz dušA na nb7sA vostečE raduющisz, pravednыhъ že li1cы srэt0ša tS veselsщesz, i3 nbcnaz selє1nіz svёtlw vosprіsša: blžennoe že i3 čestn0e tёlo tvoE na zemli2 prebыvaetъ netlёnno, vBrnыmъ i3scэlє1nіz podaS. Tёmže m0limъ tS, bGomydre їsjdwre, da hodataйstvueši nj nasъ ў hrtA bGa, є4že prebhti gradu semY nepokolebi1mu i3 bezmztežnu, pravovёrnomu že їmperatoru našemu nіkolaю ґlexandroviču na supostatы pobёdu i3 njdolёnіe darovati, i3 vsBmъ pravosl†vnыmъ hrtіanwmъ zdravіe i3 blgopospэšenіe podati, da spod0bimsz vsi2 mlcti i3 blgodati gDa našegw ї}sa hrtA, є3myže podobaetъ slava i3 deržava, kypnw so beznačalьnыmъ nc7emъ i3 sъ pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ є3gw2 d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Q veli1kій ўg0dniče b9ій, s™hй pravednый їsjdwre! Pomozi2 mnЁ grёšnomu, vsegdA strastію grэh0vnoю pobэždaemomu: th bo є3si2 predstatelь i3 zastypnikъ, i3 sk0rый pom0щnikъ vъ sk0rbehъ moi1hъ, i3 ўserdnый hodataй sp7senіz moegw2. Tы2 vёroю pravoю i3 trud0mъ tvoi1mъ vёčnыz slavы i3 crtvіz nbcnagw spod0bilsz є3si2, i3 nhnэ ў prt0la vLki vsёhъ, cRS hrtA, bGa našegw predstoi1ši. Tёmže i3 molю1 tz, strastoterpče pravednый: pomzni1 mz njkasnnago, vъ ti1nэ grэh0vnэй valsющagosz: ўže bo ne mogY vozvesti2 džči moi2 kъ g0rnemu sіHnu, zanE svszanъ є4smь sэtьmi2 dіavolьskimi i3 popečenьmi žiteйskimi. I#zbavi mS mltvami tvoi1mi t vsёhъ ѕlhhъ navёtwvъ vražіihъ i3 t vsskagw grэhA, da prіimY i3scэlenіe t ćzvъ grэh0vnыhъ, t vselюtёйšagw ѕmjz naložennыhъ mnЁ. VsE žitіE moE njkasnnый ѓzъ vo slastehъ mjra segw2 i3znuri1hъ, i3 ne i4mamъ pom0щnika, i3 ne vёmъ kъ komY pribёgnuti, da podastъ mi2 ryku p0moщi. Segw2 radi kъ tebЁ pribэgaю i3 si1ce molю1sz: q s™hй pravednый їsjdwre! Podaždь mi2 p0moщь vъ denь strašnagw sudA: є3gdA prіi1detъ sn7ъ člvёčeskій sudi1ti vsёhъ, togdA ўmoli2 togo2 strašnago i3 nelicemёrnago sudію2, da ne njsyditъ mS po bezzak0nієmъ moi6mъ, no da postavitъ njdesnyю sebє2 po veli1cэй mlcti svoeй. Pomoli1sz vLcэ hrtY bGu, da i3 vъ nhnэšnemъ vёcэ mi1lostivъ bydetъ namъ grBšnыmъ i3 nedostHйnыmъ rabHmъ svoi6mъ, i3 da ўtverdi1tъ mhslь našu, є4že tvrati1tisz namъ t vsskagw ѕlA, i3 soblюdati sp7si1tєlьnыz є3gw2 zapwvэdi, i3 pr0čee vremz žitіS našegw preйti2 vъ pokasnіi i3 soblюdenіi b9іihъ zapovэdeй, da dosti1gše nbcnыhъ njbi1teleй, neprestannw slavimъ є3di1nago trіmpostasnago bGa, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Prosvэti1vsz b9estvennoю blgodatію, bGomydre, cэlomydrіemъ mn0gimъ i3 terpёnіemъ vo vremennэй ži1zni tečenіe d0brэ skončalъ є3si2. Tёmъ i3 po smerti kvi1 tz svёtlostь žitіS tvoegw2: i3stočaeši bo i3scэlenій blgodatь pritekaющыmъ sъ vёroю ko s™0mu tvoemY gr0bu, їsjdwre blženne. Moli2 hrtA bGa, da sp7setъ dyšы našz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.